Kurser i Kulturstudier

Inom Kulturstudier studeras den samtida kulturens förutsättningar och uttryck från flera olika utgångspunkter: historiska, politiska, ideologiska, estetiska, sociala och ekonomiska.

Kulturstudier är ett tvär- och mångvetenskapligt ämne där humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv samverkar. En betydelsefull aspekt omfattar aktuella kulturpolitiska frågor i relation till kulturens konstnärliga och gestaltande uttryck men även till kultur i en bredare social mening.

Kulturstudier kan läsas som fristående kurser eller inom Kulturvetarprogrammet och utgöra huvudområde i kandidatexamen. Inom kulturstudier erbjuds kurser i Idéhistoria samt i Konst- och bildvetenskap.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Centrala kulturpolitiska frågor 7,5 HP
Datorkunskap och webbdesign - Kulturstudier 7,5 HP
De mänskliga rättigheternas idé- och kulturtraditioner 7,5 HP
Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier 7,5 HP
Gatukonst 7,5 HP
Globalisering och kultur 7,5 HP
Idéhistoria I 30 HP
Idéhistoria I: Antiken, medeltiden och renässansen 7,5 HP
Idéhistoria I: Den svenska idéhistorien 7,5 HP
Idéhistoria I: Den upplysta världen 7,5 HP
Idéhistoria I: Moderna tider 7,5 HP
Idéhistoria II 30 HP
Idéhistoria II: Global idéhistoria 7,5 HP
Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner 7,5 HP
Idéhistoria II: Metateorier - vetenskap, kultur, politik 7,5 HP
Idéhistoria II: Självständigt arbete I 7,5 HP
Introduktionskurs i kulturpolitik 7,5 HP
Kommunikationsplanering - Kulturstudier 7,5 HP
Konst i det offentliga rummet 7,5 HP
Konst- och bildvetenskap I 30 HP
Konst- och bildvetenskap II 30 HP
Konst- och bildvetenskap II: globala och regionala konst- och bildvärldar 7,5 HP
Konst- och bildvetenskap II: konstliv, konstmuseer, konstpedagogik, offentlig konst 7,5 HP
Konst- och bildvetenskap II: självständigt arbete 7,5 HP
Konst- och bildvetenskap II: teori och metod 7,5 HP
Konst- och bildvetenskap: från renässans till romantik och realism 7,5 HP
Konst- och bildvetenskap: tidiga bild- och byggnadskulturer 7,5 HP
Konst- och bildvetenskaplig introduktionskurs 7,5 HP
Konstkontroverser 7,5 HP
Konstmuseer, arkiv och konstnärspolitik 7,5 HP
Kultur och globalisering 7,5 HP
Kulturarv 7,5 HP
Kulturarv och kulturpolitik 7,5 HP
Kulturpolitikens praktik 7,5 HP
Kulturproduktionens villkor 15 HP
Kulturprojekt 15 HP
Kulturvetenskaplig metod II 7,5 HP
Kulturvetenskapliga metoder I 7,5 HP
Kulturvetenskapliga metoder II 15 HP
Modernitetens idé- och kulturtraditioner 7,5 HP
Mångkultur 7,5 HP
Nordiska studier 15 HP
Projektledning - kulturstudier 7,5 HP
Projektplanering - Kulturstudier 7,5 HP
Självständigt arbete I - Kulturstudier 7,5 HP
Självständigt arbete II: Kulturstudier 15 HP
Visuell retorik 7,5 HP