Nyhetsarkiv för "KUUAB"

2014-12-19
På Karlstads universitet märks det att landets lärare efterfrågar mer utbildning inom bedömning och betygssättning. Totalt har man nu över 10 000 deltagare på kurserna som har fri start och fri fart via webben. Bara en månad efter att webbkursen i Bedömning och betygssättning för åk 4-6 startade i oktober 2013 hade över 1000 lärare startat kursen. Nu ett år senare är över 6 650 registrerade.
2014-12-19
- Allt fler går ut skolan utan att ha grammatikkunskaper och skrivregler på plats. För både elever, lärare och utbildningssystem får det konsekvenser, inte minst i dessa tider då kommunikation både i tal och skrift, är så viktigt. Det säger Jessica Eriksson, Camilla Grönvall och Annelie Johansson, pedagoger på Karlstads universitet. De tre Karlstadspedagogerna har skrivit boken Grammatik i teori och lärande praktik och den är tänkt för lärare i förskoleklass till årskurs 3.
2014-10-24
Karlstads universitet fortsätter att utbilda rektorer på uppdrag av Skolverket. Rektorsprogrammet är till för skolledare som har anställning som rektor, förskolechef, biträdande rektor eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion. Karlstads universitet har fått förnyat förtroende att anordna Rektorsprogrammet. Programmet upphandlas av Skolverket vart sjätte år, vilket betyder att nya uppdraget löper 2015-2021.
2014-06-24

De prisas av universitetet

Nyheter » 2014-06-24
I år går Karlstads universitets pedagogiska stipendium till bibliotekarierna Ann Dyrman och Berit Hjort på Universitetsbilioteket. Samverkansstipendiet tilldelas P.O.
2013-11-18
Universitetets dotterbolag Uppdrags AB har fått en ny vd. Camilla Johannesson som idag arbetar med näringslivsutveckling i Säffle kommun tillträder tjänsten som vd i februari. Det var ett stort intresse för vd-tjänsten som utlystes av Karlstads universitets uppdrags AB. Inräknat både interna och externa sökande fick styrelsen för uppdragsutbildningen ta emot handlingar från 36 sökande. Det är nu klart att Camilla Johannesson blir ny vd för Uppdrags AB.
2013-11-13
Karlstads universitet och Högskolan i Lillehammer har tillsammas fått i uppdrag av Skolverket att utforma en webbaserad uppdragsutbildning på distans om bedömning och betygssättning för lärare i årskurs 4-6. Webbkursen öppnade i mitten av september och över 1 800 lärare börjat på utbildningen. Sedan hösten 2012 sätts betyg från årskurs 6 i grundskolan.
2013-09-24
Arbetar du på arbetsmarknadsenheten i din kommun? Då har vi en spännande kurs för dig. I mars 2014 startar vi uppdragsutbildningen Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt 7.5 hp. Tillväxt och ett långsiktigt hållbart arbetsliv är två viktiga mål för framtidens Europa.
2013-09-20
Universitetets båda fakulteter har två uppdragskoordinatorer vardera. I den nya broschyren om verksamheten berättas om vad uppdragsutbildning är och vad Uppdrags AB gör. Nu pågår en kampanj om att göra uppdragskoordinatorerna på Karlstads universitet mer kända. Både internt på universitetet och gentemot Uppdrags AB:s nuvarande och potentiella kunder. Kampanjen är framtagen av bolagets kommunikatör Kerstin M.
2013-09-18
Karlstads universitet är det enda lärosätet som fortbildar gymnasielärare i kemi i Lärarlyftet II. I höstens kurs bygger sju yrkesverksamma lärare på sina kunskaper. Det är viktigt med tanke på hur lågt söktrycket är bland studenter att söka sig till kemiläraryrket. Det råder brist på kemilärare. Bara 17 studenter i hela landet sökte i första hand till ämneslärarutbildningen med inriktning mot kemi enligt Lärarnas Riksförbund.
2013-08-29
Kurserna i höstens Förskolelyft och Lärarlyft är nu i full gång på Karlstads universitet. Denna termin är NO/Teknik och Engelska för lärare i årskurs 1-3 och SO för lärare i årskurs 4-6 de mest populära kurserna.
2013-08-28
Kreditvärderingsföretaget Bisnode Kredit ger Karlstads universitets uppdrags AB högsta betyg AAA (Trippel A) för sin kreditvärdighet. Värderingen ses över varje år och det är nu fjärde gången som Uppdrags AB får detta. Det visar på långsiktigt arbete med hög soliditet och bra betalningsförmåga Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation.
2013-06-20
Sedan starten 2005 har uppdragutbildningen ökat i omsättning varje år och samarbetet med institutionerna fungerar väl. Uppdragsutbildningen bedrivs professionellt och affärsmässigt och verksamheten kommer att fortsätta att bedrivas i bolagsform.
2013-04-11
Den första kullen i en unik utbildningssatsning kommer från Afghanistan till Karlstads universitet den 15 april. 13 lärarutbildare kommer att lägga fram sina magisteruppsatser vid universitetet. – Behovet av utbildning är enormt på alla nivåer i Afghanistan. Landet har varit i krig i över 30 år och har i stort sett varit isolerat från all pedagogisk utveckling, säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.
2013-03-06
Nu planerar vi för en ny uppdragsutbildning tillsammans med Länsstyrelsen Värmland, "Flyktingrelaterad stress och psykisk hälsa 7.5 hp" Kursen kommer att vända sig till dig som på något sätt arbetar eller har kontakt med barn i flyktingfamiljer, ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i din kommun eller inom ditt landsting. Kursen genomförs med tre gånger två heldagar på Karlstads universitet med start 21 augusti.
2012-10-17
Karlstads universitet har 150 yrkesverksamma lärare som söker till 30 platser på Speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet II. Nu beslutar Skolverket att utöka programmet med tio platser. Skolverket vill att Karlstads universitet ska erbjuda Speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet II som uppdragsutbildning. Skolverket upphandlade därför 30 platser med start våren 2013 och antalet platser utökas nu till 40.
2012-10-03
3-4 oktober är Karlstads universitets uppdrags AB värd för den nationella UniLink-konferensen om uppdragsutbildning. Ett fyrtiotal deltagare från landets lärosäten diskuterar det interna arbetet med uppdragsutbildning.
2012-06-11
I veckan tog 18 studenter sin tandhygienistexamen vid Karlstads universitet. Det var en uppdragsutbildning från Västra Götaland och möjligheter finns för nya uppdragsutbildningar som tandhygienist. Solen strålade över Karlstads universitet när 18 studenter med handledare från Västra Götaland firade sin examen.
2012-03-31

Start för vårens Lärarlyft

Nyheter » 2012-03-31
Idag torsdag startar vårens Lärarlyft i Hus 12, Geijersalen. 125 yrkesverksamma lärare är antagna till vårens Lärarlyft. Under ett halvår eller ett år kommer de att studera matematik, engelska, svenska, teknik eller geografi.
2012-03-29
Idag den 29 mars startar vårens Lärarlyft II på Karlstads universitet. Det är nionde terminen som yrkesverksamma lärare kompetensutvecklar sig inom Lärarlyftet i Karlstad. 125 lärare är antagna till vårens Lärarlyft som numera kallas Lärarlyftet II. De kommer under ett halvår eller ett år att studera matematik, svenska, engelska, teknik, geografi på distans och på halvfart.
2012-02-29
Den fjärde omgången av Korta vägen avslutas i dagarna och totalt har 67 utländska akademiker gått arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen på Karlstads universitet. Karlstads universitets uppdrags AB har anordnat arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen sedan 2010 på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Deltagarna är akademiker med en utländsk examen och kommer från länder över hela världen.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "KUUAB"