Konst- och bildvetenskap: tidiga bild- och byggnadskulturer

 7.5 HP