Nyhetsarkiv för Bibl

2019-04-01
Tre månaders testperiod erbjuds just nu på ett tidskriftspaket från Royal Society. Biblioteket har under april, maj och juni tillgång till de tio tidskrifterna i Royal Society Package S: Philosophical Transactions A Philosophical Transactions B Proceedings A Proceedings B Biology Letters Journal of Royal Society Interface Interface Focus Notes and Records Open Biology (Open access) Royal Society Open Science (Open access) Sök i tidskrifterna
2019-03-01

Ny anatomiresurs

Nyheter » 2019-03-01
Uforska människokroppen i 3D! Nu erbjuder biblioteket tillgång till Visible body - Human Anatomy Atlas. Denna resurs låter er utforska människokroppen i 3D via webb eller app. Karlstads universitetsbibliotek har enbart tillgång till modulen Human Anatomy Atlas. Den innehåller 3d-modeller samt tvärsnitt. Det går också att göra olika quiz för att testa sina kunskaper. Resursen fungerar både på webb och på mobila enheter.
2018-11-20
Svenska lärosäten har sedan den 1 juli 2018 begränsad åtkomst till vetenskapliga tidskrifter från förlaget Elsevier. Du som är anställd vid Karlstads universitet kan dock fortfarande få tillgång till nya artiklar via bibliotekets fjärrlånetjänst Get it now. Tidskrifter publicerade av Elsevier mellan 1 januari 1995 och 30 juni 2018 går att nå som tidigare. Artiklar publicerade före eller efter denna period kan fjärrlånas.
2018-09-19
I Kungliga bibliotekets tjänst Svenska Dagstidningar hittar du alla svenska dagstidningar från 2014 och framåt. Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet finns från det första utgivna numret. Övriga dagstidningar (cirka 400 st) finns från 2014 och framåt.
2018-09-19
Biblioteket har skaffat ett abonnemang på tjänsten BrowZine som är ett verktyg för att enklare kunna läsa e-tidskrifter. Med BrowZine kan du söka bland de flesta av bibliotekets elektroniska vetenskapliga tidskrifter, spara dina favorittidskrifter i en egen bokhylla, och enkelt läsa artiklarna. BrowZine kan användas direkt på webben och på din telefon eller surfplatta, om du installerar BrowZine som app. Läs mer om BrowZine
2018-05-17
Sveriges lärosäten, däribland Karlstads universitet, har beslutat att avsluta avtalet med det stora vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är att förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång (Open Access) Elsevier är ett av världens största vetenskapliga förlag.
2018-05-04

Testperioder i maj

Nyheter » 2018-05-04
Fler metodik-videos från Sage och e-böcker från Taylor & Francis Sök i Sage Research Methods Videos Sök eböcker från T&F Biblioteket har tillfälligt tillgång till ytterligare ca 400 videos på Sageplattformen.
2018-03-08

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Nyheter » 2018-03-08
Den 8 mars lanserades Svenskt kvinnobiografiskt lexikon som synliggör svenska kvinnors insatser i det svenska samhället från medeltid till nutid. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) innehåller artiklar om kvinnor som på något sätt har gjort betydande insatser i det svenska samhället, från medeltid fram till i dag. Många av kvinnorna som skildras är pionjärer inom sitt område, exempelvis första kvinnliga läkaren och prästen.
2017-11-13

Omflyttning av böcker

Nyheter » 2017-11-13
Nu startar ett projekt där vi kommer att flytta om alla böcker som idag står uppställda efter löpnummer, det vill säga böcker med hyllbeteckning 2011:1 och framåt. Böckerna kommer nu istället att placeras ämnesindelat, men även där med ett löpnummer så man enkelt kan se vad som är nyinköpt inom ämnet. En ny hyllplacering består alltså av en ämneskod följt av ett nummer; till exempel V 2011:1, eller Im 2017:20. Omflyttningen kommer att pågå ca ett halvår framöver.
2017-10-06

Forskning på Instagram

Nyheter » 2017-10-06
Instagramkontot Kauresearch startades upp i september med syftet att ge en lättillgänglig bild av vår forskning och våra forskare. Flera forskare har under en längre tid uttryckt ett behov av att visa upp forskningen på Karlstads universitet via Instagram. - Instagram är ett verktyg som kan bidra till att nå ut till nya målgrupper med den forskning som pågår vid universitetet.
2017-10-04

HEIN Online - abonnemang klart

Nyheter » 2017-10-04
(Uppdaterat 2017-12-11)Efter testperioden under oktober - november har vi beslutat att skaffa ett abonnemang från 2018. Dock fungerar tjänsten redan nu. I HEIN Online finns bland annat internationella juridiska tidskrifter i fulltext, samt en del amerikanska rättskällor och rättshistoriska verk. Skicka gärna kommentarer till: Berit Hjort Sök i Hein Online
2017-10-02
(Uppdaterat 2017-12-11) Efter testperiodens slut har Biblioteket nu köpt in Sage Research Methods Video collection. Under oktober och november har vi tillgång till ca 490 filmer om olika forskningsmetoder, SPSS mm från Sage Research Methods. I databasen Sage Research Methods kan du söka information om olika forskningsmetoder. Just nu har vi även möjlighet att testa deras videomodul med 480 filmer.
2017-05-15
Språkcaféet på universitetsbiblioteket kommer att fortsätta under våren 2018 Det kommer även i fortsättningen att vara språkcafé på biblioteket, varje tisdag mellan kl. 16-18. Skillnaden är att det nu är studenter som ansvarar för caféet, men lokalen och tiden är densamma. Språkcaféet riktar sig till alla som vill bli bättre på att prata svenska, men du behöver kunna prata och förstå en del svenska för att delta.
2017-04-07

Testa e-resurser från De Gruyter

Nyheter » 2017-04-07
Fram till 8 juli har biblioteket testperiod på e-resurser från förlaget De Gruyter. Vi har under testperioden tillgång till ett urval av tidskrifter, e-böcker och databaser inom 28 olika ämnesområden. Gör först en sökning, eller välj ett ämne. Därefter kan man begränsa sökningen med "Accessible content" för att endast se det vi har tillgång till. Sök i De Gruyter Online Kontakta gärna Ulrika Hargeforsom du har synpunkter på innehållet.
2017-03-17
Den 28 mars kommer författaren Nina Burton till universitetet för en timmes föreläsning och frågestund. Nina Burton fick Augustpriset 2016 för bästa fackbok med sin Gutenberggalaxens nova. Boken handlar om den litterära stjärnan Erasmus av Rotterdam under 1500-talets medierevolution i Europa och ger läsaren en historielektion med perspektiv på vår egen tid.
2017-03-02
Under februari och mars har biblioteket en testperiod på eböcker från Greenleaf Publishing. Testet gäller eböckerna i samlingen "The Sustainable Organization Library" - SOL. Här finns böcker om framförallt miljö och hållbar utveckling. Det är möjligt att ladda ner kapitel i böckerna. En lista över titlarna finns på leverantörens hemsida. Vi tar gärna emot synpunkter om dessa e-böcker. Kontakta Britt-Marie Klinghagen. User guide Tutorial on Youtube
2017-01-27

Problem med Karnov lösta

Nyheter » 2017-01-27
Karnov har en ny url. Länkarna på vår hemsida och i ämnesguiderna uppdateras under dagen. Karnov -ny url ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170127 - Just nu är det problem med inloggning till Karnov om man sitter utanför universitetets campusområde.Vi har felanmält till leverantören och de jobbar med att lösa problemet.
2017-01-20
Alla böcker måste nu lånas innan de tas ut från kursreferens-rummet. Detta gäller både kursreferens och reserverade böcker som står placerade i rum 1E 225. I rummet finns en bokomat där du lånar genom att att använda Kaukort eller genom att knappa in personnummer/lånekortsnummer + pin. När du är klar med ditt kursreferens exemplar lämna tillbaka det i återlämningautomaten, så personalen kan placera det på rätt plats igen. Tänk på att kursreferens kan lånas över natten, me
2017-01-18
Biblioteket har från årsskiftet avslutat sitt abonnemang på Wordfinder. Istället har vi tillgång till ordböcker via Nationalencyklopedien (NE). I NE finns... - Norstedts ordböcker - Lexinordböcker från Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen Norstedts ordböcker hittar du enklast genom att välja "Uppslagsverk" på bibliotekets startsida och ingången "Norstedts ordböcker via NE". I NE ligger de under rubriken "Tjänster" Direktlänk
2016-09-23
Nu kan du som är forskare vid Karlstads universitet publicera dig open access utan avgift i ungefär 1700 tidskrifter från förlaget Springer. Open-access avtalet gäller från 1 juli 2016 till december 2018. Läs mer om Open access avtalet med Springer För ytterligare information om avtalet kontakta Publiceringsstöd publiceringsstod@kau.se