Nyhetsarkiv

2021-01-29
Den 27 januari var det upptaktsmöte för kluster 20 inom Treklövern. De utbildningar som ingår är pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik, speciallärarexamen, specialpedagogexamen, bildpedagogik, bild och musikpedagogik. Nästa steg är att respektive lärosäte arbetar vidare med sina självvärderingar. Karlstads universitet tittar närmare på pedagogiskt arbete, speciallärarexamen och specialpedagogik.
2021-01-29
Den 27 januari var det upptaktsmöte för kluster 20 inom Treklövern. De utbildningar som ingår är pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik, speciallärarexamen, specialpedagogexamen, bildpedagogik, bild och musikpedagogik. Nästa steg är att respektive lärosäte arbetar vidare med sina självvärderingar. Karlstads universitet tittar närmare på pedagogiskt arbete, speciallärarexamen och specialpedagogik.
2021-01-29
Nu är ytterligare en ny doktorand på plats vid CTF och Handelshögskolan. Pritam Padhi är antagen i ämnet företagsekonomi och hans avhandlingsarbete kommer att handla om innovationshantering och tjänster. Pritam Padhi har en magisterexamen i Management and Economics of Innovation från Chalmers tekniska högskola och en kandidatexamen i maskinteknik från Kalinga Institute of Industrial Technology i Indien.
2021-01-29
Nu är ytterligare en ny doktorand på plats vid CTF och Handelshögskolan. Pritam Padhi är antagen i ämnet företagsekonomi och hans avhandlingsarbete kommer att handla om innovationshantering och tjänster. Pritam Padhi har en magisterexamen i Management and Economics of Innovation från Chalmers tekniska högskola och en kandidatexamen i maskinteknik från Kalinga Institute of Industrial Technology i Indien.
2021-01-29
Nu är ytterligare en ny doktorand på plats vid CTF och Handelshögskolan. Pritam Padhi är antagen i ämnet företagsekonomi och hans avhandlingsarbete kommer att handla om innovationshantering och tjänster. Pritam Padhi har en magisterexamen i Management and Economics of Innovation från Chalmers tekniska högskola och en kandidatexamen i maskinteknik från Kalinga Institute of Industrial Technology i Indien.
2021-01-29
Byggnader med bärande stomme i trä är klimatsmarta inte minst genom att de binder koldioxid och på så sätt förhindrar att det frigörs.
2021-01-29
Byggnader med bärande stomme i trä är klimatsmarta inte minst genom att de binder koldioxid och på så sätt förhindrar att det frigörs.
2021-01-29
Byggnader med bärande stomme i trä är klimatsmarta inte minst genom att de binder koldioxid och på så sätt förhindrar att det frigörs.
2021-01-28
Den 27 januari sändes ett inslag i SVT Värmland med Margareta Friman, professor i psykologi och transportforskare vid CTF, som kommenterade hur våra resvanor kommer att förändras efter pandemin. - Den som reser för nöjes skull kommer sannolikt att fortsätta med det. Våra behov har inte förändrats under pandemin.
2021-01-28
Den 27 januari sändes ett inslag i SVT Värmland med Margareta Friman, professor i psykologi och transportforskare vid CTF, som kommenterade hur våra resvanor kommer att förändras efter pandemin. - Den som reser för nöjes skull kommer sannolikt att fortsätta med det. Våra behov har inte förändrats under pandemin.
2021-01-27

En resa i Förintelsens spår

Nyheter » 2021-01-27
Förintelsens minnesdag är den 27 januari. Under åtta år, mellan 2005 och 2012, reste Anders Österberg, adjunkt i samhällskunskap vid Karlstads universitet, till Polen med bland annat lärarstudenter och personal från Karlstads universitet. – Det var resor i Förintelsens spår med olika inslag och besöksmål. I snitt var det drygt fyrtio resenärer. Förintelseöverlevaren Joost Lakmaker var en viktig del av dessa resor. I söndags, 24 januari, avled Joost Lakmaker.
2021-01-27

En resa i Förintelsens spår

Nyheter » 2021-01-27
Förintelsens minnesdag är den 27 januari. Under åtta år, mellan 2005 och 2012, reste Anders Österberg, adjunkt i samhällskunskap vid Karlstads universitet, till Polen med bland annat lärarstudenter och personal från Karlstads universitet. – Det var resor i Förintelsens spår med olika inslag och besöksmål. I snitt var det drygt fyrtio resenärer. Förintelseöverlevaren Joost Lakmaker var en viktig del av dessa resor. I söndags, 24 januari, avled Joost Lakmaker.
2021-01-27

En resa i Förintelsens spår

Nyheter » 2021-01-27
Förintelsens minnesdag är den 27 januari. Under åtta år, mellan 2005 och 2012, reste Anders Österberg, adjunkt i samhällskunskap vid Karlstads universitet, till Polen med bland annat lärarstudenter och personal från Karlstads universitet. – Det var resor i Förintelsens spår med olika inslag och besöksmål. I snitt var det drygt fyrtio resenärer. Förintelseöverlevaren Joost Lakmaker var en viktig del av dessa resor. I söndags, 24 januari, avled Joost Lakmaker.
2021-01-27
I många år har FoU Välfärd Värmland stått som värdar för flertalet nätverk inom socialtjänsten samt andra välfärdsverksamheter i Värmland. Nätverken har träffats några gånger per år, oftast i Karlstads universitets lokaler, och har fått möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från andra kommuner i länet. Under våren 2020 när pandemin bröt ut var det inte längre möjligt.
2021-01-27
I många år har FoU Välfärd Värmland stått som värdar för flertalet nätverk inom socialtjänsten samt andra välfärdsverksamheter i Värmland. Nätverken har träffats några gånger per år, oftast i Karlstads universitets lokaler, och har fått möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från andra kommuner i länet. Under våren 2020 när pandemin bröt ut var det inte längre möjligt.
2021-01-27
Några pratar om det, några är på god väg och några ligger i framkant. Digitalisering i olika former är högaktuellt, inte minst nu under pandemin. Att arbeta medvetet med digitalisering är idag en nyckelfaktor - för konkurrenskraft inom industri och företag till samhällsservice och god livskvalitet. Inom EU-projektet Digiterri samverkar Värmland med två andra europeiska regioner för att stödja en digital utveckling.
2021-01-27
Några pratar om det, några är på god väg och några ligger i framkant. Digitalisering i olika former är högaktuellt, inte minst nu under pandemin. Att arbeta medvetet med digitalisering är idag en nyckelfaktor - för konkurrenskraft inom industri och företag till samhällsservice och god livskvalitet. Inom EU-projektet Digiterri samverkar Värmland med två andra europeiska regioner för att stödja en digital utveckling.
2021-01-27
Nu är ytterligare en ny doktorand på plats vid CTF och Handelshögskolan. Pritam Padhi är antagen inom ämnet företagsekonomi och hans avhandlingsarbete kommer bland annat att handla om innovationshantering och tjänster. Pritam Padhi har en magisterexamen i Management and Economics of Innovation från Chalmers tekniska högskola och en kandidatexamen i maskinteknik från Kalinga Institute of Industrial Technology i Indien.