Kurser i Datavetenskap

Datavetenskap handlar om hur du analyserar och löser problem med hjälp av datorer.
Grundkurserna ger en introduktion till datorer och dess komponenter, tillämpningsområden och programspråk. På avancerad nivå finns två inriktningar: datakommunikation och datasäkerhet. Här finns en nära koppling till vår internationella forskning. Undervisningen i datavetenskap är väl förankrad i näringslivet och erbjuder möjlighet att delta på lunchmöten med företag, mentorsprogram, praktik och examensarbete. Gästföreläsare och studiebesök är en naturlig del i studierna.

Kurser på grundnivå

C#.NETUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
DatabaserUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
DatabasteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
DatabasteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
5 HP
Datakommunikation IUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
Datastrukturer och algoritmerUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Datasäkerhet IUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
Datavetenskapens grunderUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
DatorsystemteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
5 HP
Examensarbete / KandidatarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC25

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Grunderna inom mjukvarutestningUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Grunderna till Software EngineeringUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Hållbar ITUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
17% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
3 HP
Inbyggda systemUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
4,5 HP
Internets domännamnssystemUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC28

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktion till programmering för lärareUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 5–19
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
Sommar-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 25–32
Svenska
 Fristående kurs
5 HP
Introduktion till programmering och databehandlingUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA24

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
OperativsystemUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
5 HP
Praktik för DatavetareUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC24

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
Inställt
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
Inställt
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
Inställt
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
Inställt
7,5 HP
ProgrammeringsteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
ProgramspråkUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
7,5 HP
ProgramutvecklingsmetodikUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Projektarbete i DatavetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Software EngineeringUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Teoretisk datalogiUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Tillämpad maskininlärningUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC27

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Tillämpad programmeringUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
Sommar-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 24–35
Svenska
 Fristående kurs
15 HP

Kurser på avancerad nivå

Aktuell forskning inom datanätverkUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE24

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Användbar säkerhet och integritetUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE25

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Automatiseringstekniker inom mjukvaruutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD80

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
3,5 HP
Avancerade kommunikationsnätUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
HT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
5 HP
Avancerade trådlösa nätverk och systemUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Datavetenskap - MasteruppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
30 HP
Datavetenskapliga metoderUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Design för integritetsskyddUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD33

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Designmönster för integritet i programvarudesignUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD35

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Distribuerade system och molntjänsterUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD26

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Etisk hackningUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD25

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Examensarbete för civilingenjörsexamen i DatateknikUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
30 HP
Forskningsprojekt inom DatavetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
15 HP
Forskningsprojekt inom DatavetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
30 HP
Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitetUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Engelska
Programkurs
6 HP
Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningarUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD61

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Grunderna inom AI och optimeringsteknikerUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Inbyggd integritetUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Engelska
Programkurs
Inställt
7,5 HP
Integritet och verksamhetsstyrningUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD34

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
1,5 HP
Integritetsskyddande teknologierUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD32

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Integritetsstärkande teknikerUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
IntegritetsteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE27

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Internetarkitektur och protokollUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
5 HP
Internetstackens utveckling: Hot och möjligheterUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD64

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Introduktion till Cloud ComputingUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD51

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Introduktion till integritet och dataskyddUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD31

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Introduktion till maskininlärningUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD91

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
3 HP
Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)Utbildningstillfällen

Kurskod: DVAD53

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
VT-25
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Introduktion till Software Defined Networking (SDN)Utbildningstillfällen

Kurskod: DVAD52

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
VT-25
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Kvalitet i datadrivna systemUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Lösningar för flervägskommunikationUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD63

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Mjukvaruarkitekturer för distribuerade applikationerUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD28

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 13–22
Engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 14–23
Engelska
Programkurs
5 HP
Projekt inom automatiserad mjukvaruutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD81

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
4 HP
Projekt inom maskininlärningUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD92

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
17% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
17% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
4,5 HP
Projekt inom mjukvaruarkitekturUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
17% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
17% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
4,5 HP
QUIC och webbens utvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD62

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Sakernas internetUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD70

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 4–23
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Sakernas internet - EnergioptimeringUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD75

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Sakernas internet - DatahanteringUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD73

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Sakernas internet - InfrastrukturerUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD72

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Sakernas internet - Integritet och säkerhetUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD74

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Sakernas internet - TillämpningsområdenUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD71

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
1,5 HP
Systemmodellering och simulering Utbildningstillfällen

Kurskod: DVAD27

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
HT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
5 HP
Säkerhet och integritet på internetUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Tekniker för AIUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE26

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Trådlösa systemUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 13–22
Engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 14–23
Engelska
Programkurs
5 HP
Utvecklingsprojekt inom distribuerade applikationerUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD29

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 13–22
Engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 14–23
Engelska
Programkurs
5 HP
Väsentliga koncept inom mjukvaruarkitekturUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
3 HP