Nyhetsarkiv

2021-03-19
Under resten av året erbjuder biblioteket möjligheten att testa databasen Gale Reference. Databasen innehåller både tidskriftsartiklar, dagspress, eböcker och arkivmaterial. Här finns referenser från ca 28 000 tidskrifter, tidningar och dagspress, en del av dem i fulltext. Artiklar finner man i databaserna Gale Academic OneFile - 11 000 granskade tidskrifter varav 8000 i fulltext.
2021-03-19
Under resten av året erbjuder biblioteket möjligheten att testa databasen Gale Reference. Databasen innehåller både tidskriftsartiklar, dagspress, eböcker och arkivmaterial. Här finns referenser från ca 28 000 tidskrifter, tidningar och dagspress, en del av dem i fulltext. Artiklar finner man i databaserna Gale Academic OneFile - 11 000 granskade tidskrifter varav 8000 i fulltext.
2021-03-19
Under det senaste året är det många svenskar som levt isolerade på grund av den pågående pandemin. Detta har lett till ökad psykisk ohälsa. Sen länge har forskning visat att rörelse påverkar din hälsa på ett positivt sätt, inte minst dans som förenat med musik, konst och kreativt skapande kan lindra och läka.
2021-03-19
Under det senaste året är det många svenskar som levt isolerade på grund av den pågående pandemin. Detta har lett till ökad psykisk ohälsa. Sen länge har forskning visat att rörelse påverkar din hälsa på ett positivt sätt, inte minst dans som förenat med musik, konst och kreativt skapande kan lindra och läka.
2021-03-18
15 mars var sista ansökningsdag för sommarkurser vid Karlstads universitet. Totalt hade 7728 sökt någon av de 21 kurser som erbjuds i sommar, vilket kan jämföras med 2378 person som sökte någon av de 15 sommarkurser som var öppna för anmälan 2020. De mest populära kurserna inför sommaren 2021 är: • Kreativt skrivande, 1785 sökande • Kompetensbaserad rekrytering, 1634 sökande • Skissteknik I, 1479 sökande Sen anmälan kan göra att ännu fler anmäler sig till sommarkurserna.
2021-03-17
För att uppnå bättre effekter inom hälso- och sjukvården bör nya tekniska innovationer införas tillsammans med strukturella förändringar menar Peter Samuelsson, nybliven filosofie doktor i företagsekonomi. Med innovation tänker man oftast på en ny produkt som ska lanseras på en marknad där marknadskrafter påverkar om produkten blir lyckad eller inte.
2021-03-17
För att uppnå bättre effekter inom hälso- och sjukvården bör nya tekniska innovationer införas tillsammans med strukturella förändringar menar Peter Samuelsson, nybliven filosofie doktor i företagsekonomi. Med innovation tänker man oftast på en ny produkt som ska lanseras på en marknad där marknadskrafter påverkar om produkten blir lyckad eller inte.
2021-03-17
För att uppnå bättre effekter inom hälso- och sjukvården bör nya tekniska innovationer införas tillsammans med strukturella förändringar menar Peter Samuelsson, nybliven filosofie doktor i företagsekonomi. Med innovation tänker man oftast på en ny produkt som ska lanseras på en marknad där marknadskrafter påverkar om produkten blir lyckad eller inte.
2021-03-17
För att uppnå bättre effekter inom hälso- och sjukvården bör nya tekniska innovationer införas tillsammans med strukturella förändringar menar Peter Samuelsson, nybliven filosofie doktor i företagsekonomi. Med innovation tänker man oftast på en ny produkt som ska lanseras på en marknad där marknadskrafter påverkar om produkten blir lyckad eller inte.
2021-03-17
... efter drygt 20 år i yrkeslivet, där du bland annat arbetat med etablering och internationalisering av företag, tar du nu dig an nya utmaningar som industridoktorand vid Handelshögskolan och CTF. Hur känns det och vad ska du forska om? - Det stämmer! Jag har länge önskat att få möjlighet att knyta samman mina praktiska erfarenheter med forskning och är mycket glad över möjligheten att få verka som industridoktorand de närmaste åren.
2021-03-17
... efter drygt 20 år i yrkeslivet, där du bland annat arbetat med etablering och internationalisering av företag, tar du nu dig an nya utmaningar som industridoktorand vid Handelshögskolan och CTF. Hur känns det och vad ska du forska om? - Det stämmer! Jag har länge önskat att få möjlighet att knyta samman mina praktiska erfarenheter med forskning och är mycket glad över möjligheten att få verka som industridoktorand de närmaste åren.
2021-03-17
... efter drygt 20 år i yrkeslivet, där du bland annat arbetat med etablering och internationalisering av företag, tar du nu dig an nya utmaningar som industridoktorand vid Handelshögskolan och CTF. Hur känns det och vad ska du forska om? - Det stämmer! Jag har länge önskat att få möjlighet att knyta samman mina praktiska erfarenheter med forskning och är mycket glad över möjligheten att få verka som industridoktorand de närmaste åren.
2021-03-16
Karlstads universitet har sedan 2011 kunnat erbjuda möjligheter för elitidrottssatsande studenter att få speciellt studiestöd genom Elitidrottsuniversitetet. Nu inleder Elitidrottsuniversitetet vid Karlstads universitet ett samarbete med Färjestad BK Akademien genom att spelare från de egna lagen samt hockeyettan erbjuds och ser möjligheten att bedriva universitetsstudier i kombination med sin ishockey.
2021-03-16
Karlstads universitet har sedan 2011 kunnat erbjuda möjligheter för elitidrottssatsande studenter att få speciellt studiestöd genom Elitidrottsuniversitetet. Nu inleder Elitidrottsuniversitetet vid Karlstads universitet ett samarbete med Färjestad BK Akademien genom att spelare från de egna lagen samt hockeyettan erbjuds och ser möjligheten att bedriva universitetsstudier i kombination med sin ishockey.
2021-03-15
En av årets första publikationer är skriven av Petter Falk, doktorand i statsvetenskap. Han är författare till bokkapitlet ”Towards a Public Sector Data Culture: Data as an Individual and Communal Resource in Progressing Democracy”. - Mitt kapitel handlar om hur medborgardata som resurs förstås inom offentlig förvaltning.