Kurser i Informatik

Vid ämnet Informatik utforskar vi det spännande mötet mellan människa och IT. Vi studerar hur människor utvecklar och använder informationssystem för att stödja olika verksamheter i företag och samhälle.
Genom utbildning och forskning skapar vi möjligheter för människor att med hjälp av modern informationsteknik skapa nya affärsmöjligheter. Här i Karlstad ligger fokus på e-tjänster, vilket genomsyrar såväl vår forskning som våra utbildningsprogram och kurser.
Hos oss får du som student möjlighet till en utvecklande utbildning inom grundutbildningsprogrammen IT-design, Webb och Multimedia respektive distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem. Vi erbjuder även utbildning på magister- och masternivå för dig som vill fördjupa dig ytterligare. Som student vid ämnet Informatik kommer du att ha nära kontakt med lärare och forskare under hela din utbildning oavsett om du studerar på campus eller distans. Vi har ett nära samarbete med IT-branschen i regionen och för studenter som studerar på campus kan vi erbjuda mentorskap hos regionens IT-företag.

Kurser på grundnivå

Affärssimulering och dataanalysUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB25

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Affärssystem I: AnalysmodellerUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Affärssystem II: KundmodellerUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB35

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Anskaffning av IT-systemUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Användartester, prototyping och utvärderingUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
Business by Web och webbanalysUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA97

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
Programkurs
7,5 HP
DatabasdesignUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Designmönster, Java och UMLUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Fortsättningskurs i programmeringUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Grundläggande databasdesignUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
HTML och CSS för webbutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–8
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–8
Svenska
Programkurs
5 HP
Informatik - HögskoleuppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Informatik - KandidatuppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Informatik, praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC00

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Informatik, utlandspraktikUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC99

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska
Programkurs
15 HP
Informationssystem och ITUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
InteraktionsdesignUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Introduktion till IT-designUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA90

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Introduktion till objektorienterad programmeringUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–8
Svenska
Programkurs
5 HP
Introduktion till programmeringUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA44

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
JavaScript för webbutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 9–15
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 9–15
Svenska
Programkurs
5 HP
Nosql databaserUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB33

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Objektorienterad modelleringUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Objektorienterad modellering med programmeringUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB36

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Portabla formatUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 16–22
Svenska
Programkurs
5 HP
ProgramutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
ProgramvaruarkitekturUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Prototyping: Att pröva och kommunicera designkonceptUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Serverprogrammering i JavaScriptUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 16–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 16–22
Svenska
Programkurs
5 HP
Styrning av digital transformationUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
SystemimplementeringsteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 9–15
Svenska
Programkurs
5 HP
SystemintegrationUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Tillgänglighet hos digitala tjänster och dokumentUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB34

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Tillämpad spelutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
Sommar-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 23–32
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Tjänster och IT: Elektroniska affärerUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Utveckling av appar för mobila e-tjänsterUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Utveckling av webbapplikationerUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Verksamhet och ITUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

AI-applikationer inom juridikUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Aktuell informationssystemforskningUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Co-design och användarcentrerad systemutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD25

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Electronic Business and Enterprise SystemsUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD27

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Engelska
Programkurs
15 HP
Engelska inom professionell ITUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD28

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)Utbildningstillfällen

Kurskod: ISAD19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Forskningsprojekt inom InformatikUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAE06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Forskningsprojekt inom InformatikUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAE07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
30 HP
Informatik - MagisteruppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Engelska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska
Programkurs
15 HP
Informatik - MasteruppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAE09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Engelska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Engelska
Programkurs
30 HP
Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatikUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Rules-as-Code-applikationerUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Vetenskapsteori och vetenskapsmetodologiUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP