Kvalitetsrapport för informatik lyfter fram god samverkan med näringslivet

 2018-09-17