Kurser i Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskapens uppgift är att fördjupa kunskapen om litteratur - från äldsta tid till nutid, från fin- till populärkultur, från tryckt text till olika slags medietexter.
Vi söker förstå olika litterära verks funktioner och betydelser, samt skapa insikt i den litterära texten som estetiskt, historiskt och samhälleligt dokument.
Hos oss kan du läsa litteraturvetenskap på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå och avlägga examen på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå.