Kurser i Musik

Kurserna i musik är till för dig som vill utveckla dina kunskaper så väl teoretiskt som praktiskt. Alla kurser har kursort Arvika.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Ensemble för internationella studenter I 7,5 HP
Ensemble för internationella studenter II 7,5 HP
Ensemble I 7,5 HP
Ensemble II 7,5 HP
Ensemble III 7,5 HP
Ensemble IV 7,5 HP
Ensemble V 7,5 HP
Ensemble VI 7,5 HP
Ensembleprojekt I 5 HP
Ensembleprojekt II 5 HP
Ensembleprojekt III 5 HP
Ensembleprojekt IV 5 HP
Estetiska lärprocesser i musik 7,5 HP
Gränslöst möte i musik 5 HP
Instrument för internationella studenter I 15 HP
Instrument för internationella studenter II 15 HP
Instrumental- eller sångmetodik: pop, rock, jazz I 7,5 HP
Instrumental- eller sångmetodik: pop, rock, jazz II 7,5 HP
Instrumentallek I 10 HP
Instrumentallek II 10 HP
Instrumentallek med storprojekt I 15 HP
Instrumentallek med storprojekt II 15 HP
Instrumentalspel eller sång I 7,5 HP
Instrumentalspel eller sång II 7,5 HP
Instrumentalspel eller sång III 7,5 HP
Instrumentalspel eller sång IV 7,5 HP
Instrumentalspel eller sång V 7,5 HP
Instrumentalspel eller sång VI 7,5 HP
Instrumentalstudio I 7,5 HP
Instrumentalstudio II 7,5 HP
Instrumentalstudio med storprojekt I 12 HP
Instrumentalstudio med storprojekt II 12 HP
Komposition och arrangering I 7,5 HP
Komposition och arrangering II 7,5 HP
Körsång I 7,5 HP
Körsång I 7,5 HP
Körsång II 7,5 HP
Körsång II 7,5 HP
Körsång III 7,5 HP
Metodik för blåsorkester på hög nivå 30 HP
Metodik för blåsorkester på mellannivå 30 HP
Metodik för blåsorkester på nybörjarnivå 30 HP
Musik 60 HP
Musik i klass: årskurs 1-6 30 HP
Musik i klass: årskurs 7-9 30 HP
Musik med barn I 7,5 HP
Musikalisk interpretation I 7,5 HP
Musikalisk interpretation II 7,5 HP
Musikalisk interpretation III 7,5 HP
Musikalisk interpretation IV 7,5 HP
Musikdramatik: På scenen I 7,5 HP
Musikdramatik: På scenen II 7,5 HP
Musikteori för internationella studenter 1a 7,5 HP
Musikteori för internationella studenter 1b 7,5 HP
Musikteori I 7,5 HP
Musikutövandets och lärandets ergonomi I 7,5 HP
Musikutövandets och lärandets ergonomi II 7,5 HP
Musikutövandets och lärandets ergonomi III 15 HP
Musikutövandets och lärandets ergonomi IV 15 HP
Skriftligt arbete med musikdidaktisk inriktning 7,5 HP
Stråkorkester I 7,5 HP
Stråkorkester II 7,5 HP
Stråkorkester III 7,5 HP
Stråkorkester IV 7,5 HP

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.