Kurser i Fysik

Fysik är den ursprungliga läran om naturen, främst om materia, krafter och energi. Idag utgör den grunden för de flesta teknikområden och är i sina tillämpningar ofta nära knuten till de andra naturvetenskaperna samt t.ex. medicin.
Målet med fysik är att kunna beskriva naturens fundamentala strukturer och lagar för att utifrån dessa nå fördjupad kunskap om den fysiska verkligheten samt finna praktiska tillämpningar. Fysik har en viktig roll i utvecklingen av solceller, mobiltelefoner, satelliter och magnetresonanskameran inom sjukvården samt mycket mer. Fysik är även en filosofisk vetenskap som bidrar starkt till utvecklingen av vår värdsbild, vår plats i universum, hur det startade och vart vi är på väg.
Utbildningen i fysik på grundnivå ger dig teoretiska kunskaper och experimentella färdigheter inom klassisk fysik, som mekanik och termodynamik, och i modern fysik, som kvantfysik och relativitetsteori. På avancerad nivå fördjupas den moderna fysiken och den matematiska fysiken inom områden viktiga för nanovetenskap och partikelfysik.
Fysikstudier kan leda till kandidat-, magister- eller masterexamen samt examina på forskarnivå. Fysikstudier kan även leda till en civilingenjörsexamen i teknisk fysik eller en ämneslärarexamen.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se