Kurser i Specialpedagogik

Fristående kurser i specialpedagogik finns på grundläggande och avancerad nivå. Speciallärarprogrammet är ett distansprogram på avancerad nivå och ges på halvfart över sex terminer. Programmet erbjuder specialiseringen mot utvecklingsstörning. Inom ämnet pedagogiskt arbete finns det möjlighet att bedriva doktorandstudier med specialpedagogisk inriktning.

Kurser på grundnivå

Pedagogik och lärande i fritidshem IIUtbildningstillfällen

Kurskod: LFGG09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–8
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Specialpedagogik AUtbildningstillfällen

Kurskod: SPGAH2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Specialpedagogik, vetenskaplig kunskapsbildningUtbildningstillfällen

Kurskod: SPGCH4

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP

Kurser på avancerad nivå

Examensarbete i speciallärarprogrammetUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAGS7

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
InkluderingUtbildningstillfällen

Kurskod: SPAIN1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Kvalificerade samtalUtbildningstillfällen

Kurskod: SPAKS1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Lärande och undervisning i anpassade skolan Del IUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAIF1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Lärande och undervisning i anpassade skolan Del IIUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAIF2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Självständigt arbete i specialpedagogikUtbildningstillfällen

Kurskod: SPASA1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Självständigt arbete i specialpedagogik IUtbildningstillfällen

Kurskod: SPAGS7

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–22
Svenska
Programkurs
15 HP
Självständigt arbete i specialpedagogik IIUtbildningstillfällen

Kurskod: SPASA2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Specialpedagogik som forsknings- och verksamhetsområdeUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAGS1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Specialpedagogik som forsknings- och verksamhetsområdeUtbildningstillfällen

Kurskod: SPAGS1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Specialpedagogisk praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAGS9

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Specialpedagogisk praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: SPAGS9

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Språk-, skriv- och läslärande ur ett inkluderande perspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: SPAS12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Vetenskapliga metoder i specialpedagogisk forskningUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAS10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Vetenskapsteori och metod med ämnesfördjupning i specialpedagogikUtbildningstillfällen

Kurskod: SPAGS4

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
15 HP