Kurser i Biologi

Ämnet biologi handlar om alla livsformer på jorden, deras strukturer, funktioner, samspel och släktskap.
Grundkursen avser att ge grundläggande kunskaper inom biologins olika delområden, att ge förståelse för biologiska problemställningar samt att uppöva färdigheter i undersökande, problemorienterat arbetssätt. Fördjupningskurser inom grundnivå och avancerad nivå leder efter examensarbete fram till kandidat-, magister- eller masterexamen.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Biologi / Biologididaktik examensarbete 15 HP
Biologi Bas A 7,5 HP
Biologi Bas B 7,5 HP
Biologi I 30 HP
Biologi III 30 HP
Biologi med didaktisk inriktning 1 30 HP
Biologi med didaktisk inriktning 1 30 HP
Biologi med didaktisk inriktning 2 30 HP
Biologi med didaktisk inriktning 2 30 HP
Biologi med didaktisk inriktning 2 30 HP
Biologi med didaktisk inriktning 3 30 HP
Biologi med didaktisk inriktning 3 30 HP
Biologi med didaktisk inriktning 3 30 HP
Biologi med didaktisk inriktning 4 7,5 HP
Biologi med didaktisk inriktning 5 22,5 HP
Biologi med didaktisk inriktning, 31-45 hp 15 HP
Biologisk grundkurs för lärare 60 HP
Botanik: anatomi och fysiologi 7,5 HP
Cellbiologi: prokaryoter 7,5 HP
Ekologi: populationer och interaktioner 7,5 HP
Examensarbete för ämneslärare - biologi med didaktisk inriktning 15 HP
Examensarbete för ämneslärare - naturkunskap med didaktisk inriktning 15 HP
Examensarbete inom lärarprogrammet 15 HP
Examensarbete inom lärarprogrammet (biologi) 15 HP
Global hållbar utveckling 9 HP
Landskapsekologi 15 HP
Natur och hållbar utveckling 15 HP
Naturkunskap med didaktisk inriktning 4 7,5 HP
Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 1 30 HP
Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 1 30 HP
Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 30 HP
Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 30 HP
Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 30 HP
Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 3 30 HP
Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 3 30 HP
Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 5 22,5 HP
Uppleva, undersöka, upptäcka 30 HP
Zoologi: systematik och morfologi 7,5 HP
Ämnesdidaktik 7,5 HP