Nyhetsarkiv för Bibl

2021-01-13

Alltid på en måndag - i Zoom

Nyheter » 2021-01-13
Nu är programmet för vårens "Alltid på en måndag" färdigt. Varje måndag, hela vårterminen, har du möjlighet att delta i workshops och lyssna på föreläsningar med teman som fokuserar på hur du kan bli en mer effektiv och framgångsrik student. "Alltid på en måndag" vänder sig till dig som är student, men alla är välkomna och ingen anmälan behövs. Vi fortsätter att använda Zoom även under våren, länk till aktuellt tillfälle publiceras i god tid i bibliotekets kalender.
2020-12-20
Universitetsbiblioteket är stängt för besök från och med måndag 21 december och kommande veckor. Anledningen är de nya nationella restriktionerna och vi behöver alla bidra till att minska den pågående smittspridningen i samhället. Vi återkommer efter trettonhelgen med information om hur resten av januari blir. Det finns möjlighet att hämta ut reserverade böcker och fjärrlån mån-tis 21-22 december kl.10.00-15.00 i läsesalen på entréplan (glöm inte passerkort).
2020-12-09
Den 15 december föreläser Anna-Karin Palm om Selma Lagerlöf utifrån sin biografi ”Jag vill sätta världen i rörelse”. Se föreläsningen via zoom. Anna-Karin Palm är författare och kulturskribent som har skrivit böcker för både barn och vuxna. Den 15 december klockan 13:00 kan medarbetare, studenter och veteraner lyssna på hennes föreläsning via zoom.
2020-11-23
Under helgen 28-29 november 2020 kommer universitetsbiblioteket att byta bibliotekssystem. Detta innebär att en del saker från och med måndag 30 november kommer att se annorlunda ut när du söker, reserverar eller lånar om böcker. På den här sidan kan du läsa mer om vad systembytet innebär för dig som biblioteksanvändare. (In English below) 28-30 november byter vi biblioteksdatasystem. Det kommer då inte gå att söka i katalogen, reservera eller göra omlån.
2020-11-03
Nu införs verktyget DMPonline på Karlstads universitet för att forskare ska kunna skapa sin datahanteringsplan på ett effektivt sätt. Allt fler forskningsfinansiärer ställer krav på att en datahanteringsplan upprättas i samband med en ansökan, eller när ett projekt beviljas medel. DMP-online innehåller mallar och stöd för att upprätta den. En datahanteringsplan skapar struktur i ett forskningsprojekt, vilket gör det lättare att hitta och analysera forskningsdata.
2020-09-21
Scifree – ny tidskriftstjänst för forskare För att publicera en tidskriftsartikel med öppen tillgång, open access, tar förlagen ofta ut en avgift av författaren. Genom avtal som slutits mellan förlag och det nationella bibliotekskonsortiet Bibsam, kan Kau-forskare idag publicera sig helt gratis eller till rabatterad avgift.
2020-09-08
För närvarande kan det vara svårt att nå Google Scholar via bibliotekets databaslista. Om man använder Google Scholar via biblioteks databaslista så är länken inställd att använda bibliotekets proxy, vilket gör att man kan nå artiklar i fulltext om vi prenumererar på tidskriften. Tyvärr så händer det ibland att vår länk blir satt i karantän av Google då det ser ut som om länken missbrukas. Google Scholar fungerar bra även utan proxy genom att helt enkelt ange scholar.goog
2020-07-28
Vår bokleverantör Dawson books har gått i konkurs och i och med det stängs även eboksportalen Dawsonera ner 31 juli. Biblioteket har ca 1100 titlar på Dawsonera. Våra licenser för dessa eböcker kommer att i möjligaste mån flyttas till andra leverantörer.
2020-04-27

Ny databas - Artikelsök

Nyheter » 2020-04-27
Biblioteket prenumerarerar nu åter på Artikelsök - en databas över svenska tidskrifts- och tidningsartiklar. Under 2019 gjordes databasen Artikelsök från BTJ om med ny design och förbättrad indexering. En nyhet är att det nu går att begränsa sig till vetenskapliga artiklar. Totalt indexeras nu ca 1300 svenska tidskrifter och ett mindre antal dagstidingar. Artikelsök innehåller framförallt referenser till artiklar, men en del går direkt att hitta i fulltext.
2020-04-03

Öppna e-resurser

Nyheter » 2020-04-03
Under denna oroliga tid har många förlag och databasleverantörer valt att öppna upp e-resurser som annars kräver prenumeration. Detta för att underlätta för alla som studerar hemifrån. /Click on "Läs hela artikeln" for English version/ En del resurser är fria för alla, andra kommer ni åt genom att logga in med ert KauID. De resurser som vi ordnat tillgång till är samlade på en egen webbsida.
2020-03-13

Vi hjälper dig även på distans

Nyheter » 2020-03-13
Med anledning av utbrottet av coronavirus vill vi påminna om några sätt som du kan använda biblioteket på även när du inte har möjlighet att besöka oss. När du vill komma i kontakt med biblioteket kan du mejla, ringa eller använda vår chat. Du kan också följa biblioteket i sociala medier.
2020-01-15

Alltid på en måndag

Nyheter » 2020-01-15
Nu är programmet för vårens "Alltid på en måndag" i biblioteket färdigt. Varje måndag, hela våren, kan du lyssna till korta föreläsningar i biblioteket som handlar om hur du blir en mer effektiv och framgångsrik student. "Alltid på en måndag" vänder sig till dig som är student, men alla är välkomna. Varje måndag kl. 12.30-13 kan du komma till Studieverkstaden på plan 3 i biblioteket och lyssna på en kort föreläsning eller delta i en workshop.
2019-12-04

Juno ersätter Karnov och Zeteo

Nyheter » 2019-12-04
Databasen Zeteo har stängts ner och allt material som biblioteket tidigare hade tillgång till via Zeteo finns nu i JUNO. I JUNO finns sedan tidigare innehållet från Karnov Juridik. Sök i JUNO Sök i JUNO (utanför campus) Guider i tjänsten Det finns bra walk-me guider att ta hjälp av. Ni hittar dem via ”Hjälp & Feedback” längst ned i högra hörnet. Ta er tid att titta på dessa.
2019-10-03
Biblioteket har nu efter önskemål tecknat en prenumeration på Oxford Research Encyclopedia of Communication. Du hitter den under "Uppslagsverk" på bibliotekets webbsida eller via direktlänken: Oxford Research Encyclopedia of Communication Det är ett digitalt uppslagsverk som innehåller över 500 granskade (peer-reviewed) artiklar med forsknings/områdesöversikter inom alla aspekter av kommunikation. Artiklarna är skrivna, granskade och redigerade av forskare och bland de me
2019-10-02

Möt en forskare i höst

Nyheter » 2019-10-02
Hösten program för Möt en forskare bjuder på politik, hälsa och kemi. Nästa tillfälle gästas av Malin Stegmann McCallion, lektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet, och har rubriken Brexit – hur hamnade vi här? Malin Stegmann McCallion menar att Storbritannien har haft ett ambivalent förhållande till den europeiska integrationsprocessen från dess start.
2019-09-21
Höstens program av Möt en forskare är klart. Varje termin får du chansen att lyssna och ställa frågor till några av universitetets intressanta forskare i den öppna seminarieserien Möt en forskare. I höst träffar du fyra av Karlstads universitets forskare samt rektor. Seminarierna är öppna för alla och ingen anmälan krävs. Läs mer här: Möt en forskare ... In the library open seminars "Meet a researcher" you get to listen to researchers at the Karlstad University.
2019-09-12
Varje termin ger universitetsbiblioteket doktorander möjligheten att gå en kurs i informationssökning och publiceringsstrategier. I höst ges kursen på engelska. (Information in english below) Kursen Informationssökning 3hp vänder sig i första hand till doktorander i början av sin forskarutbildning och som vill lära sig mer om informationssökning, publiceringsstrategier, open access, bibliometri, upphovsrätt m.m.
2019-09-12

Förändringar i Karnovs utbud

Nyheter » 2019-09-12
Den 26 juni tog Norstedts Juridik bort avgöranden från Sveriges underinstanser från Karnov, det paket med juridisk information som idag erbjuds till universitets- och högskolebibliotek. Orsaken är att materialet innehåller personuppgifter som de inte vill sprida i onödig utsträckning. För tillgång till tings- och förvaltningsrätter hänvisar vi till InfoTorg Juridik (Rättsbanken) som har domar från dessa instanser i urval.