Nyhetsarkiv för "Informatik"

2018-02-21
After school är ett event där du som student får chansen att träffa olika IT-företag och mingla med dess anställda. Genom att gå på eventet får du en unik möjlighet att ställa frågor till företagen och bygga upp ditt nätverk. Idén After School bygger på att du som student ska få en chans att träffa olika IT-företag i en avslappnad miljö. För endast 50 kr får du uppleva denna kväll med god mat och dryck. Detta event görs i samarbete med SNITS. • Till Facebookevent
2018-01-25
Informatiks mångåriga partner Makerere-universitetet i Ugandas huvudstad Kampala kommer att agera värd för konferensen sjätte upplagan av Mobile Communication Technologies for Development, M4D 2018. M4D-konferenserna startades en gång i tiden inom den numera nedlagda centrumbildningen HumanIT och hölls då Karlstad.
2017-11-21
Från smarta sätt att kommunicera hållbarhet och hur man hittar rätt kund och affärsmodell för företagets tjänster till hur mycket en enda person kan påverka. Handelshögskolans dag 2017 hade tema påverkan och landade i kloka tankar både för stunden och livet. Född och uppvuxen i Botkyrka. Som 17-åring var drömmen att bli journalist. Men förebilderna var få i förorten, där de kriminella var hjältarna. Mötet med och påverkan från en enda person räckte.
2017-11-01
Vi välkomnar Fredrik Johansson som kommer att arbeta heltid hos oss vissa månader under läsåret 17/18 på kurser som databasdesign, programmeringskurser och webbkurser. Fredrik jobbar till vardags på Cerpus Karlstadskontor där han hjälper företagets kunder med deras webbplatser.
2017-09-28
Ett diskussionsseminarium med Professor Jan “Gulan” Gulliksen, ny ledamot i universitetsstyrelsen och ledamot i Digitaliseringsrådet. Digitaliseringsrådet startades av den svenska regeringen i mars i år. “Gulan” kommer att prata och diskutera kring områden som politik, nationell IT-strategi och digitalisering, alltså effekten som digitiseringen av vårt samhälle medför.
2017-09-19
Edgar Napoleon Asiimwe, Örebro universitet och DSV, besöker oss för att tala om följande. This seminar deal with issues pertaining to the implementation of mobile learning and particularly the use of learning content management systems and mobile devices in university education. The discussion is positioned at the intersection of the research areas of information systems and education.
2017-07-05
E-hälsa och mobila tjänster inom hälso- och sjukvård utvecklas starkt inom Europa. - Informationssystem för hälso - och sjukvården förväntas bli ett stort forskningsområde i Europa de kommande åren. Det menar Bridget Kane, lektor i informatik vid Handelshögskolan, nyligen hemkommen från en studieresa till Danmark. Bridget Kane deltog i ett tre dagar långt studiebesök i Danmark med fokus på hälso-och sjukvård.
2017-06-28
Centrumbildningen HumanIT kommer att avvecklas under hösten. Det beslutade rektor den 28 juni, efter förslag från fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Under våren har HS-fakulteten genomfört en översyn och utvärdering av fakultetens centrumbildningar. Den visade att HumanIT inte uppfyller flera av kraven för centrumbildningar och fakultetsnämnden fattade därför beslut om att föreslå rektor att avveckla verksamheten.
2017-06-16
Karlstads universitets arbete med integrerad samverkan mellan akademi och näringsliv fortsätter. Informatikstudenten Angelica Gustafsson har prisats för sin C-uppsats som är en fallstudie av hur ett företag som levererar systemlösningar arbetar tillsammans med två hamnbolag för att skapa effektivare hantering av gods i hamnar. När det gäller hamnverksamhet går det alltid att förbättra logistiken. Tid och pengar finns att spara för de inblandade parterna.
2017-06-07
IT som passion var årets tema på ITQ -dagen den 31 maj. Inbjuden talare var Erika Malmberg, kriminalinspektören som sadlade om och nu jobbar med informationssäkerhet - och en av Sveriges supertalanger 2017. På ITQ-dagen berättade Erika Malmberg om sin "resa" från kriminalinspektör till rådgivare kring informationssäkerhet och partner på CloudPro.
2017-05-17
Professor Remigijus Gustas och lektor Prima Gustiene från Informatik vid Karlstads universitet belönades med ”Best Paper” vid 6th BMSD International Symposium of Business Modelling and Software Design” som hölls på Rhodos, Grekland, 20–22 juni 2016. Nu ingår en utökad variant av deras artikel ”Principles of Semantically Integrated Conceptual Modelling Method” som det första kapitlet av totalt elva ”utvalda artiklar” i Springers LNBIP-volym Business Modelling and Software
2017-05-12
Ulf Borg, IT-chef på Sunne kommun, har sedan 2003 varit en mycket uppskattad årlig gästföreläsare i kursen ”Tjänster och IT: Elektroniska affärer. Ulf har tidigare bland annat varit drivande kraft i det framgångsrika Portalen Handelsplats Wermland-projektet, som valdes till EU:s bästa e-affärerprojekt för små och medelstora företag.
2017-05-05
För andra gången så har informatik fått besök av Professor Kai Holzweissig från Duale Hochschule Baden-Württemberg och även denna gång så finansierades besöket genom Erasmus+. Under sin vistelse här så höll Kai föreläsningar för studenter och forskningsseminarier för kolleger vid informatik samt andra besökande forskare.
2017-05-05
Som ett led i universitetets arbete med att skapa tydliga karriärvägar för skickliga lärare med hög pedagogisk nivå har universitetet, enligt en meriteringsmodell, genomfört ett pilotprojekt där ett antal lärare prövats av sakkunniga mot ett antal kriterier för meriterad lärare. Utnämnandet av meriterade lärare sker av fakultetsnämnden efter förslag från ett tillfälligt meriteringsråd baserad på ett antal utlåtanden av externa sakkunniga.
2017-05-03
Onsdagen den 3 maj besökte Chris Hieber, affärsanalytiker vid Capgemini Stuttgart i Tyskland, informatikavdelningen vid Karlstads universitet. v Chris gav en föreläsning inom ramen för masterkursen ”Electronic Business and Enterprise Systems” om Business Process Model Notation (BPMN 2.0) – How to Model Business Processes. Det var många lyssnare, däribland studenter, kollegor från informatik och andra intresserade forskare.
2017-03-31
Bridget Kane inleder med att presentera det svenska DOME konsortiet, Deployment of Online Medical records and E-health services, samt berättar om dess möte i Skövde 21-22 mars. https://domeprojekt.wordpress.com/ Därefter trendspanar hon inom fältet IT-baserade system i sjukvården, bl.a. med utgångspunkt från IEEE’s konferensserie in CBMS - Computer-Based Medical Systems.
2017-03-24
Vid Karlstads universitet undervisar Odd klasser inom Elektroniska affärer & Affärssystem på alla nivåer. Hans kurser på högre nivåer har varit mycket uppskattade av utländska studenter som kommit till Karlstad för att studera. Nu har han alltså utvidgat sin undervisning och tagit den till Australien som en del av ett Erasmus+ lärarutbyte.
2017-03-10
Lotta Braunerhielm, projektledare för ”Digitalisering och besöksnäring” och lektor i kulturgeografi, om ett nytt projekt för att öka kunskapen om platsförankring i kombination med digitalisering och skapa underlag för hur platsförankrade upplevelser kan utvecklas med hjälp av digitala lösningar. I en första fas har man specialstuderat Vildmark i Värmland samt Långban och hur dessa skiljer sig åt i utnyttjande av platsens geografiska förutsättningar samt platsens historia.
2017-03-03

ITQ-nätverkets årliga bowling

Nyheter » 2017-03-03
ITQ är nätverket för tjejer som läser IT på universitetet och praktiker i branschen. Syftet med ITQ är att visa på bredden i utbildningarna och lyfta fram exempel på möjliga yrkesroller Den 8 december genomfördes den årliga ITQ-bowlingen - en kväll där tanken är att tjejer från alla våra IT-utbildningar och representanter från näringslivet kan träffas och umgås.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Informatik"