Nyhetsarkiv för "Ctf"

2012-03-29
Allt fler företag använder sina kunder för att utveckla idéer och produkter. Forskare menar att kundkontakter blivit så viktigt att de företag som inte använder sina kunder riskerar att bli utkonkurrerade. Lyssna till inslaget i Ekot där bland andra Bo Edvardsson, professor och föreståndare vid CTF medverkar här.
2012-03-21
Den 21-22 mars är det dags för Samots partner- och forskarkollegium som i år hålls på Karlstad CCC. Under dessa dagar kommer partners och forskare i Samot, vår kollektivtrafikforskningsgrupp, att bland annat presentera och diskutera påverkansmetoder för förändrat resbeteende, hur forskning och utveckling kan finansieras och kontraktsdialog. Läs mer om Samot här.
2012-03-15
Att människor som bor i glesbygden har tillgång till bra och effektiv kollektivtrafik är en viktig förutsättning för bygdens överlevnad och utveckling. Hur kan buss och tåg bättre möta behoven i glesbygden? Ja, kanske genom att använda ny IT-teknik.
2012-03-14

Rött kort till idédödarna

Nyheter » 2012-03-14
Du har garanterat träffat en. Tyvärr har vi dem även i Värmland. Fräcka typer förklädda till helt vanliga människor som till exempel kollegor, chefer eller polare. Deras brott består i att de förstör bra idéer. Med enkla korta argument, som vad kostar det, tar de udden ur nya förslag och inspel. Jag talar om idédödarna. Läs Per Kristenssons krönika i NWT här.
2012-03-13
Våren närmar sig och många blir sugna på att bygga ut sina hus. Men det är inte alltid så enkelt att komma överens med hantverkarna. Därför har Konsumentverket med hjälp av forskare på Karlstads universitet tagit reda på hur relationen mellan hantverkare och konsumenter kan göras bättre. Läs artikel i NWT här.
2012-03-13
Många människor med grava hjärnskador eller svåra funktionsnedsättningar har idag ingen möjlighet att kommunicera med sin omgivning. EyeGo utvecklar ett hjälpmedel som gör att de med hjälp av enbart sina ögon kan förflytta sig, och därmed kommunicera vad de förstår, vill och kan. Nu får forskningsprojektet inom EyeGo en halv miljon kronor från Stiftelsen Promobilia för den fortsatta utvecklingen.
2012-03-12
Den 12-14 mars samlas doktorander och forskare knutna till forskarskolan Management och IT, MIT, på Karlstads universitet för konferens. CTF, Centrum för tjänsteforskning, är värd för konferensen. I programmet medverkar bland andra Stephen L Vargo, Professor vid University of Hawaii at Manoa, rektor Åsa Bergenheim, vice rektor Bo Edvardsson samt forskare från CTF.
2012-03-12
Patrik Gottfridsson har befordrats till oavlönad docent i företagsekonomi vid Karlstads universitet. Hans forskningsområden är tjänsteutveckling, nätverks- och relationsmarknadsföring.
2012-03-06
Samot i media! Ett nytt projekt har startat. Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket ska tillsammas med Resenärsforum hitta nya samverkansformer för att få fram förslag och idéer till hur resenärsinflytandet kan ökas både nationellt och regionalt för att utveckla kollektivtrafiken. Läs artikel i Intrastrukturnyheter här
2012-03-01

Deltagare sökes

Nyheter » 2012-03-01
På uppdrag av Konsumentverket genomför forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet en studie om konsumenters upplevelser av hantverkstjänster. Studien har inget kommersiellt syfte, utan skall uteslutande användas som underlag för Konsumentverkets åtgärdsförslag för en bättre marknad. Vi söker nu deltagare så hör av Dig om Du har något arbete på gång, vad som helst som föranleder anlitande av hantverkare!
2012-03-01
Har du någon gång fått en faktura från din hantverkare som var mycket dyrare än vad ni kommit överrens om eller fått ett arbete utfört på ett helt annat sätt än vad ni kommit överrens om? Då är du inte ensam - hantverkartjänster är i dag ett av vårt största konsumentproblem. I dag är mer än var sjätte konsument missnöjd med sin hantverkare. Det är ett utbrett problem som verkar öka.
2012-02-29
Helén Williams vid Karlstads universitet tilldelas årets Kompetensutvecklingspris på 500 000 kr från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond för hennes forskning om matspillets skadliga miljöpåverkan. Det tar henne till Australien där hon ska ingå i ett ledande forskarteam som ska utveckla lösningar för framtidens förpackningar. Priset kommer att delas ut av H.K.H.
2012-02-23
För människor som helt förlorat tal- och rörelseförmågan, till exempel efter en olycka, är livet skoningslöst begränsat. Personen kan vara i stånd att göra val som rör sitt liv - utan att kunna yttra ett enda ord. I brist på respons får omgivningen fatta alla beslut. En forskare på Karlstads universitet samarbetade med Landstinget i Värmland för att utveckla ett sätt att ge dessa individer en röst. Idén blev en innovation som nu närmar sig produkt.
2012-02-22
Att utseendet spelar roll och påverkar chansen att få ett jobb är ingen nyhet. Men ett snyggt yttre räcker inte. För att vara riktigt attraktiv på arbetsmarknaden krävs att man är vältränad och har en hälsosam livsstil. Utseendet som indikator på hälsa Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har studerat hälsokravet, det så kallade atletiska kravet, inom den privata tjänstesektorn.
2012-02-17
Hur vi upplever vårt vardagliga resande till och från jobb, dagis och fritidsaktiviteter har stor påverkan på vårt välbefinnande. Ny forskning ger inget stöd för att den som tar bilen är lyckligare än den som åker kollektivt. Läs artikel i Boråstidningen här. Läs artikel i GP här. Läs artikel i NWThär.
2012-02-07
Ny forskning visar att kunder vill vara delaktiga i att producera varor och tjänster och att de sätter högre värde på varor och tjänster som de själva varit med och producerat. Detta visar en ny studie av Tor W. Andreassen, professor vid Handelhögskolan BI, Norge och Anders Gustafsson, professor vid CTF, Centrum för tjänsteforskning. Att engagera sina kunder som medproducenter kan vara en god marknadsföringsstrategi och skapar lojalitet hos kunderna.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Ctf"