Kurslista för Ämne på avancerad nivå

Här presenteras alla våra kurser på avancerad nivå inom ämnet

Titel
Allmän relativitetsteori 7.5 ECTS credits
Analytisk mekanik 7.5 ECTS credits
Avancerad kvantmekanik 7.5 ECTS credits
Beräkningsfysik 7.5 ECTS credits
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik 30.0 ECTS credits
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - NO/Teknik 30.0 ECTS credits
Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - NO/Teknik 30.0 ECTS credits
Examensarbete i fysik, Masternivå 30.0 ECTS credits
Examensarbete i fysik, Masternivå 45.0 ECTS credits
Examensarbete i fysik, Masternivå 60.0 ECTS credits
Fasta tillståndets teori 7.5 ECTS credits
Funktionella material 7.5 ECTS credits
Fysik IV med didaktisk inriktning 7.5 ECTS credits
Fysik V med didaktisk inriktning 22.5 ECTS credits
Fysik, examensarbete magisternivå 30.0 ECTS credits
Fysikalisk elektronik 7.5 ECTS credits
Inledande forskningsprojekt 7.5 ECTS credits
Karaktärisering av material för fysiker 7.5 ECTS credits
Klassisk fältteori 7.5 ECTS credits
Kvant-mångkroppsfysik - från sammanflätning till emergens 7.5 ECTS credits
Kvantfysik II 7.5 ECTS credits
Kvantfältteori 7.5 ECTS credits
Matematisk fysik 7.5 ECTS credits
Nanovetenskap II 7.5 ECTS credits
Samband mellan talteori, algebra och fysik 7.5 ECTS credits
Solcellsfysik 7.5 ECTS credits
Strängteori 7.5 ECTS credits
Svepprobmikroskopi 7.5 ECTS credits
Symmetri - matematiska strukturer och tillämpningar 7.5 ECTS credits
Symmetrier: grupper, algebror och tensorkalkyl 7.5 ECTS credits
Teknik IV med didaktisk inriktning 7.5 ECTS credits
Teknisk fysik, examensarbete magisternivå 30.0 ECTS credits
Teknisk fysik, examensarbete Masternivå 30.0 ECTS credits
Vertexoperatorer och vertexalgebror 7.5 ECTS credits
Ytfysik 7.5 ECTS credits
Ämnesdidaktik 7.5 ECTS credits