Nyhetsarkiv för KUUAB

2015-08-25
I förra veckan startade en ny utbildningsomgång för 56 utländska akademiker i Korta vägen. Det nya är att Folkuniversitetet i Karlstad och Karlstads universitet samarbetar med att erbjuda både en Värmlandsgrupp och en Närkegrupp. Torsdagen den 20 augusti träffades båda utbildningsgrupperna för första gången på Karlstads universitet. 21 deltagare från olika kommuner i Värmland och 35 deltagare från olika kommuner i Närke.
2015-07-08
Den 15-16 juni samlades landets rektorsutbildare i Karlstad för en årlig rikskonferens och för att uppmärksamma att rektorsutbildningen fyller 40 år. Temat för konferensen var verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande.
2015-06-15
Den 15-16 juni samlas landets rektorsutbildare i Karlstad för en årlig rikskonferens och för att uppmärksamma att rektorsutbildningen fyller 40 år. Tema för konferensen är verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande.
2015-06-02
Tre akademiska uppdragsutbildningar inom evenemangssäkerhet lanseras i slutet av 2015. Bakom EU-projektet CISKT står bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och tre internationella universitet, däribland Karlstads universitet. Säkerhetsarbetet vid evenemang har varit en relativt oreglerad sektor.
2015-03-31
Efterfrågan på uppdragsutbildningar inom bedömning och betygssättning är stort. Det märks på Karlstads universitet där över 15 000 lärare läser universitetets två mooc-kurser, massive open online courses, om betyg och bedömning. Nu förlänger Skolverket universitetets utbildningsuppdrag. Den första webbkursen "Bedömning och betygssättning för åk 4-6" startade i oktober 2013 och har 7 800 deltagare.
2015-03-10
Karlstads universitets uppdrags AB har ingått ett samarbetsavtal med LIFE Academy. På så vis banar Uppdrags AB väg för att universitetet bättre ska kunna agera på den internationella marknaden för uppdragsutbildning. Det finns flera idéer och planer för att utveckla uppdragsutbildningar för deltagare i utvecklingsländer.
2015-02-19

Korta vägen har startat

Nyheter » 2015-02-19
Förra veckan startade den nya omgången av Korta vägen och på torsdagen besökte de 20 utländska akademikerna Karlstads universitet för första gången. Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som universitetet genomför tillsammans med Folkuniversitetet och den drivs som uppdragsutbildning. Karlstads universitet står för utbildningens inslag av samhällsorientering, arbetsmarknadskunskap och högskoleintroduktion.
2015-01-27
I februari startar en ny omgång av arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen. Folkuniversitetet och Karlstads universitet samarbetar i utbildningen som syftar till att hjälpa utländska akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Folkuniversitetet har fått uppdraget från Arbetsförmedlingen. Upptagningsområdet är både Värmland och Närke. – Deltagarna läser bland annat yrkessvenska och arbetsplatsförlagt lärande.
2014-12-19
På Karlstads universitet märks det att landets lärare efterfrågar mer utbildning inom bedömning och betygssättning. Totalt har man nu över 10 000 deltagare på kurserna som har fri start och fri fart via webben. Bara en månad efter att webbkursen i Bedömning och betygssättning för åk 4-6 startade i oktober 2013 hade över 1000 lärare startat kursen. Nu ett år senare är över 6 650 registrerade.
2014-12-19
- Allt fler går ut skolan utan att ha grammatikkunskaper och skrivregler på plats. För både elever, lärare och utbildningssystem får det konsekvenser, inte minst i dessa tider då kommunikation både i tal och skrift, är så viktigt. Det säger Jessica Eriksson, Camilla Grönvall och Annelie Johansson, pedagoger på Karlstads universitet. De tre Karlstadspedagogerna har skrivit boken Grammatik i teori och lärande praktik och den är tänkt för lärare i förskoleklass till årskurs 3.
2014-10-24
Karlstads universitet fortsätter att utbilda rektorer på uppdrag av Skolverket. Rektorsprogrammet är till för skolledare som har anställning som rektor, förskolechef, biträdande rektor eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion. Karlstads universitet har fått förnyat förtroende att anordna Rektorsprogrammet. Programmet upphandlas av Skolverket vart sjätte år, vilket betyder att nya uppdraget löper 2015-2021.
2014-06-24

De prisas av universitetet

Nyheter » 2014-06-24
I år går Karlstads universitets pedagogiska stipendium till bibliotekarierna Ann Dyrman och Berit Hjort på Universitetsbilioteket. Samverkansstipendiet tilldelas P.O.
2013-11-18
Universitetets dotterbolag Uppdrags AB har fått en ny vd. Camilla Johannesson som idag arbetar med näringslivsutveckling i Säffle kommun tillträder tjänsten som vd i februari. Det var ett stort intresse för vd-tjänsten som utlystes av Karlstads universitets uppdrags AB. Inräknat både interna och externa sökande fick styrelsen för uppdragsutbildningen ta emot handlingar från 36 sökande. Det är nu klart att Camilla Johannesson blir ny vd för Uppdrags AB.
2013-11-13
Karlstads universitet och Högskolan i Lillehammer har tillsammas fått i uppdrag av Skolverket att utforma en webbaserad uppdragsutbildning på distans om bedömning och betygssättning för lärare i årskurs 4-6. Webbkursen öppnade i mitten av september och över 1 800 lärare börjat på utbildningen. Sedan hösten 2012 sätts betyg från årskurs 6 i grundskolan.
2013-09-24
Arbetar du på arbetsmarknadsenheten i din kommun? Då har vi en spännande kurs för dig. I mars 2014 startar vi uppdragsutbildningen Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt 7.5 hp. Tillväxt och ett långsiktigt hållbart arbetsliv är två viktiga mål för framtidens Europa.
2013-09-20
Universitetets båda fakulteter har två uppdragskoordinatorer vardera. I den nya broschyren om verksamheten berättas om vad uppdragsutbildning är och vad Uppdrags AB gör. Nu pågår en kampanj om att göra uppdragskoordinatorerna på Karlstads universitet mer kända. Både internt på universitetet och gentemot Uppdrags AB:s nuvarande och potentiella kunder. Kampanjen är framtagen av bolagets kommunikatör Kerstin M.
2013-09-18
Karlstads universitet är det enda lärosätet som fortbildar gymnasielärare i kemi i Lärarlyftet II. I höstens kurs bygger sju yrkesverksamma lärare på sina kunskaper. Det är viktigt med tanke på hur lågt söktrycket är bland studenter att söka sig till kemiläraryrket. Det råder brist på kemilärare. Bara 17 studenter i hela landet sökte i första hand till ämneslärarutbildningen med inriktning mot kemi enligt Lärarnas Riksförbund.
2013-08-29
Kurserna i höstens Förskolelyft och Lärarlyft är nu i full gång på Karlstads universitet. Denna termin är NO/Teknik och Engelska för lärare i årskurs 1-3 och SO för lärare i årskurs 4-6 de mest populära kurserna.
2013-08-28
Kreditvärderingsföretaget Bisnode Kredit ger Karlstads universitets uppdrags AB högsta betyg AAA (Trippel A) för sin kreditvärdighet. Värderingen ses över varje år och det är nu fjärde gången som Uppdrags AB får detta. Det visar på långsiktigt arbete med hög soliditet och bra betalningsförmåga Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation.
2013-06-20
Sedan starten 2005 har uppdragutbildningen ökat i omsättning varje år och samarbetet med institutionerna fungerar väl. Uppdragsutbildningen bedrivs professionellt och affärsmässigt och verksamheten kommer att fortsätta att bedrivas i bolagsform.