Nyhetsarkiv för "Student"

2020-03-23
Den pågående coronapandemin utgör en samhällsrisk med mycket stor påfrestning för samhället från global nivå ner till enskilda individer. Ett samhälles förmåga att hantera kriser och breda samhällsrisker är av central betydelse för hur krisen utvecklas och vilka de mer långtgående konsekvenserna blir. Det är i nuläget för tidigt att göra välgrundade bedömningar av dessa konsekvenser.
2020-03-23
På den här sidan hittar du frågor och svar med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. In English below. Karlstads universitetet bevakar kontinuerligt läget och följer information och rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Region Värmland. Karlstads universitets krisledningsgrupp är aktiverad och leder arbetet. Informationen uppdateras löpande, håll dig uppdaterad.
2020-03-18
Spridningen av coronaviruset har fått konsekvenser som ingen av oss kunde ana i januari när de första rapporterna kom från Kina. Arbetet med att begränsa smittspridningen och skydda gamla och personer med underliggande sjukdomar, är en angelägenhet för hela samhället. Så även för Karlstads universitet. Många är naturligtvis oroliga, både för hälsan och för vilka konsekvenser åtgärderna i samhället får.
2020-03-17
I höst startar Masterprogrammet i innovation och tjänsteutveckling vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Programmet kombinerar innovation med ett fokus på tjänster och affärsskapande, en kombination som är den första av sitt slag i Sverige. – Den tillverkande industrin idag söker allt mer efter nya affärsmodeller där de kan utveckla och tjäna pengar på tjänster, säger Antti Sihvonen, lektor i företagsekonomi och programledare för den nya utbildningen.
2020-03-17

Två centrum blir ett

Nyheter » 2020-03-17
Karlstads universitet ligger i framkant inom klimat- och personsäkerhetsforskning. För att möjliggöra större forskningsprojekt samt fler internationella samarbeten blir nu Centrum för klimat och säkerhet, CCS och Centrum för personsäkerhet, CPS, istället Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR. I ett samhälle där risk- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa och samhällsviktiga har Karlstads universitet bra möjligheter att vara i framkant.
2020-03-16
- Tusen tack! Det känns så klart helt fantastiskt att bli uttagen, speciellt så här tidigt. Det förenklar satsningen mot spelen på många sätt. Sen ger det såklart lite extra motivation att ta sig igenom de tuffaste passen. Mitt mål med detta spel är att simma snabbare än jag någonsin gjort, även med två ben. Det har varit mitt mål sen jag amputerade benet för tre år sedan, och jag kan inte tänka mig en bättre arena att göra det på än i Tokyo Aquatics Centre.
2020-03-09

Stanna kvar på marken

Nyheter » 2020-03-09
Två faktorer är avgörande för att minska flygresorna. Det handlar om politiska och sociala incitament samt att människor tar till sig lärdomar från utbildning i klimatförändringar. Flygresor står för en stor andel av de enskilda växthusgasutsläppen.
2020-03-06
Informationen uppdaterades den 6 mars. Karlstads universitet har som huvudprincip att följa UD:s rekommendationer kring resor till områden drabbade av Coronaviruset. Karlstads universitet följer också Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och har även kontakt med Smittskydd Värmland för att få lokal information. In English below. This information has been updatade March 6. UD avråder sedan 6 mars från resor till Italien.
2020-03-03

Dags för Informationsdagarna!

Nyheter » 2020-03-03
Den 4-5 mars är det dags för de årligt återkommande Informationsdagarna. Under dagarna kommer universitetet att besökas av drygt 2500 gymnasieelever. Observera att det kan bli lite trångt på universitetet under dessa dagar. Under Informationsdagarna – som pågår mellan klockan 09.00-14.00 den 4 och 5 mars – erbjuds de cirka 2500 besökande gymnasieungdomarna att gå på programinformationspass, föreläsningspass, samt utbildningsmässa.
2020-03-02
En virtuell pappersmaskin innebär möjligheter att testköra och optimera driften utan dyra produktionsstopp i industrin. Ny forskning från Karlstads universitet som sparar både pengar och miljö. - Det är nu möjligt att köra pappersprocessen helt virtuellt, utan dyr utrustning, för att ta fram varje pappersmaskins optimala inställningar, säger Björn Sjöstrand, som nyligen disputerat i kemiteknik vid Karlstads universitet.
2020-02-28

Samverkansfinalisterna är klara!

Nyheter » 2020-02-28
Vilken student har bäst samarbetat med näringslivet och kommer få ta emot Karlstads universitets samverkanspris? De tre finalisterna är nu klara – och svaret kommer på 100 grader Karlstad-galan den 20 mars! Under vintern har det kommit in många nomineringar för vilken, eller vilka, studenter som är värda Karlstads universitets samverkanspris. Konkurrensen har varit hård – och nu är de tre finalisterna klara.
2020-02-27
Det enkla svaret är att utbildning inte är öppen. Antagningen är relativt hårt reglerad och universiteten bestämmer i förväg vem som får tillgång till högre utbildning och inte. Open Education Week är ett sätt att visa upp nyttan av öppen utbildning för undervisning och lärande globalt. Med öppen utbildning menas att de utan särskilda förkunskapskrav ska kunna ta del av utbildningsmaterial, verktyg och metoder.
2020-02-21
Treklöverns bedömargrupp för huvudområdena industriell organisation och ekonomi, kvalitetsteknik samt kvalitetsledning träffades nyligen för intervjuer av medarbetare och studenter. Besöket är tredje delen av utvärderingen där rapporten beräknas bli klar i slutet av vårterminen. Under hösten har programmen arbetat med sina självvärderingar som tillsammans med självständiga studentarbeten är grunden för granskningsarbetet.
2020-02-19
Hösten 2018 startade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, utvärderingen av alla ämneslärarutbildningar i landet. Nu har beslutet kommit. Drygt hälften av utbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet.
2020-02-18
Torsdagen den 6 februari arrangerades tävlingen Cyber Challenge av Försvarshögskolan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 14 lag med universitetsstuderande tävlade om vilka som bäst kunde agera experter på nationell säkerhet.
2020-02-17
Under morgonen den 17 februari har ett antal affischer med bild och brottshistorik på en tidigare dömd student vid Karlstads universitet suttit uppe på campus. Vederbörande har avtjänat sitt straff och har rätt att studera vid vilket universitet som helst i Sverige, precis som vilken annan student som helst.
2020-02-12
Nu har utvärderingen av utbildningar inom datavetenskap, datateknik och medieteknik startat. Huvudområden i kluster 14 i Treklöversamarbetet för kvalitetsutvärdering vid Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Karlstads universitet. Den 6 februari var det upptaktsmöte för kluster 14, som Karlstads universitet är koordinerande lärosäte för. Utvärderingsomgången omfattar utbildningar inom huvudområdena datavetenskap, datateknik och medieteknik.
2020-02-11
Under förra veckan avgjordes SM i curling i Jönköping. Studenterna Tova Sundberg och Emma Sjödin, vid Elitidrottsuniversitet, Karlstads universitet gav världsettorna Team Hasselborg, som tog hem guldet, en rejäl match och knep ett silver med sitt lag IK Fyris. - Det känns jättebra! Vi har tränat mycket under det gångna året och det känns därförvälförtjänt att komma hem med ett silver, säger Tova Sundberg.
2020-02-10
Nu lanserar Higher Ambition Program 27 nya traineetjänster i Värmland, Gävle och Dalarna med start hösten 2020. Sista ansökningsdag 1 mars. Kickstarta din karriär genom traineeprogrammet Higher Ambition Program. Som trainee i Higher Ambition Program arbetar du heltid under ett år hos en spännande arbetsgivare, du får en modern ledarutbildning och möjlighet att växa tillsammans med de andra i programmet.
2020-02-07
Lektorer inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet ska tillbringa en dag i veckan ute på skolor i Karlstads kommun. Syftet är att stärka lärarutbildningen genom att öka förståelsen för lärarnas arbete och utveckla kontakten med skolor på fältet. Kompetensutvecklingen för lektorer är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Karlstads kommun. – Vi arbetar ständigt med att utveckla kvaliteten på våra lärarutbildningar.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"