Kurser i Datavetenskap

Datavetenskap handlar om hur du analyserar och löser problem med hjälp av datorer.
Grundkurserna ger en introduktion till datorer och dess komponenter, tillämpningsområden och programspråk. På avancerad nivå finns två inriktningar: datakommunikation och datasäkerhet. Här finns en nära koppling till vår internationella forskning. Undervisningen i datavetenskap är väl förankrad i näringslivet och erbjuder möjlighet att delta på lunchmöten med företag, mentorsprogram, praktik och examensarbete. Gästföreläsare och studiebesök är en naturlig del i studierna.

Kurser på grundnivå

C#.NETUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
25% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
VT-21
Distans
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
DatabaserUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
DatabasteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Datakommunikation IUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Datakommunikation IIUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Datastrukturer och algoritmerUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Datasäkerhet IUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Datasäkerhet IIUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
Datavetenskapens grunderUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Datorn som ingenjörsverktygUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 38–45
Svenska
Programkurs
6 HP
DatorsystemteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Distribuerade system och tillämpningarUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Examensarbete / KandidatarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC25

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–2
Svenska och engelska
Programkurs
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Grafiska användargränssnittUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Grunderna inom mjukvarutestningUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hållbar ITUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–39
Svenska
Programkurs
3 HP
Inbyggda systemUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 40–45
Svenska
Programkurs
4,5 HP
Introduktion till programmering för lärareUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
33% (Dag)
v. 5–19
Svenska
 Fristående kurs
5 HP
OperativsystemUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Praktik för DatavetareUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC24

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
Inställt
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
Inställt
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
ProgrammeringsteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
ProgramspråkUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
ProgramutvecklingsmetodikUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Projektarbete i DatavetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Software EngineeringUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Teoretisk datalogiUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGA17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Tillämpad maskininlärningUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGC27

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Tillämpad programmeringUtbildningstillfällen

Kurskod: DVGB06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
Sommar-21
Distans
100% (Dag)
v. 24–33
Svenska
 Fristående kurs
15 HP

Kurser på avancerad nivå

Automatiserad mjukvaruutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Automatiseringstekniker inom mjukvaruutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD80

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
3,5 HP
DataplansprogrammeringUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
17% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
4,5 HP
Datavetenskap - MasteruppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska och engelska
Programkurs
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Datavetenskapliga metoderUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Design för integritetsskyddUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD33

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
10% (Dag)
v. 36–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
1,5 HP
Designmönster för integritet i programvarudesignUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD35

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
10% (Dag)
v. 36–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
1,5 HP
Examensarbete för civilingenjörsexamen i DatateknikUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska och engelska
Programkurs
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Forskningsområden inom mjukvaruutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Forskningsprojekt inom DatavetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
15 HP
Forskningsprojekt inom DatavetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
30 HP
Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitetUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
17% (Dag)
v. 36–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
6 HP
Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningarUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD61

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
10% (Dag)
v. 36–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
1,5 HP
Inbyggd integritetUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
25% (Dag)
v. 36–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ingenjörsprojekt DatateknikUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAE08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
15 HP
Integritet och verksamhetsstyrningUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD34

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
10% (Dag)
v. 36–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
1,5 HP
Integritetsskyddande teknologierUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD32

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
10% (Dag)
v. 36–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
1,5 HP
Internetstackens utveckling: Hot och möjligheterUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD64

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
10% (Dag)
v. 36–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
1,5 HP
Introduktion till Cloud ComputingUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD51

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
10% (Dag)
v. 36–2
Engelska
 Fristående kurs
VT-21
Distans
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Introduktion till dataplansprogrammeringUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD41

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Introduktion till integritet och dataskyddUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD31

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
10% (Dag)
v. 36–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
1,5 HP
Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)Utbildningstillfällen

Kurskod: DVAD53

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
10% (Dag)
v. 36–2
Engelska
 Fristående kurs
VT-21
Distans
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Introduktion till Software Defined Networking (SDN)Utbildningstillfällen

Kurskod: DVAD52

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
10% (Dag)
v. 36–2
Engelska
 Fristående kurs
VT-21
Distans
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Lastbalansering i datacenternätUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD42

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Lösningar för flervägskommunikationUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD63

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
10% (Dag)
v. 36–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
1,5 HP
Mobile and Wireless SystemsUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Nätövervakning med programmerbara dataplanUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD43

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
10% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
1,5 HP
Performance Modelling and SimulationUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Perspektiv på datavetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Prestandamodellering och SimuleringUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
QUIC och webbens utvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD62

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
10% (Dag)
v. 36–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
1,5 HP
Sakernas internetUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD70

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
25% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Software Systems ArchitectureUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Topics in Computer NetworkingUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Topics in Computer SecurityUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Virtualisering av nätverksfunktionalitetUtbildningstillfällen

Kurskod: DVAD50

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
17% (Dag)
v. 36–2
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
4,5 HP