Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2001-08-13
Vill du lära känna Karlstad Studentkårs ordförande bättre? Du som har möjlighet att lyssna på P4 Radio Värmland kan ta chansen på tisdagsmorgonen den 14 augusti. Då är Anders Anstrin morgongäst mellan kl 8.00 och 9.00. P4 Radio Värmland frekvenser hittar du här.
2001-08-13

19 miljoner i överskott

Nyheter » 2001-08-13
Det ekonomiska läget för universitetet börjar ljusna. Delårsrapporten redovisar ett överskott på 19 miljoner, att jämföra med ett underskott på 8 miljoner förra sommaren. Bokslutsprognosen för hela 2001 visar ett överskott på 9,6 miljoner, vilket är 4,6 miljoner mer än styrelsen ställde som krav för året.
2001-08-10
Vid halvtretiden natten till fredag sprängdes bankomaten utanför universitetets huvudentré. Sprängkraften var riktad mot automaten så skadorna runt omkring blev begränsade. Bankomaten förstördes, några intilliggande glasrutor skadades och en bokhylla i studentservice expedition intill föll ner.
2001-07-24
Karlstads universitet har idag fått ett glädjande besked från utbildningsminister Thomas Östros: Regeringen avsätter 750 000 kr under ett år till ett projekt där The Paper Province, TCO/SIF och universitetet samverkar för att erbjuda yrkesverksamma kompetensutveckling. Det är framför allt kurser inom universitetets olika ingenjörsprogram som erbjuds yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig.
2001-07-20
Intresset bland utländska studenter för Karlstads universitet ökar. 116 utbytesstudenter kommer hit i höst vilket är fler än någonsin. Nu gäller det för internationella kansliet att hitta bostäder. Och de behövs tidigare än vanligt eftersom 15 utbytesstudenter dyker upp redan nu i juli för en intensivkurs i svenska. Det är första gången som Karlstads universitet ger en sommarkurs för utbytesstudenter.
2001-07-16
Vår personliga läggning, åldern och hur mycket vi motionerar styr hur väl vi hanterar stress. Det konstaterar Sven-Åke Bood, student vid Karlstads universitet, i en ny D-uppsats i psykologi. Han har kombinerat och utvecklat psykologiska mätmetoder på ett helt nytt sätt och fått fram fyra personlighetstyper som hanterar stress på olika sätt. – Ofta talar man om att stress kommer ur situationen vi befinner oss i, säger Sven-Åke Bood, men personligheten påverkar också.
2001-07-11
Tolvtusen studenter har antagits till program och kurser inför hösten. Antagningspoängen ligger överlag betydligt lägre än tidigare. Det generellt minskade söktrycket till högre utbildning i Sverige i kombination med utökat antal platser har gjort att konkurrensen om platser har sjunkit.
2001-07-06

Poesiklubb släpper antologi

Nyheter » 2001-07-06
Vildgräs är titeln på studentföreningen Uni-poesis färska diktsamling. Där har sju av medlemmarna samlat några av sina alster. – Vi har gett ut den för att dela med oss av vad vi sysslar med, säger Elin Larsson, student på naturvetenskapligt basår och medlem i föreningen. Föreningen, som grundades 1999, har drygt 15 medlemmar och ordnar i övrigt bl a poesikvällar.
2001-07-04

Sommarkurser i full gång

Nyheter » 2001-07-04
Det må vara sommar men kurser pågår ändå för fullt på Karlstads universitet. Av 1000 antagna studenter är nu 846 registrerade på de 32 sommarkurser som ges i år.
2001-06-29
Intrång och felaktig användning av personliga data är bland de uppenbart negativa effekterna när det gäller dagens informations- och kommunikationstekniker.
2001-06-25
I sommar får svenska miljöstudenter åter chansen att träffa studenter från andra länder runt Östersjön. Ämnet miljövetenskap anordnar i samarbete med Edbergstiftelsen sommaren 2001 en internationell kurs om hållbar utveckling. Kursen heter ”Sustainable Development in the Baltic Sea Region”, 5 poäng, och vänder sig till universitetsstuderande i Östersjöns avrinningsområde. Kursen kommer att hållas i Starbienino i Polen, 70 km nordväst om Gdansk under två veckor, 25/6 – 6/7.
2001-06-21
Även Anna Brunström på datavetenskap blev docent under fakultetsnämndens senaste möte. Docenturen är förstås glädjande för henne själv, men även för ämnet som därmed klarade kraven för att bli forskningsutbildningsämne. Huvudområdet för Anna Brunströms forskning är distribuerade datasystem och datakommunikation. Speciellt jobbar hon med kommunikationsprotokoll, d v s de ”regler” för hur dataöverföringen mellan två enheter i ett nätverk ska ske.
2001-06-20
Karlstads universitet har fått en mycket omfångsrik gåva av StoraEnso Research. En 22 meter lång maskin för provbestrykning av papper kommer kring årsskiftet att kunna börja användas i forskning och utbildning. Bo Jonsson är forskningsingenjör knuten till ytbehandlingsprogrammet och ansvarig för den nya s k pilotbestrykningsanläggningen. – Maskinen har tidigare stått i Säffle och ligger nu i delar i en industrilokal i Skoghall, berättar Bo Jonsson.
2001-06-20

Anders Arnqvist ny docent

Nyheter » 2001-06-20
Vid senaste mötet med Fakultetsnämnden fick Karlstads universitet två nya docenter. En av dem var Anders Arnqvist, pedagogik. – Att bli docent är ett erkännande av att den forskning jag bedrivit har en god kvalitet, säger Anders Arnqvist.
2001-06-18
Slutbesiktningsdatum för vårt nya universitetsbibliotek är numera den 12 november, i stället för 1 oktober. Flytten in i biblioteket har därmed skjutits fram omkring 1 1/2 månad. Driftchef Birgitta Hohlfält är inte överraskad och inte heller speciellt bekymrad. – Det här ställer inte till det särskilt mycket för oss eftersom vi hade planerat att börja flytta in utrustningen i november ändå, säger Birgitta Hohlfält.
2001-06-18

Dags att sluta avtal om Ingesund

Nyheter » 2001-06-18
Nu har Ingesunds musikhögskola tagit ytterligare steg på vägen in i Karlstads universitet. Vid universitetets styrelsemöte i förra veckan gav styrelsen rektor i uppdrag att sluta avtal med Landstinget i Värmland om överflyttningen. Det var vid styrelsemötet den 12 juni som rektor fick uppdraget. Avtalet ska redovisas vid styrelsens möte den 13 augusti. Läs en tidigare artikel i ämnet.
2001-06-14
I takt med att avhandlingarna ökar och att allt fler forskare publicerar sig har behovet av ett samlat grepp på dessa utgivningar ökat. Bland andra fakulteten, biblioteksnämnden och biblioteket har utrett frågan och kommit fram till att lösningen är ett förlag.
2001-06-12
En tioåring hanterar informationssökning på Internet klokare och bättre än vad många tidigare trott och webben är därför ett viktigt och lämpligt redskap i skolundervisningen. Det har AnnBritt Enochsson, doktorand i pedagogik, kommit fram till i sin doktorsavhandling. Hon försvarar den idag, tisdag den 12 juni, vid en disputation kl 10.00 i Ericssonsalen. AnnBritt Enochsson har studerat hur eleverna i en fjärdeklass använder sig av och tänker kring Internetsökning.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"