Kurser i Kulturstudier

Inom Kulturstudier studeras den samtida kulturens förutsättningar och uttryck från flera olika utgångspunkter: historiska, politiska, ideologiska, estetiska, sociala och ekonomiska.

Kulturstudier är ett tvär- och mångvetenskapligt ämne där humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv samverkar. En betydelsefull aspekt omfattar aktuella kulturpolitiska frågor i relation till kulturens konstnärliga och gestaltande uttryck men även till kultur i en bredare social mening.

Kulturstudier kan läsas som fristående kurser eller inom Kulturvetarprogrammet och utgöra huvudområde i kandidatexamen. Inom kulturstudier erbjuds kurser i Idéhistoria samt i Konst- och bildvetenskap.