Nyhetsarkiv för "Student"

2020-02-21
Treklöverns bedömargrupp för huvudområdena industriell organisation och ekonomi, kvalitetsteknik samt kvalitetsledning träffades nyligen för intervjuer av medarbetare och studenter. Besöket är tredje delen av utvärderingen där rapporten beräknas bli klar i slutet av vårterminen. Under hösten har programmen arbetat med sina självvärderingar som tillsammans med självständiga studentarbeten är grunden för granskningsarbetet.
2020-02-20
Karlstads universitet har som huvudprincip att följa UD:s rekommendationer kring resor till områden drabbade av Coronaviruset. Karlstads universitet följer också Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och har även kontakt med Smittskydd Värmland för att få lokal information. In English below. Sedan 17 februari avråder UD från alla resor till Hubei-provinsen i Kina.
2020-02-19
Hösten 2018 startade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, utvärderingen av alla ämneslärarutbildningar i landet. Nu har beslutet kommit. Drygt hälften av utbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet.
2020-02-18
Torsdagen den 6 februari arrangerades tävlingen Cyber Challenge av Försvarshögskolan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 14 lag med universitetsstuderande tävlade om vilka som bäst kunde agera experter på nationell säkerhet.
2020-02-17
Under morgonen den 17 februari har ett antal affischer med bild och brottshistorik på en tidigare dömd student vid Karlstads universitet suttit uppe på campus. Vederbörande har avtjänat sitt straff och har rätt att studera vid vilket universitet som helst i Sverige, precis som vilken annan student som helst.
2020-02-12
Nu har utvärderingen av utbildningar inom datavetenskap, datateknik och medieteknik startat. Huvudområden i kluster 14 i Treklöversamarbetet för kvalitetsutvärdering vid Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Karlstads universitet. Den 6 februari var det upptaktsmöte för kluster 14, som Karlstads universitet är koordinerande lärosäte för. Utvärderingsomgången omfattar utbildningar inom huvudområdena datavetenskap, datateknik och medieteknik.
2020-02-11
Under förra veckan avgjordes SM i curling i Jönköping. Studenterna Tova Sundberg och Emma Sjödin, vid Elitidrottsuniversitet, Karlstads universitet gav världsettorna Team Hasselborg, som tog hem guldet, en rejäl match och knep ett silver med sitt lag IK Fyris. - Det känns jättebra! Vi har tränat mycket under det gångna året och det känns därförvälförtjänt att komma hem med ett silver, säger Tova Sundberg.
2020-02-10
Nu lanserar Higher Ambition Program 27 nya traineetjänster i Värmland, Gävle och Dalarna med start hösten 2020. Sista ansökningsdag 1 mars. Kickstarta din karriär genom traineeprogrammet Higher Ambition Program. Som trainee i Higher Ambition Program arbetar du heltid under ett år hos en spännande arbetsgivare, du får en modern ledarutbildning och möjlighet att växa tillsammans med de andra i programmet.
2020-02-07
Lektorer inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet ska tillbringa en dag i veckan ute på skolor i Karlstads kommun. Syftet är att stärka lärarutbildningen genom att öka förståelsen för lärarnas arbete och utveckla kontakten med skolor på fältet. Kompetensutvecklingen för lektorer är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Karlstads kommun. – Vi arbetar ständigt med att utveckla kvaliteten på våra lärarutbildningar.
2020-02-06
Nu har startskottet gått för utvärdering av huvudområdena engelska, spanska, franska och tyska. Språken ingår i kluster tio i Treklöversamarbete - samarbetet för kvalitetsutvärdering vid Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Karlstads universitet. Den 23 januari var det upptaktsträff för kluster tio, som Mittuniversitetet är koordinerande lärosäte för. Utvärderingsomgången omfattar huvudområdena engelska, spanska, franska och tyska.
2020-02-03
Jobbmässan Hotspot på Karlstads universitet växer stadigt och har i år fler utställare än någonsin. Ett av syftena med Hotspot är att möjliggöra för studenter och arbetsgivare att skapa nätverk inför nutida eller framtida rekryteringar.
2020-01-31
Treklöverns bedömargrupp för huvudområdena maskinteknik, teknisk design, skogs- och träteknik, sjöfartsvetenskap samt yrkeskunnande och teknologi träffades i veckan på Karlstads universitet för intervjuer av medarbetare och studenter. Besöket är tredje delen av utvärderingen där rapporten beräknas bli klar i slutet av vårterminen. Under hösten arbetade utbildningsansvariga inom ämnena med självvärderingar som skrivs utifrån en gemensam mall.
2020-01-27
KauPlay uppgraderas till en ny version som innehåller en del buggfixar, men också nya funktioner. Underhållet är schemalagt med start fredag 7/2 kl 18.00 och beräknas vara klart måndag 10/2 kl 08.00. Under uppgraderingen går det inte att visa eller ladda upp filmer. Kaltura Capture ersätter CaptureSpace Lite Efter uppgraderingen kommer inte skärminspelningsverktyget CaptureSpace Lite att fungera.
2020-01-22
På onsdag 22 januari genomförs intervjuer av medarbetare och studenter inom Treklöverns utvärdering av examen på kandidat-, magister- och masternivå inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, rehabiliteringsvetenskap, riskhantering samt risk- och miljöstudier. Bedömargruppen, som består av representanter från Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet samt externa bedömare, kommer att träffas på Linnéuniversitetets campus i Växjö. - Efter att ha läst
2020-01-21
Klimatförändringar skapar stora och ökande risker för människors hälsa. Ett förändrat klimat kan ses både som förekomsten av kortvariga extrema väderhändelser och gradvisa långsiktiga förändringar. Nu har forskare från Karlstads universitet fått pengar beviljade till ett projekt som syftar till att skapa samarbeten med forskare i Bangladesh. Syftet med projektet är att skapa ett starkt nätverk för forskningssamarbete mellan tre institutioner i Bangladesh och Sverige.
2020-01-20
Utvärderingarna av utbildningar i kluster 1, 6 och 7 har avslutats. Nu återstår för fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap att följa upp de åtgärder som utbildarna ska genomföra. Utvärderingar rör utbildningar inom media- och kommunikationsvetenskap, statistik, nationalekonomi, företagsekonomi, civilekonomprogrammet och informatik.
2020-01-15

Alltid på en måndag

Nyheter » 2020-01-15
Nu är programmet för vårens "Alltid på en måndag" i biblioteket färdigt. Varje måndag, hela våren, kan du lyssna till korta föreläsningar i biblioteket som handlar om hur du blir en mer effektiv och framgångsrik student. "Alltid på en måndag" vänder sig till dig som är student, men alla är välkomna. Varje måndag kl. 12.30-13 kan du komma till Studieverkstaden på plan 3 i biblioteket och lyssna på en kort föreläsning eller delta i en workshop.
2020-01-10
Om du har skapat egna direktlänkar som har url: se.timeedit.net kommer dessa inte längre att fungera från 15 januari 2020. Om du inte får fram ditt schema eller lokal, gå till TimeEdit via startsidan på inslaget eller kurshemsidan, sök fram lokalen eller schemat igen och ersätt länken. Den nya länken ska börja med cloud.timeedit.net Länk till schema Länk till lokalbokning
2019-12-30
Karlstads universitet beviljas 3 000 000 kr för fortsatt deltagande i satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning. Karlstads universitet var ett av de lärosäten som i höstas lämnande in en intresseanmälan för att delta i satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning. Uppdraget innebär att utveckla ett regionalt samarbete som möjliggör en arbetsintegrerad lärarutbildning där man kan studera till lärare samtidigt som man arbetar på en skola.
2019-12-20
...Din avhandling "Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet" har valts till Skolportens favorit. Grattis! – Tack, jag blev väldigt glad. Det är lätt att själv bli uppslukad av det man skriver, men det här blir en bekräftelse på att fler läst och tyckt att det var intressant. Vad innebär det att bli utsedd till Skolportens favorit? – Skolporten har en läsarpanel som läser avhandlingar från de senaste månaderna.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Student"