Kurslista för Ämne på avancerad nivå

Här presenteras alla våra kurser på avancerad nivå inom ämnet

Titel
Automatiserad mjukvaruutveckling 7.5 HP
Automatiseringstekniker inom mjukvaruutveckling 3.5 HP
Avancerade kommunikationsnät 5.0 HP
Dataplansprogrammering 4.5 HP
Datavetenskap - Magisteruppsats 15.0 HP
Datavetenskap - Masteruppsats 30.0 HP
Datavetenskapliga metoder 7.5 HP
Design för integritetsskydd 1.5 HP
Designmönster för integritet i programvarudesign 1.5 HP
Distribuerade system och molntjänster 7.5 HP
Etisk hackning 7.5 HP
Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik 30.0 HP
Forskningsområden inom mjukvaruutveckling 7.5 HP
Forskningsprojekt inom Datavetenskap 15.0 HP
Forskningsprojekt inom Datavetenskap 30.0 HP
Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet 6.0 HP
Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar 1.5 HP
Inbyggd integritet 7.5 HP
Ingenjörsprojekt Datateknik 15.0 HP
Integritet och verksamhetsstyrning 1.5 HP
Integritetsskyddande teknologier 1.5 HP
Internetarkitektur och protokoll 5.0 HP
Internetstackens utveckling: Hot och möjligheter 1.5 HP
Introduktion till Cloud Computing 1.5 HP
Introduktion till dataplansprogrammering 1.5 HP
Introduktion till integritet och dataskydd 1.5 HP
Introduktion till maskininlärning 3.0 HP
Introduktion till Network Function Virtualization (NFV) 1.5 HP
Introduktion till Software Defined Networking (SDN) 1.5 HP
Lastbalansering i datacenternät 1.5 HP
Lösningar för flervägskommunikation 1.5 HP
Mjukvaruarkitekturer för distribuerade applikationer 5.0 HP
Mobile and Wireless Systems 7.5 HP
Nätövervakning med programmerbara dataplan 1.5 HP
Performance Modelling and Simulation 7.5 HP
Perspektiv på datavetenskap 7.5 HP
Prestandamodellering och Simulering 7.5 HP
Projekt inom automatiserad mjukvaruutveckling 4.0 HP
Projekt inom maskininlärning 4.5 HP
Projekt inom mjukvaruarkitektur 4.5 HP
QUIC och webbens utveckling 1.5 HP
Sakernas internet 7.5 HP
Sakernas internet - Energioptimering 1.5 HP
Sakernas internet - Datahantering 1.5 HP
Sakernas internet - Infrastrukturer 1.5 HP
Sakernas internet - Integritet och säkerhet 1.5 HP
Sakernas internet - Tillämpningsområden 1.5 HP
Software Systems Architecture 7.5 HP
Systemmodellering och simulering 5.0 HP
Säkerhet och integritet på internet 7.5 HP
Topics in Computer Networking 7.5 HP
Topics in Computer Security 7.5 HP
Trådlösa system 5.0 HP
Utvecklingsprojekt inom distribuerade applikationer 5.0 HP
Virtualisering av nätverksfunktionalitet 4.5 HP
Väsentliga koncept inom mjukvaruarkitektur 3.0 HP