Kurser i Fysik

Fysik är den ursprungliga läran om naturen, främst om materia, krafter och energi. Idag utgör den grunden för de flesta teknikområden och är i sina tillämpningar ofta nära knuten till de andra naturvetenskaperna samt t.ex. medicin.
Målet med fysik är att kunna beskriva naturens fundamentala strukturer och lagar för att utifrån dessa nå fördjupad kunskap om den fysiska verkligheten samt finna praktiska tillämpningar. Fysik har en viktig roll i utvecklingen av solceller, mobiltelefoner, satelliter och magnetresonanskameran inom sjukvården samt mycket mer. Fysik är även en filosofisk vetenskap som bidrar starkt till utvecklingen av vår värdsbild, vår plats i universum, hur det startade och vart vi är på väg.
Utbildningen i fysik på grundnivå ger dig teoretiska kunskaper och experimentella färdigheter inom klassisk fysik, som mekanik och termodynamik, och i modern fysik, som kvantfysik och relativitetsteori. På avancerad nivå fördjupas den moderna fysiken och den matematiska fysiken inom områden viktiga för nanovetenskap och partikelfysik.
Fysikstudier kan leda till kandidat-, magister- eller masterexamen samt examina på forskarnivå. Fysikstudier kan även leda till en civilingenjörsexamen i teknisk fysik eller en ämneslärarexamen.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Allmän relativitetsteori 7,5 HP
Analytisk mekanik I 7,5 HP
Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv 7,5 HP
Avancerad kvantmekanik 7,5 HP
Beräkningsfysik 7,5 HP
Elektromagnetisk fältteori 7,5 HP
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik 30 HP
Examensarbete för kandidatexamen i Teknisk fysik 15 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - NO/Teknik 30 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - NO/Teknik 30 HP
Experimentell problemlösning och dataanalys 7,5 HP
Fasta tillståndets fysik 7,5 HP
Fasta tillståndets teori 7,5 HP
Funktionella material 7,5 HP
Fysik för Basåret 2 6 HP
Fysik för Basåret 3 5,5 HP
Fysik II med didaktisk inriktning 30 HP
Fysik, examensarbete kandidatnivå 15 HP
Fysikalisk elektronik 7,5 HP
Grundläggande fysik för elektroteknik 7,5 HP
Inledande modern fysik 7,5 HP
Kvantfysik I 7,5 HP
Kvantfysik II 7,5 HP
Matematisk fysik II 7,5 HP
Mekanik med tillämpningar 1 7,5 HP
Mekanik med tillämpningar 2 7,5 HP
Nanovetenskap I 7,5 HP
Nanovetenskap II 7,5 HP
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6 30 HP
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, biologi 7,5 HP
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, fysik 7,5 HP
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, kemi 7,5 HP
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, teknik 7,5 HP
Naturvetenskaplig bastermin 30 HP
Svepprobmikroskopi 7,5 HP
Termodynamik och statistisk fysik 7,5 HP
Universum - en resa genom kosmos 7,5 HP
Vågfysik och elteknik 7,5 HP
Ytfysik 7,5 HP

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Elektromagnetisk fältteori för civilingenjörer 7,5 HP
Examensarbete för ämneslärare - fysik med didaktisk inriktning 15 HP
Examensarbete för ämneslärare - teknik med didaktisk inriktning 15 HP
Examensarbete i fysik, Masternivå 30 HP
Examensarbete i fysik, Masternivå 45 HP
Examensarbete i fysik, Masternivå 60 HP
Fysik Bas A 7,5 HP
Fysik Bas B 7,5 HP
Fysik Bas C 7,5 HP
Fysik för Basåret 1 9 HP
Fysik I med didaktisk inriktning 30 HP
Fysik II med didaktisk inriktning 30 HP
Fysik III med didaktisk inriktning 30 HP
Fysik III med didaktisk inriktning 30 HP
Fysik IV med didaktisk inriktning 7,5 HP
Fysik V med didaktisk inriktning 22,5 HP
Fysik, examensarbete kandidatnivå 22,5 HP
Fysik, examensarbete magisternivå 30 HP
Inledande forskningsprojekt 7,5 HP
Inledande modern fysik 7,5 HP
Karaktärisering av material för fysiker 7,5 HP
Klassisk fältteori 7,5 HP
Kvantfältteori 7,5 HP
Modern experimentell fysik 7,5 HP
Naturvetenskap och teknik F-3 22,5 HP
Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning 7,5 HP
Naturvetenskap, teknik, bild och drama 30 HP
Samband mellan talteori, algebra och fysik 7,5 HP
Strängteori 7,5 HP
Symmetrier: grupper, algebror och tensorkalkyl 7,5 HP
Teknik för lärare, del I 7,5 HP
Teknik för lärare, del II 7,5 HP
Teknik för lärare, del III 7,5 HP
Teknik för lärare, del IV 7,5 HP
Teknik I med didaktisk inriktning 30 HP
Teknik IV med didaktisk inriktning 7,5 HP
Teknik med didaktisk inriktning 2 30 HP
Teknik med didaktisk inriktning 3 30 HP
Teknik med didaktisk inriktning I 30 HP
Teknik med didaktisk inriktning II 15 HP
Teknik med didaktisk inriktning, 31-45 hp 15 HP
Teknisk fysik, examensarbete magisternivå 30 HP
Teknisk fysik, examensarbete Masternivå 30 HP
Vertexoperatorer och vertexalgebror 7,5 HP
Vågfysik och optik 7,5 HP
Ämnesdidaktik 7,5 HP