Kurser i Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskapens uppgift är att fördjupa kunskapen om litteratur - från äldsta tid till nutid, från fin- till populärkultur, från tryckt text till olika slags medietexter.
Vi söker förstå olika litterära verks funktioner och betydelser, samt skapa insikt i den litterära texten som estetiskt, historiskt och samhälleligt dokument.
Hos oss kan du läsa litteraturvetenskap på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå och avlägga examen på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå.

Kurser på grundnivå

CollegeåretUtbildningstillfällen

Kurskod: COGA30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
CollegeåretUtbildningstillfällen

Kurskod: COGA31

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Kreativt skrivandeUtbildningstillfällen

Kurskod: LVGK60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
60 HP
LitteraturvetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: LVGAF3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Litteraturvetenskap IIUtbildningstillfällen

Kurskod: LVGBF7

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Litteraturvetenskap IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: LVGCF2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Litterära klassikerUtbildningstillfällen

Kurskod: LVGAL1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Kväll)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Svenska med didaktisk inriktning 1Utbildningstillfällen

Kurskod: SVGL01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Svenska II med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: SVGL12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Svenska III med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: SVGL13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Svenska III med didaktisk inriktning årskurs 7-9Utbildningstillfällen

Kurskod: SVGL14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–50
Svenska
Programkurs
22,5 HP

Kurser på avancerad nivå

1700-talslitteraturUtbildningstillfällen

Kurskod: LVAD09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Det kusliga i litteratur, film och konstUtbildningstillfällen

Kurskod: LVAD01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAA12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Intermedialitet i den moderna romanenUtbildningstillfällen

Kurskod: LVAD10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Perspektiv på slasherfilmUtbildningstillfällen

Kurskod: LVAD13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Poststrukturalistisk teori och postmodern litteraturUtbildningstillfällen

Kurskod: LVAD06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Responsteorier. Läsares interaktion med texterUtbildningstillfällen

Kurskod: LVAD05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Självständigt arbete - uppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: LVAD30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Självständigt arbete - uppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: LVADSA

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 4–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Svenska med didaktisk inriktning 4: litteraturvetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: S3AL96

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Svenska med didaktisk inriktning 4: svenska språketUtbildningstillfällen

Kurskod: S3AL97

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Överträdelsens litteraturUtbildningstillfällen

Kurskod: LVAD11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP