Kurser i Musik

Kurserna i musik är till för dig som vill utveckla dina kunskaper så väl teoretiskt som praktiskt. Alla kurser har kursort Arvika.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Ensemble för internationella studenter I 7,5 HP
Ensemble för internationella studenter II 7,5 HP
Ensemble I 7,5 HP
Ensemble I 7,5 HP
Ensemble II 7,5 HP
Ensemble II 7,5 HP
Ensemble II, västerländsk konstmusik 7,5 HP
Ensemble III 7,5 HP
Ensemble III 7,5 HP
Ensemble IV 7,5 HP
Ensemble IV 7,5 HP
Ensemble IV, västerländsk konstmusik 7,5 HP
Ensemble V 7,5 HP
Ensemble V 7,5 HP
Ensemble VI 7,5 HP
Ensemble VI 7,5 HP
Ensembleprojekt I 5 HP
Ensembleprojekt II 5 HP
Ensembleprojekt III 5 HP
Ensembleprojekt IV 5 HP
Gränslöst möte i musik 5 HP
Huvudinstrument II, västerländsk konstmusik 15 HP
Huvudinstrument IV, västerländsk konstmusik 15 HP
Huvudinstrument IV, västerländsk konstmusik 7,5 HP
Huvudinstrument VI, västerländsk konstmusik 15 HP
Instrument för internationella studenter I 15 HP
Instrument för internationella studenter II 15 HP
Instrumental- eller sångmetodik: pop, rock, jazz I 7,5 HP
Instrumental- eller sångmetodik: pop, rock, jazz II 7,5 HP
Instrumentallek I 10 HP
Instrumentallek II 10 HP
Instrumentalspel eller sång I 7,5 HP
Instrumentalspel eller sång II 7,5 HP
Instrumentalspel eller sång III 7,5 HP
Instrumentalspel eller sång IV 7,5 HP
Instrumentalspel eller sång V 7,5 HP
Instrumentalspel eller sång VI 7,5 HP
Instrumentalstudio I 7,5 HP
Instrumentalstudio II 7,5 HP
Komposition och arrangering I 7,5 HP
Komposition och arrangering II 7,5 HP
Körsång III 7,5 HP
Metodik för blåsorkester på mellannivå 30 HP
Musik 60 HP
Musik för grundlärare i årskurs 4-6 30 HP
Musik i klass: årskurs 1-6 30 HP
Musik i klass: årskurs 7-9 30 HP
Musik med barn I 7,5 HP
Musik med barn II 7,5 HP
Musikalisk interpretation I 7,5 HP
Musikalisk interpretation II 7,5 HP
Musikalisk interpretation III 7,5 HP
Musikalisk interpretation IV 7,5 HP
Musikkunskap I, västerländsk konstmusik 7,5 HP
Musikkunskap III, västerländsk konstmusik 7,5 HP
Musikteori för internationella studenter 1a 7,5 HP
Musikteori för internationella studenter 1b 7,5 HP
Musikteori I 7,5 HP
Musikteori II 7,5 HP
Musikutövandets och lärandets ergonomi I 7,5 HP
Musikutövandets och lärandets ergonomi II 7,5 HP
Musikutövandets och lärandets ergonomi III 15 HP
Musikutövandets och lärandets ergonomi IV 15 HP
Självständigt arbete, västerländsk konstmusik 15 HP
Självständigt arbete, västerländsk konstmusik 7,5 HP
Skriftligt arbete med musikdidaktisk inriktning 7,5 HP
Stråkorkester I 7,5 HP
Stråkorkester II 7,5 HP
Stråkorkester III 7,5 HP
Stråkorkester IV 7,5 HP