Nyhetsarkiv för Materialvetenskap

2024-01-22
Nu har startskottet gått för energiprojektet LOKEN - Lokal Energiledning Värmland, där Karlstads universitet ska samverka med Glava Energy Center och ett 30-tal partners i Värmland inklusive kommunala bolag. Forskare och andra aktörer kopplade till projektet samlades under tisdagen för en möjlighet att träffas och ta del av en introduktion till LOKEN som hölls av Glava Energy Centers VD Magnus Nilsson.
2023-12-06
Patricia Saenz Mendez kom till Karlstads universitet 2020 och började alltså sin anställning här under pandemin. En ganska märklig start, men hon känner ändå att hon är på helt rätt plats nu, som nybliven docent i kemi. - Jag disputerade hemma i Uruguay och sedan hamnade jag i Sverige. Tidigare har jag varit postdoc på KTH, Örebro universitet och även en kortare period på Göteborgs universitet, säger Patricia Saenz Mendez.
2023-10-26
Forskarutbildningen i fysik har utvärderats av en extern bedömargrupp och betyget är "mycket hög kvalitet" vilket är det högsta man kan få i detta sammanhang. - Det är roligt att de externa bedömarna såg så stort värde i vår forskarutbildning i fysik, säger Marcus Berg, ämnesansvarig professor i fysik.
2023-01-26
Cleber Marchiori, som kommer från Brasilien, är en av universitetets nya biträdande lektorer. Hans fokus är på att skapa nya material för till exempel produktion och lagring av energi. - Inom mitt ämne, materialfysik, händer väldigt mycket spännande nu, säger Cleber Marchiori. Här på Karlstads universitet kombinerar vi experimentell verksamhet med modellering av nya material, till exempel inom forskargruppen organiska solceller.
2022-11-28

Besök med förhinder

Nyheter » 2022-11-28
Redan för tre år sedan skulle Stefanija Klaric kommit hit från Darwin, Australien, men så kom en pandemi emellan. Nu är hon här och utbyter erfarenheter med kollegor på Karlstads universitet som, liksom hon själv, jobbar med ingenjörsutbildningar. - Jag har nu varit här ett tag och det är väldigt givande att träffa både lärare och studenter här på Karlstads universitet, säger Stefanija Klaric, universitetslärare på Charles Darwin University.
2022-10-25
På tisdagen kom Japans ambassadör Noke Masaki till Karlstads universitet för en presentation av samarbetet med japanska universitet och för att träffa forskare och utbytesstudenter. - Jag är mycket nöjd, säger han under förmiddagens fikarast där han fick tillfälle att prata med några utbytesstudenter om deras intryck och erfarenheter. Noke Masaki inledde sitt uppdrag som ambassadör i Sverige i mitten av november i fjol. - Det här besöket är ett led i min turné i landet fö
2022-01-25

Raketforskning i kemi

Nyheter » 2022-01-25
Rymdstyrelsen beviljar ytterligare bidrag till solcellsforskningen vid Karlstads universitet. Senare i år kommer forskargruppen i kemi och materialfysik utföra experiment under mikrogravitation vid parabelflygningar i Bordeaux, Frankrike. Syftet är studera hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas. - Vi är mycket glada över att Rymdstyrelsen fortsätter satsa på vår forskning, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi vid Karlstads universitet.
2022-01-10

Kolnanorör – det nya svarta

Nyheter » 2022-01-10
Kolnanorör röner stort intresse för både vetenskaplig forskning och kommersiella applikationer på grund av materialets unika egenskaper. En ny avhandling vid Karlstads universitet handlar om vad som påverkar materialets olika egenskaper. - Det saknas idag mätstandarder och klassificeringssystem för kolnanorör, säger Mattias Flygare, nybliven doktor i fysik som precis publicerat sin avhandling.
2021-12-21
Forskningen om organiska solceller vid Karlstads universitet tar nu ytterligare ett steg framåt, tack vare ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Vintersolståndet som inträffar idag, har historiskt setts som betydelsefullt och firats på olika sätt.
2021-12-03
Under ett par dagar samlades på Karlstads universitet representanter för Sveriges ingenjörsutbildningar för att lyssna på presentationer och gemensamt diskutera hur utbildningarna kan förnyas och förbättras. - Det var väldigt uppskattat att vi nu äntligen kunde ses igen och genomföra detta på plats, säger Helena Håkansson, prodekan på Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap samt programansvarig för konferensen.
2021-11-08
Perovskit är materialet som har fått stor uppmärksamhet inom solcellsforskning över hela världen det senaste decenniet. Perovskitsolceller kombinerar fördelarna med hög prestanda hos traditionella kiselsolceller och låg tillverkningskostnad hos polymerbaserade solceller.
2021-05-28
KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material. - Svensk industri ser att en av de största utmaningarna för att kunna industrialisera additiv tillverkning i metall är brist på utbildning, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap vid Karlstads universitet.
2021-04-19
Karlstads universitet har sedan många år en framgångsrik forskning om polymera solceller. En nyligen publicerad rapport handlar om studier av solcellens aktiva lager, det lager där solljuset omsätts till elektricitet. Syftet är att bättre förstå hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas, för att därigenom kunna öka solcellens effekt. - Jag har studerat det aktiva lagrets övergång från lösning till fast tunn film, säger Ishita Jalan, doktorand i kemi.
2020-10-13

Nanoteknikens underbara värld

Nyheter » 2020-10-13
Ny forskning om nanosystem av silver på kiselytor har publicerats i en doktorsavhandling på Karlstads universitet. Det handlar om nya metoder för att forma silverfilm på kisel, vilket har gjort det möjligt att i mer detalj studera intressanta kvantmekaniska fenomen. - Jag har sysslat med forskning inom nanovetenskap eller mer specifikt materialfysik, med mätning av nanometertunna silverfilmer på kisel, säger Samuel Starfelt, doktor i materialfysik.
2020-01-30
Solcellsforskningen vid Karlstads universitet har beviljats ytterligare ett anslag från Rymdstyrelsen. Det innebär att man återigen kommer utföra experiment i ett flygplan där man skapar så kallad mikrogravitation. Syftet är att bättre förstå hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas. - Det är otroligt roligt att få förlängning av detta högriskprojekt med Rymdstyrelsen, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi vid Karlstads universitet.
2019-12-06
Sedan 2016 pågår MIRAI, ett samarbete mellan svenska universitet och lärosäten i Japan. Nu startar en ny period för MIRAI från nästa år med flera svenska och japanska lärosäten. De kommer att samverka inom forskning, utbildning och innovation.
2019-08-30
Doktoranden Mohamed Sadek mottog pris för sitt paper vid ICM-13, International Conference on the Mechanical Behaviour of Materials, i Melbourne Australien. Han är doktorand i materialteknik vid Karlstads universitet och närmar sig nu disputationen. - Det var inte väntat från min sida att jag skulle få pris för mitt paper på konferensen, säger Mohamed Sadek, doktorand i materialteknik.
2019-06-03
Syftet med dagen var att utveckla samverkan med näringslivet och gemensamt verka för utveckling av högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik. - Vi är mycket nöjda med den breda medverkan vi hade på workshopen, säger Andreas Theocharis, universitetslektor i elektroteknik.
2019-02-28
Kolbaserade nanomaterial som grafen och kolnanorör spåddes en lysande framtid när de upptäcktes. Men kvalitetsproblem bromsar utvecklingen av nya produkter. Problemet är att det är svårt att analysera kristallstrukturen och att det inte finns några etablerade standardmetoder för klassificering av materialen.
2019-01-28

Defekter inte alltid negativa

Nyheter » 2019-01-28
Vid materialutveckling vill man gärna ha kontroll över materialets kvalitet och hållbarhet. Helst vill man undvika defekter, men i vissa fall kan även defekter ge önskvärda egenskaper.