Kurser i Engelska

I takt med den ökande internationaliseringen genomsyrar det engelska språket vår tillvaro i allt högre grad. I det sammanhanget blir språk- och kulturkunskaper, samt förmågan att kunna analysera språk och kultur, allt viktigare kompetenser.

Engelska som universitetsämne handlar förstås till stor del om språkstudier. Men det handlar i lika hög grad om studier av engelskspråkiga kulturer och dess kulturyttringar. Att studera engelska handlar om att skaffa sig de verktyg man behöver för att kunna interagera med omvärlden och för att lägga grunden för fortsatt lärande.

Hos oss kan man studera engelska på alla universitetsnivåer - grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning - och ämnet kan utgöra huvudområde i en kandidat-, magister, master- samt doktorsexamen. Många av våra studenter studerar till lärare på olika nivåer och ämnet kan ingå i alla lärarexamina. Vi har även ett varierat utbud av fristående kurser på alla nivåer: förutom Engelska I-IV finns olika fackspråkliga kurser, kurser för internationella studenter, kurser i akademiskt eller kreativt skrivande och tematiska litteraturkurser. Vi erbjuder ofta flera alternativ vad gäller studieform och studietakt.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Kurser på grundnivå

Akademisk engelskaUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGA33

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Akademiskt skrivande på engelskaUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGB61

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Berättande i datorspel: En historisk översiktUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGAM3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorierUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGA32

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärningUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGB62

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Engelsk språkvetenskap III: Engelsk språkhistoria ur ett sociolingvistiskt perspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGC91

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Engelska AUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGA30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
Inställt
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
30 HP
Engelska A för ämneslärareUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGL30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Engelska BUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGB60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
30 HP
Engelska B för ämneslärareUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGL61

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Engelska B för ämneslärare 7-9 (andraämne)Utbildningstillfällen

Kurskod: ENGL62

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–22
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Engelska CUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGC90

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
30 HP
Engelska C för ämneslärareUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGL90

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Engelska C för ämneslärare årskurs 7-9Utbildningstillfällen

Kurskod: ENGL79

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–50
Svenska och engelska
Programkurs
22,5 HP
Engelska för ekonomer IUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGA1E

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Distans)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Engelska för ekonomer IIUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGA2E

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Engelska för grundlärare i årskurs 4-6Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Engelska för tekniker IUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGAT1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Distans)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Engelska för tekniker IIUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGAT2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Engelska i arbetslivet: skriftUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGPW1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
Sommar-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 24–33
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Engelska i arbetslivet: talUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGPS1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
Sommar-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 24–33
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–22
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Engelskans ljud och strukturUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGA31

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
Inställt
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Engelskspråkig litteratur efter 1800Utbildningstillfällen

Kurskod: ENGB64

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Engelskspråkig litteratur före 1800Utbildningstillfällen

Kurskod: ENGB63

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Engelskspråkig litteratur och teoriUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGC92

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktion till engelskspråkig litteraturUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGA34

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Klassisk brittisk barnlitteraturUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGABL

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Kväll)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kriminalfiktion: Från Poe till samtidenUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGAC2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Kväll)
v. 36–23
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Praktisk affärskommunikationUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGA1B

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Självständigt arbete i engelska (kandidat)Utbildningstillfällen

Kurskod: ENGC93

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Självständigt arbete i engelska, högskoleexamenUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGB75

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ämnesdidaktik i engelskaUtbildningstillfällen

Kurskod: ENGBD1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Afrikansk populärlitteratur från den postkoloniala romanen till samtida serierUtbildningstillfällen

Kurskod: ENAL05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Andraspråksinlärning - sociala perspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: ENAES7

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Använda korpusar för språkforskningUtbildningstillfällen

Kurskod: ENAES8

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Det självbiografiska jaget under förhandling: amerikanska kvinnors självbiografier 1968-2020Utbildningstillfällen

Kurskod: ENAL06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Dystopi och apokalypsUtbildningstillfällen

Kurskod: ENADL7

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Engelska D för ämneslärare: andraämneUtbildningstillfällen

Kurskod: ENAL93

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Engelska D för ämneslärare: förstaämneUtbildningstillfällen

Kurskod: ENAL94

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska och engelska
Programkurs
22,5 HP
Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärareUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAA02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - EngelskaUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAG71

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 11–49
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Forskningspraktik: Engelsk litteraturvetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: ENAL09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Forskningspraktik: Engelsk språkvetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: ENAS04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kritiska ansatser till språk och diskursUtbildningstillfällen

Kurskod: ENAS08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 14–23
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kvinnliga författares science fiction och fantasyUtbildningstillfällen

Kurskod: ENAL07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författareUtbildningstillfällen

Kurskod: ENADL9

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Science fiction och interkulturella mötenUtbildningstillfällen

Kurskod: ENADL8

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)Utbildningstillfällen

Kurskod: ENAES2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–2
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–23
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–3
Engelska
 Fristående kurs
30 HP
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)Utbildningstillfällen

Kurskod: ENAES3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master)Utbildningstillfällen

Kurskod: ENAEL2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–2
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–23
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–3
Engelska
 Fristående kurs
30 HP
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master)Utbildningstillfällen

Kurskod: ENAEL3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Språk och genusUtbildningstillfällen

Kurskod: ENAES4

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Språk och sociala medierUtbildningstillfällen

Kurskod: ENAS05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Språk och tankeUtbildningstillfällen

Kurskod: ENAS03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Teoretiska perspektiv på litterära och kulturella förhandlingarUtbildningstillfällen

Kurskod: ENAL08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Teorier och metoder inom språkvetenskaplig forskningUtbildningstillfällen

Kurskod: ENAS06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
15 HP