Nyhetsarkiv för Kau.se

2001-02-21
Två forskare vid Karlstads universitet har fått över en miljon var från Naturvetenskapliga forskningsrådet – NFR. Pengarna ska gå till grundforskning inom teoretisk fysik under de närmaste tre åren. Forskarna är Claes Uggla, professor i teoretisk fysik, och Jürgen Fuchs, docent i ämnet. Claes Uggla är nöjd. – Utav naturvetare vid de nya universiteten var vi de enda som fick medel, säger Claes Uggla.
2001-02-20

Snart dags för HotSpot igen

Nyheter » 2001-02-20
Den 5 april är det dags för universitetets största arbetsmarknadsdag igen – HotSpot. Den största och nästan den enda, eftersom lärarnas, ingenjörernas och systemvetarnas arbetsmarknadsdag numera ingår i HotSpot. Peter Allvin, ekonomistuderande på tredje året, är projektledare. – Syftet är att ordna en arbetsmarknadsdag för alla studenter på universitetet, säger Peter Allvin. Vi vill ha en så samlad bild som möjligt både inåt och utåt.
2001-02-19

Ny professor i riskhantering

Nyheter » 2001-02-19
Från den 1 februari har universitetet en professor i riskhantering. Han heter Ragnar Andersson och kommer närmast från Stockholms läns landsting. Ragnar Andersson är 53 år och kommer från en tjänst som sektionschef för Centrum för skadeprevention vid Social Medicin, Stockholms läns landsting. Han har också varit knuten till Karolinska institutet som lärare.
2001-02-15
Bokslutet för Karlstads universitet 2000, som idag fastställts av universitetsstyrelsen, visar på ett rejält minskat underskott; 8 miljoner i stället för de 14 miljoner som prognosen var i halvårsbokslutet. Under hösten har universitetet arbetat för att minska kostnaderna och öka intäkterna och arbetet har gett resultat. På plussidan finns bland annat ökade intäkter från uppdragsutbildningen.
2001-02-14
Nu är det dags för de studenter som vill satsa på att bli Best in KaU att lägga manken till. Det är ämnet informatik som, med hjälp av sponsorer, för andra året i rad delar ut ett stipendium till bästa C- eller D-uppsats. Tävlingen Best in KaU är ämnet informatiks egen variant av den nationella tävlingen Best in Show – Juseks uppsatstävling där vinnarna brukar presenteras på en IT-mässa i Sundsvall i oktober.
2001-02-12
Riksbankens jubileumsfond (RJ) beslöt förra året att avsätta 45 miljoner kronor till en nationell forskarskola kring matematikutbildning. Forskarskolan, med temat matematik med ämnesdidaktisk inriktning, ska startas i höst. I dagarna arbetar intresserade universitet och högskolor med sina ansökningar och med att hitta doktorander. Så även Karlstads universitet. På onsdag kväll kl 19.00 bjuder universitetet in till en informationsträff i Nyvistsalen.
2001-02-07
Det senaste projektet för studenterna i andra årskursen av innovation- och designingenjörsprogrammet vid Karlstads universitet presenteras i dagarna. De har haft i uppgift formge den optimala hjulhackan – ett verktyg för ogräsbekämpning. Modeller av deras lösningar står utställda i entréhallen i hus 12. Projektarbetet är en del av kursen Bilden som verktyg och studenterna har genomfört det i samarbete med företaget Svensk ekologimaskin AB i Norra Råda.
2001-02-06
Nu drar ämnet fysik vid Karlstads universitet sitt strå till stacken för att motverka bristen på lärare inom naturvetenskapliga ämnen. Detta läsår går den första kullen studenter deras nya kurs Finna Förstå Förmedla Fysik. Med experiment och egna arbeten i stället för föreläsningar ska studenternas intresse fångas och antalet studenter som får betyg i fysik mångdubblas. Det är i första hand grundskollärarstudenterna 4-9 som kursen vänder sig till.
2001-02-05

Ny docent i biologi

Nyheter » 2001-02-05
Fakultetsnämnden beslutade i torsdags, den 1 februari, att anta Eva Bergman som oavlönad docent i biologi vid Karlstads universitet.
2001-02-02
I onsdags överlämnade kommittén Forum för Levande historia sitt slutbetänkande till kulturminister Marita Ulvskog. Kommittén föreslår att ett nytt kunskapscentrum inrättas med huvudkontor Stockholm, men med flera lokala filialer. En av dessa kan tänkas hamna i Karlstad. Läs kulturdepartementets pressmeddelande.
2001-01-25
Centrum för HumanIT har fått 20 miljoner från KK-stiftelsen. Pengarna ska användas till att under en tvåårsperiod bygga upp en s k forskningsplattform, d v s en stabil grund för fortsatt forskning i samarbete med näringslivet. Det konkreta arbetet med Centrum för HumanIT startade redan under hösten 2000 och idag är sju forskningsprojekt i gång med 25 aktiva forskare.
2001-01-19

Utbildningskatalogen är här

Nyheter » 2001-01-19
Klas Brohagen på informationsavdelningen är nöjd idag. Han har varit projektledare för Karlstads universitets utbildningskatalog, som nu levererats från tryckeriet.
2001-01-18
Aida Aragão-Lagergren på kulturgeografi och två studenter vid Karlstads universitet, samt en Uppsalastudent med värmländsk anknytning, får i dag 18 januari, stipendier i hundratusenkronorsklassen av Rotary Foundations. Stipendierna delas ut i form av kostnadsgarantier. Det är distrikt 2340, d v s Värmland, Örebro och Västmanland, som genomför sin stipendieutdelning för 2001-2002.
2001-01-17

Lena Karlberg ny chef för RUC

Nyheter » 2001-01-17
Sedan den 1 januari är Lena Karlberg ny chef för Regionalt Utvecklingscentrum för skola – RUC. Det är ett nätverk mellan kommuner och Karlstads universitet för utveckling och lärande inom skolområdet.
2001-01-16
Tisdagen den 13 februari hälsar universitetet såväl anställda som studenter välkomna till en seminariedag om hur ett universitet ska ledas. Föreläsningar och diskussion kommer att blandas på teman som akademiska former, medinflytande, tredje uppgiften, styrning och omvärld. Seminariet äger rum i Geijersalen, längst ner i hus 12, kl 10.00 – 12.00. Från 9.30 serveras fika.
2001-01-12
Igår, torsdag den 11 januari, bjöd nya civilingenjörsutbildningen in till ett seminarium och en diskussion. Utbildningen, som startar redan i höst, är fortfarande i stark utveckling med diskussioner och idéer hos såväl lärare som studenter. Den första terminen börjar ta form, men fortfarande återstår mycket arbete.
2001-01-11
Fler än hälften av universitetets studenter tycker det är jobbigt att prata inför folk. En del har problem även inför mindre grupper eller enstaka personer och vissa får till och med panikattacker.
2001-01-10
Tisdag 9 januari mötte rektor Christina Ullenius Leif Borgert, rektor för Högskolan Dalarna. De skrev under sin gemensamma ansökan om medel från utbildningsdepartementet för att starta ett nationellt kunskapscentrum för skolutveckling. Fem miljoner per år i fem år hoppas lärosätena att få. Tanken är att centrat ska främja forskningen kring och därmed utvecklingen av den svenska skolan.
2001-01-09
Centrum för tjänsteforskning – CTF har på kort tid fått sammanlagt 6,5 miljoner kronor till tre projekt inom området kollektivtrafik. Det är Vägverket, Kommunikationsforskningsberedningen och Storstockholms lokaltrafik som bidrar. – Det är mycket glädjande att vi får utdelning på den forskning vi bedrivit under lång tid, säger professor Bo Edvardsson på CTF. Det är bevis på att vi får ett fortsatt förtroende.