Nyhetsarkiv

2015-03-23
För att skapa konkurrenskraftiga förpackningar behöver bland annat tryckkvaliteten vara tillräckligt hög och ge ett enhetligt utseende mellan olika förpackningar. Detta kan uppnås utan onödigt spill om kartongmaterialen har likartade egenskaper och beter sig som förväntat i tryckpressen, enligt en ny licentiatavhandling från Vipp industriforskarskola vid Karlstad universitet. En förpackning är en viktig del av en produkt och har till uppgift att skydda och förvara.
2015-03-23
För att skapa konkurrenskraftiga förpackningar behöver bland annat tryckkvaliteten vara tillräckligt hög och ge ett enhetligt utseende mellan olika förpackningar. Detta kan uppnås utan onödigt spill om kartongmaterialen har likartade egenskaper och beter sig som förväntat i tryckpressen, enligt en ny licentiatavhandling från Vipp industriforskarskola vid Karlstad universitet. En förpackning är en viktig del av en produkt och har till uppgift att skydda och förvara.
2015-03-23
UKÄ, Universitetskanslersämbetet, ger det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet. - Vi har utvecklat programmet och infört moment som förbereder studenterna på ett bättre sätt för det självständiga arbetet, säger Kristina Eresund, programledare för högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT.
2015-03-23
UKÄ, Universitetskanslersämbetet, ger det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och geografisk IT vid Karlstads universitet. - Vi har utvecklat programmet och infört moment som förbereder studenterna på ett bättre sätt för det självständiga arbetet, säger Kristina Eresund, programledare för högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT.
2015-03-20

Barns liv och hälsa i Värmland

Nyheter » 2015-03-20
Minskat barnafödande, men lägsta dödligheten bland nyfödda i landet. Treåringar i Värmland har bästa tänderna i riket. Vaccinationstäckningen är hög och en klar majoritet av värmländska barn är regelbundet fysiskt aktiva. Det är några av slutsatserna i den nya rapporten ”Barns liv och hälsa i Värmland”.
2015-03-20

Barns liv och hälsa i Värmland

Nyheter » 2015-03-20
Minskat barnafödande, men lägsta dödligheten bland nyfödda i landet. Treåringar i Värmland har bästa tänderna i riket. Vaccinationstäckningen är hög och en klar majoritet av värmländska barn är regelbundet fysiskt aktiva. Det är några av slutsatserna i den nya rapporten ”Barns liv och hälsa i Värmland”.
2015-03-20
Studiebesök är något som ofta uppskattas av eleverna och som lärarna tror är bra. Men studiebesökets betydelse för lärandet är lite utforskat. Vilka didaktiska utmaningar och möjligheter kan ett studiebesök generera?
2015-03-20
Studiebesök är något som ofta uppskattas av eleverna och som lärarna tror är bra. Men studiebesökets betydelse för lärandet är lite utforskat. Vilka didaktiska utmaningar och möjligheter kan ett studiebesök generera?
2015-03-20
Studiebesök är något som ofta uppskattas av eleverna och som lärarna tror är bra. Men studiebesökets betydelse för lärandet är lite utforskat. Vilka didaktiska utmaningar och möjligheter kan ett studiebesök generera?
2015-03-19
Energiminister Ibrahim Baylan gjorde en blixtvisit till Karlstads universitet under onsdagen och fick en guidad tur av geovärmeanläggningen samt en inblick i ny spännande forskning på energiområdet. Efter att rektor Åsa Bergenheim hälsat välkommen, guidade Akademiska hus ministern genom geoenergianläggningen som har ersatt de eldrivna kompressorer som försett universitetets byggnader med värme. Besöket fortsatte sedan med en kort presentation av Karlstads universitet och
2015-03-19
Fiolspelaren Sara Karlsson, som läser femte året på musiklärarprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund, har tilldelats Bror Hjorths folkmusikstipendium 2015. Hon får stipendiet för ”sitt levande, naturliga och övertygande spelsätt som är influerat av den hälsingska låtspelstraditionen”. - Jag är överraskad och glad, säger hon. Det är säkert jättemånga som söker, så jag hade inga förväntningar på att vinna.
2015-03-19
Fiolspelaren Sara Karlsson, som läser femte året på musiklärarprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund, har tilldelats Bror Hjorths folkmusikstipendium 2015. Hon får stipendiet för ”sitt levande, naturliga och övertygande spelsätt som är influerat av den hälsingska låtspelstraditionen”. - Jag är överraskad och glad, säger hon. Det är säkert jättemånga som söker, så jag hade inga förväntningar på att vinna.
2015-03-19
Fiolspelaren Sara Karlsson, som läser femte året på musiklärarprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund, har tilldelats Bror Hjorths folkmusikstipendium 2015. Hon får stipendiet för ”sitt levande, naturliga och övertygande spelsätt som är influerat av den hälsingska låtspelstraditionen”. - Jag är överraskad och glad, säger hon. Det är säkert jättemånga som söker, så jag hade inga förväntningar på att vinna.
2015-03-18
C-uppsatsförfattande Oskar Kroon åkte till Sony Mobile i Lund och fick WozARd demonstrerad av uppfinnaren själv, Günter Alce. Oskar berättar: https://youtu.be/bpSL0tLMy3w WozARd syftar till att erbjuda en uppsättning verktyg som hjälper testledaren att styra det visuella, taktila och auditiva som presenteras för en testdeltagare. WozARd kan användas när tester utförs inom AR (augmendet reality) vilket mer eller mindre betyder förstärkt verklighet.
2015-03-18
C-uppsatsförfattande Oskar Kroon åkte till Sony Mobile i Lund och fick WozARd demonstrerad av uppfinnaren själv, Günter Alce. Oskar berättar: https://youtu.be/bpSL0tLMy3w WozARd syftar till att erbjuda en uppsättning verktyg som hjälper testledaren att styra det visuella, taktila och auditiva som presenteras för en testdeltagare. WozARd kan användas när tester utförs inom AR (augmendet reality) vilket mer eller mindre betyder förstärkt verklighet.
2015-03-18

Oksana Tokar gäst hos CTF

Nyheter » 2015-03-18
Under de närmaste två veckorna kommer Oksana Tokar, doktorand vid IT-management och consulting (ITMC), Hamburgs universitet i Tyskland, att gästa oss. Oksana Tokar är här för att arbeta på sin artikel på temat crossing service systems boundaries tillsammans med Tilo Böhmann vid Hamburgs universitet samt Bo Edvardsson och Bård Tronvoll vid CTF. Hon ska också träffa andra forskare vid CTF som arbetar inom samma område.
2015-03-18

Oksana Tokar gäst hos CTF

Nyheter » 2015-03-18
Under de närmaste två veckorna kommer Oksana Tokar, doktorand vid IT-management och consulting (ITMC), Hamburgs universitet i Tyskland, att gästa oss. Oksana Tokar är här för att arbeta på sin artikel på temat crossing service systems boundaries tillsammans med Tilo Böhmann vid Hamburgs universitet samt Bo Edvardsson och Bård Tronvoll vid CTF. Hon ska också träffa andra forskare vid CTF som arbetar inom samma område.
2015-03-18
Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har tilldelats förlaget Emeralds utmärkelse "Higly Commended Paper Award" för artikeln “Small details that make big differences: A radical approach to consumption experience as a firm's differentiating strategy".
2015-03-18
Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har tilldelats förlaget Emeralds utmärkelse "Higly Commended Paper Award" för artikeln “Small details that make big differences: A radical approach to consumption experience as a firm's differentiating strategy".
2015-03-18
Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har tilldelats förlaget Emeralds utmärkelse "Higly Commended Paper Award" för artikeln “Small details that make big differences: A radical approach to consumption experience as a firm's differentiating strategy".