Kurslista för Ämne på avancerad nivå

Här presenteras alla våra kurser på avancerad nivå inom ämnet

Titel
Automatiserad mjukvaruutveckling 7.5 HP
Automatiseringstekniker inom mjukvaruutveckling 3.5 HP
Dataplansprogrammering 4.5 HP
Datavetenskap - Magisteruppsats 15.0 HP
Datavetenskap - Masteruppsats 30.0 HP
Datavetenskapliga metoder 7.5 HP
Design för integritetsskydd 1.5 HP
Designmönster för integritet i programvarudesign 1.5 HP
Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik 30.0 HP
Forskningsområden inom mjukvaruutveckling 7.5 HP
Forskningsprojekt inom Datavetenskap 15.0 HP
Forskningsprojekt inom Datavetenskap 30.0 HP
Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet 6.0 HP
Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar 1.5 HP
Inbyggd integritet 7.5 HP
Ingenjörsprojekt Datateknik 15.0 HP
Integritet och verksamhetsstyrning 1.5 HP
Integritetsskyddande teknologier 1.5 HP
Internetstackens utveckling: Hot och möjligheter 1.5 HP
Introduktion till Cloud Computing 1.5 HP
Introduktion till dataplansprogrammering 1.5 HP
Introduktion till integritet och dataskydd 1.5 HP
Introduktion till maskininlärning 3.0 HP
Introduktion till Network Function Virtualization (NFV) 1.5 HP
Introduktion till Software Defined Networking (SDN) 1.5 HP
Lastbalansering i datacenternät 1.5 HP
Lösningar för flervägskommunikation 1.5 HP
Mobile and Wireless Systems 7.5 HP
Nätövervakning med programmerbara dataplan 1.5 HP
Performance Modelling and Simulation 7.5 HP
Perspektiv på datavetenskap 7.5 HP
Prestandamodellering och Simulering 7.5 HP
QUIC och webbens utveckling 1.5 HP
Sakernas internet 7.5 HP
Software Systems Architecture 7.5 HP
Topics in Computer Networking 7.5 HP
Topics in Computer Security 7.5 HP
Virtualisering av nätverksfunktionalitet 4.5 HP
Väsentliga koncept inom mjukvaruarkitektur 3.0 HP