Doktorandkurstorg

Välkommen till doktorandkurstorget vid Karlstads universitet

Doktorandkurstorget visar alla forskarutbildningskurser vid Karlstads universitet som har en kursplan. Några förtydliganden gällande sidan:

Kursstart: Anger när kursen ges nästa gång. Du kan välja ALLA, hösttermin (HT) eller vårtermin (VT) ett visst år. Beteckningen Alltid avser handledarledda kurser som ges av den egna handledaren när en enskild doktorand har behov. Vid behov beskriver en kurs som ges vid behov, detta är oftast kurser av seminariekaraktär som ges för flera doktorander inom ett eller flera forskarutbildningsämnen.
Kursspråk: välj bland kurser som alltid ges på svenska, alltid ges på engelska eller ges omväxlande på svenska eller engelska.
För doktorand i: ALLA avser att kursen är öppen för alla doktorander oavsett vilket forskarutbildningsämne man är antagen vid. Dessutom listas alla forskarutbildningsämnen på Karlstads universitet, vilket innebär att du kan välja ditt forskarutbildningsämne och få upp en lista på alla kurser du kan söka till.
Kursplan: Som doktorand klickar du i AKTIV så visas de kurser som fortfarande ges. INAKTIV avser tidigare kurser och dessa kan inte längre sökas.
Sökord: Här kan du söka fram kurser baserat på titel eller kurskod.

Titel Poäng Kursstart Kursspråk Kursplan Kurskod
Impact and the Utilisation of Research / Impact and the Utilisation of Research 4.5 HP HT24 Engelska Aktiv

0UNI005

Advanced Semantics / Advanced Semantics 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG032

Advanced topics in bilingualism / Fördjupade studier inom tvåspråkighet 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG035

American Literature, 1620-1919 / American Literature, 1620-1919 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG004

American Literature, 1919 to the present / American Literature, 1919 to the present 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG025

Amerikansk litteratur 1919 - nutid / American Literature, 1919 to the present 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG025

Amerikansk litteratur, 1620-1919 / American Literature, 1620-1919 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG004

Approaches to the study of language and gender / Approaches to the study of language and gender 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6ENG023

Att kommunicera vetenskap / Att kommunicera vetenskap 4.5 HP VT24 Svenska och Engelska Aktiv

0UNI001

Att nyttiggöra forskning och vetenskap / Impact and the Utilisation of Research 4.5 HP HT24 Engelska Aktiv

0UNI005

Avancerad semantik / Advanced Semantics 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG032

Capture-the-Flag Challenges in Computer Security / Capture-the-Flag Challenges in Computer Security 4.0 HP Vid behov Engelska Aktiv

7DAV010

Collecting, managing and analyzing linguistic data / Collecting, managing and analyzing linguistic data 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG033

Communicating Science 4.5 HP VT22 Swedish and English Aktiv

0UNI001

Critical Analysis of Language and Discourse Data / Critical Analysis of Language and Discourse Data 7.5 HP VT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6ENG046

Dissertations in Linguistics - current research and forms of publication / Dissertations in Linguistics - current research and forms of publication 3.0 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG042

Dissertations in Linguistics - current research and forms of publication / Dissertations in Linguistics - current research and forms of publication 4.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG043

Dystopi och apokalyps / Dystopia and Apocalypse 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6ENG020

Dystopia and Apocalypse / Dystopia and Apocalypse 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6ENG020

Engelsk litteratur från 1750 till 1900 / English Literature from 1750 to 1900 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG037

Engelsk litteratur före 1750 / English Literature before 1750 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6ENG036

Engelskspråkig litteratur (utanför USA) 1900 talet / Literature in English outside the US, the Twentieth Century 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG006

Engelskspråkig litteratur, valfri fördjupning / English Literature, directed studies 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG007

English Literature before 1750 / English Literature before 1750 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6ENG036

English Literature from 1750 to 1900 / English Literature from 1750 to 1900 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG037

English Literature, directed studies / English Literature, directed studies 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG007

Forskningsetik för doktorander, grundkurs / Research Ethics for Doctoral Students: Basic Course 3.0 HP VT24 Svenska och Engelska Aktiv

7OMV002

Forskningsetik och oredlighet inom Humanistisk – Samhällsvetenskaplig forskning 7.5 HP HT23 Svenska Aktiv

X

Fördjupade studier inom tvåspråkighet / Fördjupade studier inom tvåspråkighet 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG035

Information retrieval and publishing strategies / Information retrieval and publishing strategies 3.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

0UNI014

Informationssökning och publiceringsstrategier / Information retrieval and publishing strategies 3.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

0UNI014

Insamling, behandling och analys av lingvistiska data / Collecting, managing and analyzing linguistic data 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG033

Konstruktiv länkning som metod i högre utbildning (CA) / Konstruktiv länkning som metod i högre utbildning (CA) 0.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

CA

Kritisk analys av språk- och diskursdata / Critical Analysis of Language and Discourse Data 7.5 HP VT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6ENG046

Kvalitativ metod för forskarstuderande / Kvalitativ metod för forskarstuderande 7.5 HP HT24 Svenska Aktiv

6SOC110

Language Analysis in the Humanities and Social Sciences / Language Analysis in the Humanities and Social Sciences 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG044

Language in Use: a Corpus Linguistic Approach / Language in Use: a Corpus Linguistic Approach 7.5 HP VT25 Engelska Aktiv

6ENG039

Literary theory and methodology / Literary theory and methodology 12.0 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG018

Literature in English outside the US, the Twentieth Century / Literature in English outside the US, the Twentieth Century 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG006

Litteraturvetenskaplig teori och metod / Literary theory and methodology 12.0 HP Vid behov Engelska Aktiv

4ENG018

Netnografi och Big Data / Netnography and Big Data 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6INF001

Netnography and Big Data / Netnography and Big Data 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6INF001

Parametrisk statistik / Parametric statistics 7.5 HP HT22 Svenska eller Engelska Aktiv

1PSY002

Philosophy and Theory of Science for doctoral students / Vetenskapsteori för doktorander 4.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6HIS070

Problematisering och forskningsplanering inom risk- och miljöstudier 7.5 HP Vid behov Svenska Aktiv

6RIM001

Research Ethics for Doctoral Students: Basic Course / Research Ethics for Doctoral Students: Basic Course 3.0 HP VT24 Svenska och Engelska Aktiv

7OMV002

Researching the nexus between language and thought / Researching the nexus between language and thought 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6ENG038

Seminarier och forskningspresentation / Seminars and Presentation of Research 3.0 HP Alltid Engelska Aktiv

6ENG027

Seminars and Presentation of Research / Seminars and Presentation of Research 3.0 HP Alltid Engelska Aktiv

6ENG027

Social Media Language and Discourse / Social Media Language and Discourse 7.5 HP HT24 Engelska Aktiv

6ENG045

Social perspectives on second language learning – theories and methods / Social perspectives on second language learning – theories and methods 7.5 HP HT24 Engelska Aktiv

6ENG040

Sociala perspektiv på andraspråksinlärning – teorier och metoder / Social perspectives on second language learning – theories and methods 7.5 HP HT24 Engelska Aktiv

6ENG040

Språk i användning: En korpuslingvistik metod / Language in Use: a Corpus Linguistic Approach 7.5 HP VT25 Engelska Aktiv

6ENG039

Språk och diskurs i sociala medier / Social Media Language and Discourse 7.5 HP HT24 Engelska Aktiv

6ENG045

Språk och genus: Teoretiska och metodologiska perspektiv / Approaches to the study of language and gender 7.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6ENG023

Språkanalys inom humaniora och samhällsvetenskap / Language Analysis in the Humanities and Social Sciences 7.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG044

Språkvetenskapliga avhandlingar - aktuell forskning och publiceringsformer / Dissertations in Linguistics - current research and forms of publication 3.0 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG042

Språkvetenskapliga avhandlingar- aktuell forskning och publiceringsformer / Dissertations in Linguistics - current research and forms of publication 4.5 HP Vid behov Engelska Aktiv

6ENG043

Tal och social interaktion i institutionella sammanhang: Från datainsamling till analys / Talk and social interaction in institutional settings: From data collection to data analysis 7.5 HP HT25 Engelska Aktiv

6ENG041

Talk and social interaction in institutional settings: From data collection to data analysis / Talk and social interaction in institutional settings: From data collection to data analysis 7.5 HP HT25 Engelska Aktiv

6ENG041

Teach like a champion (TLC) 1.0 HP Always English Aktiv

TLC

Teaching at University: Frameworks, rules and resources (RRR) / Teaching at University: Frameworks, rules and resources (RRR) 1.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

RRR

Teorier, begrepp och metoder inom risk- och miljöstudier 7.5 HP Vid behov Svenska Aktiv

6RIM002

Theory of Science / Theory of Science 7.5 HP VT24 Svenska eller Engelska Aktiv

6STV020

Undervisa på universitet: Kunskap, lärande och praktiskt lärarskap (KLL) / Undervisa på universitet: Kunskap, lärande och praktiskt lärarskap (KLL) 3.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

KLL

Undervisa på universitet: Ramar, regler och resurser (RRR) / Teaching at University: Frameworks, rules and resources (RRR) 1.0 HP Alltid Svenska eller Engelska Aktiv

RRR

Vetenskapsteori / Theory of Science 7.5 HP HT24 Svenska Aktiv

6STV020

Vetenskapsteori för doktorander / Vetenskapsteori för doktorander 4.5 HP VT24 Engelska Aktiv

6HIS070