Nyhetsarkiv för Bibl

2017-11-13

Omflyttning av böcker

Nyheter » 2017-11-13
Nu startar ett projekt där vi kommer att flytta om alla böcker som idag står uppställda efter löpnummer, det vill säga böcker med hyllbeteckning 2011:1 och framåt. Böckerna kommer nu istället att placeras ämnesindelat, men även där med ett löpnummer så man enkelt kan se vad som är nyinköpt inom ämnet. En ny hyllplacering består alltså av en ämneskod följt av ett nummer; till exempel V 2011:1, eller Im 2017:20. Omflyttningen kommer att pågå ca ett halvår framöver.
2017-10-06

Forskning på Instagram

Nyheter » 2017-10-06
Instagramkontot Kauresearch startades upp i september med syftet att ge en lättillgänglig bild av vår forskning och våra forskare. Flera forskare har under en längre tid uttryckt ett behov av att visa upp forskningen på Karlstads universitet via Instagram. - Instagram är ett verktyg som kan bidra till att nå ut till nya målgrupper med den forskning som pågår vid universitetet.
2017-10-04

HEIN Online - abonnemang klart

Nyheter » 2017-10-04
(Uppdaterat 2017-12-11)Efter testperioden under oktober - november har vi beslutat att skaffa ett abonnemang från 2018. Dock fungerar tjänsten redan nu. I HEIN Online finns bland annat internationella juridiska tidskrifter i fulltext, samt en del amerikanska rättskällor och rättshistoriska verk. Skicka gärna kommentarer till: Berit Hjort Sök i Hein Online
2017-10-02
(Uppdaterat 2017-12-11) Efter testperiodens slut har Biblioteket nu köpt in Sage Research Methods Video collection. Under oktober och november har vi tillgång till ca 490 filmer om olika forskningsmetoder, SPSS mm från Sage Research Methods. I databasen Sage Research Methods kan du söka information om olika forskningsmetoder. Just nu har vi även möjlighet att testa deras videomodul med 480 filmer.
2017-05-15
Språkcaféet på universitetsbiblioteket kommer att fortsätta under våren 2018 Det kommer även i fortsättningen att vara språkcafé på biblioteket, varje tisdag mellan kl. 16-18. Skillnaden är att det nu är studenter som ansvarar för caféet, men lokalen och tiden är densamma. Språkcaféet riktar sig till alla som vill bli bättre på att prata svenska, men du behöver kunna prata och förstå en del svenska för att delta.
2017-04-07

Testa e-resurser från De Gruyter

Nyheter » 2017-04-07
Fram till 8 juli har biblioteket testperiod på e-resurser från förlaget De Gruyter. Vi har under testperioden tillgång till ett urval av tidskrifter, e-böcker och databaser inom 28 olika ämnesområden. Gör först en sökning, eller välj ett ämne. Därefter kan man begränsa sökningen med "Accessible content" för att endast se det vi har tillgång till. Sök i De Gruyter Online Kontakta gärna Ulrika Hargeforsom du har synpunkter på innehållet.
2017-03-17
Den 28 mars kommer författaren Nina Burton till universitetet för en timmes föreläsning och frågestund. Nina Burton fick Augustpriset 2016 för bästa fackbok med sin Gutenberggalaxens nova. Boken handlar om den litterära stjärnan Erasmus av Rotterdam under 1500-talets medierevolution i Europa och ger läsaren en historielektion med perspektiv på vår egen tid.
2017-03-02
Under februari och mars har biblioteket en testperiod på eböcker från Greenleaf Publishing. Testet gäller eböckerna i samlingen "The Sustainable Organization Library" - SOL. Här finns böcker om framförallt miljö och hållbar utveckling. Det är möjligt att ladda ner kapitel i böckerna. En lista över titlarna finns på leverantörens hemsida. Vi tar gärna emot synpunkter om dessa e-böcker. Kontakta Britt-Marie Klinghagen. User guide Tutorial on Youtube
2017-01-27

Problem med Karnov lösta

Nyheter » 2017-01-27
Karnov har en ny url. Länkarna på vår hemsida och i ämnesguiderna uppdateras under dagen. Karnov -ny url ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170127 - Just nu är det problem med inloggning till Karnov om man sitter utanför universitetets campusområde.Vi har felanmält till leverantören och de jobbar med att lösa problemet.
2017-01-20
Alla böcker måste nu lånas innan de tas ut från kursreferens-rummet. Detta gäller både kursreferens och reserverade böcker som står placerade i rum 1E 225. I rummet finns en bokomat där du lånar genom att att använda Kaukort eller genom att knappa in personnummer/lånekortsnummer + pin. När du är klar med ditt kursreferens exemplar lämna tillbaka det i återlämningautomaten, så personalen kan placera det på rätt plats igen. Tänk på att kursreferens kan lånas över natten, me
2017-01-18
Biblioteket har från årsskiftet avslutat sitt abonnemang på Wordfinder. Istället har vi tillgång till ordböcker via Nationalencyklopedien (NE). I NE finns... - Norstedts ordböcker - Lexinordböcker från Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen Norstedts ordböcker hittar du enklast genom att välja "Uppslagsverk" på bibliotekets startsida och ingången "Norstedts ordböcker via NE". I NE ligger de under rubriken "Tjänster" Direktlänk
2016-09-23
Nu kan du som är forskare vid Karlstads universitet publicera dig open access utan avgift i ungefär 1700 tidskrifter från förlaget Springer. Open-access avtalet gäller från 1 juli 2016 till december 2018. Läs mer om Open access avtalet med Springer För ytterligare information om avtalet kontakta Publiceringsstöd publiceringsstod@kau.se
2016-09-08
Från HT 2016 får nya studenter inget speciellt lånekort. De kan istället skaffa det nya KAU-kortet som även fungerar som "lånekort". Den PIN-kod som krävs för att låna eller reservera böcker är samma PIN-kod som till KAU-kortet. KAU-kortet fungerar som lånekort, passerkort och utskriftskort Läs mer om KAU-kortet som lånekort Skaffa ett KAU-kort
2016-08-17
För att förbättra studiemiljön i biblioteket kommer vi under hösten 2016 att genomföra ett antal förändringar. Syftet är att skapa lärandemiljöer i biblioteket som är bättre anpassade till ny teknik och nya pedagogiska metoder.
2016-06-09
Resultatet av enkätundersökningen om bibliotekets trådlösa nätverk (WiFi) visar att många upplever att de trådlösa nätverken fungerar dåligt. Bland de 128 studenter som svarade på enkäten uppgav 91 personer att de ofta eller ibland upplever problem med de trådlösa nätverken på universitetsbiblioteket. Svaren i enkäten gäller både nätverken KAU-STUDENT och Eduroam. Ett allvarligt problem menar Jakob Harnesk, biblioteksdirektör.
2016-05-23
Referenser i RefWorks måste flyttas till andra program Karlstads universitetsbibliotek har av ekonomiska skäl beslutat att säga upp prenumerationen på referenshanteringsprogrammet RefWorks från och med 1 januari 2017. Nya konton kan inte skapas efter 1 juni 2016. För dig som använder RefWorks idag OBS!
2016-05-16
Under maj månad kan det förekomma störande ljud Under maj månad arbetar vi med omflyttningar av hyllplan på plan 1. Detta kan medföra en del störande ljud. Vill du sitta i en tyst miljö rekommenderar vi  de tysta läsesalarna på plan 2 och 3. Vi hoppas ni har överseende med detta.  
2016-05-06
Just nu har vi utökad tillgång till Web Of Science. De databaser som är tillgängliga under perioden är: BIOSIS Citation Index Current Contents Data Citation Index(SM) Derwent Innovations Index Medline Web of Science(TM) Core Collection som innefattar Conference Proceedings Zoological Records Provperioden pågår  till 31 augusti. Databaserna finns tillgängliga om man i Web of Science väljer All Databases, eller direkt via länken nedan. Web of Science  
2016-04-26

Testperiod - UN iLibrary

Nyheter » 2016-04-26
Databas med publikationer från FN United Nations iLibrary innehåller Förenta Nationernas publikationer, samlade på ett och samma ställe. Databasen innehåller ett brett ämnesurval inom mänskliga rättigheter, ekonomisk och social utveckling, fred och säkerhet, internationell rätt och humanitära insatser. Innehållet på plattformen kommer att uppdateras regelbundet med ungefär 500 nya titlar varje år. Bibliotekets testperiod pågår till 30 juni.
2016-04-21
Svensk Juristtidnings hela arkiv från starten 1916 fritt tillgängligt på nätet I år firar Svensk Juristtidning (SvJT) sitt 100-årsjubileum! En 100-årspresent från SvJT till alla läsare är att man nu publicerar hela sitt kompletta 100-åriga artikelarkiv,  från 1916 och fram till idag, gratis på webben. Läs artiklar ur Svensk Juristtidning (SvJT)