Kurser i Fysik

Fysik är den ursprungliga läran om naturen, främst om materia, krafter och energi. Idag utgör den grunden för de flesta teknikområden och är i sina tillämpningar ofta nära knuten till de andra naturvetenskaperna samt t.ex. medicin.
Målet med fysik är att kunna beskriva naturens fundamentala strukturer och lagar för att utifrån dessa nå fördjupad kunskap om den fysiska verkligheten samt finna praktiska tillämpningar. Fysik har en viktig roll i utvecklingen av solceller, mobiltelefoner, satelliter och magnetresonanskameran inom sjukvården samt mycket mer. Fysik är även en filosofisk vetenskap som bidrar starkt till utvecklingen av vår värdsbild, vår plats i universum, hur det startade och vart vi är på väg.
Utbildningen i fysik på grundnivå ger dig teoretiska kunskaper och experimentella färdigheter inom klassisk fysik, som mekanik och termodynamik, och i modern fysik, som kvantfysik och relativitetsteori. På avancerad nivå fördjupas den moderna fysiken och den matematiska fysiken inom områden viktiga för nanovetenskap och partikelfysik.
Fysikstudier kan leda till kandidat-, magister- eller masterexamen samt examina på forskarnivå. Fysikstudier kan även leda till en civilingenjörsexamen i teknisk fysik eller en ämneslärarexamen.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Elektromagnetisk fältteori för civilingenjörer 7,5 HP
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik 30 HP
Examensarbete för kandidatexamen i Teknisk fysik 15 HP
Examensarbete för ämneslärare - fysik med didaktisk inriktning 15 HP
Examensarbete för ämneslärare - teknik med didaktisk inriktning 15 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - NO/Teknik 30 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - NO/Teknik 30 HP
Examensarbete i fysik, Masternivå 45 HP
Experimentell problemlösning med datorstöd 6 HP
Experimentell problemlösning och dataanalys 7,5 HP
Fysik - självständigt arbete, 31-45 hp 15 HP
Fysik Bas A 7,5 HP
Fysik Bas B 7,5 HP
Fysik Bas C 7,5 HP
Fysik för Basåret 1 9 HP
Fysik för Basåret 2 6 HP
Fysik för Basåret 3 5,5 HP
Fysik I med didaktisk inriktning 30 HP
Fysik II med didaktisk inriktning 30 HP
Fysik II med didaktisk inriktning 30 HP
Fysik III med didaktisk inriktning 30 HP
Fysik III med didaktisk inriktning 30 HP
Fysik IV med didaktisk inriktning 7,5 HP
Fysik med didaktisk inriktning 1 30 HP
Fysik med didaktisk inriktning 2 - gymnasieskolan 30 HP
Fysik med didaktisk inriktning 3 30 HP
Fysik V med didaktisk inriktning 22,5 HP
Grundläggande fysik för elektroteknik 7,5 HP
Inledande forskningsprojekt 7,5 HP
Introduktion till teoretisk fysik 3 HP
Karaktärisering av material för fysiker 7,5 HP
Klassisk fältteori 7,5 HP
Mekanik 7,5 HP
Mekanik för civilingenjörer 7,5 HP
Modern experimentell fysik 7,5 HP
Naturvetenskap och teknik F-3 22,5 HP
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6 30 HP
Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning 7,5 HP
Naturvetenskap, teknik, bild och drama 30 HP
Naturvetenskaplig bastermin 30 HP
Samband mellan talteori, algebra och fysik 7,5 HP
Symmetrier: grupper, algebror och tensorkalkyl 7,5 HP
Teknik med didaktisk inriktning 2 30 HP
Teknik med didaktisk inriktning 3 30 HP
Teknik med didaktisk inriktning 4 7,5 HP
Teknik med didaktisk inriktning I 30 HP
Teknik med didaktisk inriktning II 15 HP
Teknik med didaktisk inriktning, 31-45 hp 15 HP
Teknisk fysik, examensarbete magisternivå 30 HP
Teknisk fysik, examensarbete Masternivå 30 HP
Vertexoperatorer och vertexalgebror 7,5 HP
Vågfysik och elteknik 7,5 HP