Nyhetsarkiv

2019-10-17

Avtal med Github klart

Nyheter » 2019-10-17
Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tecknat ett partneravtal med Github - ett online Community och dotterbolag till Microsoft - för att erbjuda studenter och lärare möjlighet att kostnadsfritt samarbeta och bidra till olika IT-projekt. Vid all utveckling och förvaltning av system är versionshantering av källkoden mycket viktig. GIT är ett system för versionshantering som är utvecklat av Linux skapare Linus Torvalds.
2019-10-17

Avtal med Github klart

Nyheter » 2019-10-17
Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tecknat ett partneravtal med Github - ett online Community och dotterbolag till Microsoft - för att erbjuda studenter och lärare möjlighet att kostnadsfritt samarbeta och bidra till olika IT-projekt. Vid all utveckling och förvaltning av system är versionshantering av källkoden mycket viktig. GIT är ett system för versionshantering som är utvecklat av Linux skapare Linus Torvalds.
2019-10-16
Socionomprogrammet vid Karlstads universitet har flest sökande inför vårterminen 2020. 262 personer har sökt till programmet i första hand. - Det är glädjande att programmet är populärt. Utbildningen är en akademisk yrkesutbildning och verksamhetsfältet är brett.
2019-10-16
Startskottet för höstens högskoleprov går på söndag den 20 oktober klockan 08.10. Karlstads universitet anordnar högskoleprovet i Värmland och norra Dalsland och provet kan skrivas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Torsby och Åmål. 1126 personer skriver provet på de orter som Karlstads universitet har hand om. - Vi tycker det är roligt att många tar chansen och skriver provet.
2019-10-15

Golvbyte i delar av hus 21

Nyheter » 2019-10-15
Golvet på plan 1 i delar av hus 21 D och 21 E ska bytas ut. Ett antal kontorsrum berörs och flyttas tillfälligt till Studenternas hus. Troligen beror det på ett handhavandefel när golvet anlades som orsakar förhöjda värden av alifatiska kolväten i inomhusluften. English version below. - Utifrån de värden som uppmätts har vi diskuterat om det räcker att öka ventilationen, vilket redan har gjorts.
2019-10-15
Nu är slutrapporten klar för kluster 3, där sociologi, arbetsvetenskap, genusvetenskap samt ledarskap och organisation granskats. Treklöversamarbetet för kvalitetsutveckling vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet lämnar varsin rapport för respektive lärosäte.
2019-10-15
Nu är slutrapporten klar för kluster 3, där sociologi, arbetsvetenskap, genusvetenskap samt ledarskap och organisation granskats. Treklöversamarbetet för kvalitetsutveckling vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet lämnar varsin rapport för respektive lärosäte.
2019-10-15
Svante Silvén, hedersdoktor vid Karlstads universitet, överlämnade den 14 oktober en donation på 100 000 kronor till ämnet matematik. Syftet med medlen är att stötta studenter på avancerad nivå eller forskarnivå i matematik, företrädesvis i matematikens didaktik. – Vi är mycket glada och tacksamma över den generösa donationen, säger rektor Johan Sterte.
2019-10-15
Svante Silvén, hedersdoktor vid Karlstads universitet, överlämnade den 14 oktober en donation på 100 000 kronor till ämnet matematik. Syftet med medlen är att stötta studenter på avancerad nivå eller forskarnivå i matematik, företrädesvis i matematikens didaktik. – Vi är mycket glada och tacksamma över den generösa donationen, säger rektor Johan Sterte.
2019-10-15

Hugo Guyader - ny gästforskare

Nyheter » 2019-10-15
Vi är glada att välkomna Hugo Guyader till CTF. Han kommer att arbeta med Margareta Friman och Lars E Olsson i ett forskningsprojekt som handlar om delad mobilitet och där användare av svenska samåkningstjänster ska studeras. - Jag är verkligen glad att få jobba i detta projekt på CTF.
2019-10-15

Hugo Guyader - ny gästforskare

Nyheter » 2019-10-15
Vi är glada att välkomna Hugo Guyader till CTF. Han kommer att arbeta med Margareta Friman och Lars E Olsson i ett forskningsprojekt som handlar om delad mobilitet och där användare av svenska samåkningstjänster ska studeras. - Jag är verkligen glad att få jobba i detta projekt på CTF.
2019-10-14
Bengt Eriksson och Per-Åke Karlsson har släppt sin rapport, TRIS-projektet i Hammarö – en utvärdering «i halvtid». Rapporten utvärderar TRIS-projektet (tidig rehabilitering i samverkan) som bedrivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och socialtjänsten i Hammarö kommun.
2019-10-14
Bengt Eriksson och Per-Åke Karlsson har släppt sin rapport, TRIS-projektet i Hammarö – en utvärdering «i halvtid». Rapporten utvärderar TRIS-projektet (tidig rehabilitering i samverkan) som bedrivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och socialtjänsten i Hammarö kommun.
2019-10-14

En sommar i Tokyo

Nyheter » 2019-10-14
En lärorik sommar i Tokyo har högskoleingenjörsstudenten Gustav Andersson tillbringat. På utbyte inom Karlstads universitets samarbete Summer Exchange Reserarch Programme med Tokyo Institute of Technology. - Jag var nyfiken på Japan och den här sommaren har varit intressant och lärorik på många sätt, att få inblick i den japanska kulturen inte minst, säger Gustav Andersson. Vad jag inte var så förberedd på var värmen.
2019-10-14

En sommar i Tokyo

Nyheter » 2019-10-14
En lärorik sommar i Tokyo har högskoleingenjörsstudenten Gustav Andersson tillbringat. På utbyte inom Karlstads universitets samarbete Summer Exchange Reserarch Programme med Tokyo Institute of Technology. - Jag var nyfiken på Japan och den här sommaren har varit intressant och lärorik på många sätt, att få inblick i den japanska kulturen inte minst, säger Gustav Andersson. Vad jag inte var så förberedd på var värmen.
2019-10-13
Under Akademisk högtid 2019 installerades sju professorer och 23 doktorer promoverades. Dessutom fick hedersdoktorerna Karin Sjöberg Wallby och Sture Nordh sina hattar och alla som ville hade möjligheten att lära sig mer om den forskning som bedrivs vid Karlstads universitet. Temat för årets högtid var hållbarhet.
2019-10-10
Den 5 oktober hölls Karlstadmästerskap i programmering där studenter, alumner och representanter från lokala IT- och teknikföretag deltog.
2019-10-10
Den 5 oktober hölls Karlstadmästerskap i programmering där studenter, alumner och representanter från lokala IT- och teknikföretag deltog.
2019-10-10
En utvecklingsmiljö för att testa verktyg och metoder för hur komplexa samhällsutmaningar som spänner över flera sektorer kan lösas, till exempel minska ungdomsbrottsligheten, öka punktlighet på våra järnvägar eller se till att livsviktiga läkemedel inte saknas på landets apotek.
2019-10-10
En utvecklingsmiljö för att testa verktyg och metoder för hur komplexa samhällsutmaningar som spänner över flera sektorer kan lösas, till exempel minska ungdomsbrottsligheten, öka punktlighet på våra järnvägar eller se till att livsviktiga läkemedel inte saknas på landets apotek.
Prenumerera på Nyhetsarkivflöde för Karlstads universitet