Kurser i Turismvetenskap

Turismvetenskap riktar sig till dig som är intresserad av världens största och mest expansiva näring och vill arbeta inom turismområdet.
Turismvetenskap är ett ämne som fokuserar på turismens utveckling samt vilka motiv som finns för resande. Vid Karlstads universitet finns ett turismprogram samt fristående kurser. Du har även möjlighet att ta ut fil kand examen i turismvetenskap. Vi har etablerad forskning samt flera nätverk med andra lärosäten såväl nationellt som internationellt.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.