Nyhetsarkiv

2014-11-19
Datavetenskap vid Karlstads universitet har tillsammans med internationella partners i projektet RITE, Reducing Internet Transport Latency, lanserat en film som på ett enkelt sätt förklarar de faktiska problemen bakom fördröjningar på Internet. Videon visar varför mer bandbredd inte är en ensam lösning till ett snabbare internet. En generell missuppfattning är ofta att bandbredd är lösningen på alla problem vad gäller hastighet på internet.
2014-11-19
Datavetenskap vid Karlstads universitet har tillsammans med internationella partners i projektet RITE, Reducing Internet Transport Latency, lanserat en film som på ett enkelt sätt förklarar de faktiska problemen bakom fördröjningar på Internet. Videon visar varför mer bandbredd inte är en ensam lösning till ett snabbare internet. En generell missuppfattning är ofta att bandbredd är lösningen på alla problem vad gäller hastighet på internet.
2014-11-19
SELMA-dagen på Karlstads universitet är ett årligt evenemang för hela familjen. SELMA-studien undersöker samband mellan miljöexponeringar och kemikalier tidigt i livet och utveckling av kroniska sjukdomar senare i livet. Årets tema den 22 november handlar om vad man kan göra för att ge barnen en giftfri vardag. - Vi omges av en stor mängd kemikalier dagligen i våra bostäder och på våra arbetsplatser.
2014-11-19
SELMA-dagen på Karlstads universitet är ett årligt evenemang för hela familjen. SELMA-studien undersöker samband mellan miljöexponeringar och kemikalier tidigt i livet och utveckling av kroniska sjukdomar senare i livet. Årets tema den 22 november handlar om vad man kan göra för att ge barnen en giftfri vardag. - Vi omges av en stor mängd kemikalier dagligen i våra bostäder och på våra arbetsplatser.
2014-11-19
StudyPortals Awards är en utmärkelse och en rankning som baseras på en enkät till internationella studenter i Europa. För 2014 rankas Karlstads universitet som nummer ett i Sverige. StudyPortal marknadsför högre utbildningar för internationella studenter, och är baserade i Nederländerna. De listar omkring 30 000 program, både på grundnivå och avancerad nivå, på omkring 1 400 lärosäten i Europa.
2014-11-19
StudyPortals Awards är en utmärkelse och en rankning som baseras på en enkät till internationella studenter i Europa. För 2014 rankas Karlstads universitet som nummer ett i Sverige. StudyPortal marknadsför högre utbildningar för internationella studenter, och är baserade i Nederländerna. De listar omkring 30 000 program, både på grundnivå och avancerad nivå, på omkring 1 400 lärosäten i Europa.
2014-11-19
StudyPortals Awards är en utmärkelse och en rankning som baseras på en enkät till internationella studenter i Europa. För 2014 rankas Karlstads universitet som nummer ett i Sverige. StudyPortal marknadsför högre utbildningar för internationella studenter, och är baserade i Nederländerna. De listar omkring 30 000 program, både på grundnivå och avancerad nivå, på omkring 1 400 lärosäten i Europa.
2014-11-19
StudyPortals Awards är en utmärkelse och en rankning som baseras på en enkät till internationella studenter i Europa. För 2014 rankas Karlstads universitet som nummer ett i Sverige. StudyPortal marknadsför högre utbildningar för internationella studenter, och är baserade i Nederländerna. De listar omkring 30 000 program, både på grundnivå och avancerad nivå, på omkring 1 400 lärosäten i Europa.
2014-11-18
Den 13-14 november arrangerades 3rd International Conference on Business Servitization i Bilbao, Spanien. Temat för konferensen var tjänstefiering, det vill säga vad som händer när tillverkande företag börjar fokusera på att sälja tjänster i stället för produkter. Forskare från CTF fanns på plats för att presentera sin forskning. CTF representerades av forskarna Nina Löfberg, Lars Witell och Maria Åkesson.
2014-11-18
Den 13-14 november arrangerades 3rd International Conference on Business Servitization i Bilbao, Spanien. Temat för konferensen var tjänstefiering, det vill säga vad som händer när tillverkande företag börjar fokusera på att sälja tjänster i stället för produkter. Forskare från CTF fanns på plats för att presentera sin forskning. CTF representerades av forskarna Nina Löfberg, Lars Witell och Maria Åkesson.
2014-11-18
I samverkan med näringslivet kommer forskare vid Karlstads universitet genomföra en förstudie om fossilfri mjukpapperstillverkning. Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten via Svenskt Gastekniskt Center. - Det här projektet är ett bra exempel på hur forskningen direkt bidrar till energieffektiv produktion, säger Carl Zotterman, innovationsrådgivare i Paper Province Vinnväxt-projekt.
2014-11-18
I samverkan med näringslivet kommer forskare vid Karlstads universitet genomföra en förstudie om fossilfri mjukpapperstillverkning. Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten via Svenskt Gastekniskt Center. - Det här projektet är ett bra exempel på hur forskningen direkt bidrar till energieffektiv produktion, säger Carl Zotterman, innovationsrådgivare i Paper Province Vinnväxt-projekt.
2014-11-17
Hur viktig är styrningen och ledningen i kommuner och landsting? Det var frågan för den årliga höstkonferensen om offentlig förvaltning och ledarskap vid Karlstads universitet, som ägde rum den 13-14 november. Forskare, kommunchefer och politiska ledare var inbjudna för att dela med sig av sina erfarenheter. En av dem var Ger Norell, kommundirektör i Vara kommun. - Politikernas uppdrag är visioner, mål och utvärdering, men inte att lägga sig i verksamheten.
2014-11-17
Hur viktig är styrningen och ledningen i kommuner och landsting? Det var frågan för den årliga höstkonferensen om offentlig förvaltning och ledarskap vid Karlstads universitet, som ägde rum den 13-14 november. Forskare, kommunchefer och politiska ledare var inbjudna för att dela med sig av sina erfarenheter. En av dem var Ger Norell, kommundirektör i Vara kommun. - Politikernas uppdrag är visioner, mål och utvärdering, men inte att lägga sig i verksamheten.
2014-11-17
I en aktuell kampanj, som drivs av Värmlandstrafik, erbjuds personer som uppfyller en viss profil att under två veckors tid resa kollektivt gratis. Frida Skarin, doktorand vid Samot, följer arbetet för att se vilka effekter den har. Prova-på-kampanjen är en insats för att få fler personer, som idag gör merparten av sina resor med bil, att välja att resa kollektivt framför bilen samt en del i satsningen på ett hållbart framtida samhälle.
2014-11-17
I en aktuell kampanj, som drivs av Värmlandstrafik, erbjuds personer som uppfyller en viss profil att under två veckors tid resa kollektivt gratis. Frida Skarin, doktorand vid Samot, följer arbetet för att se vilka effekter den har. Prova-på-kampanjen är en insats för att få fler personer, som idag gör merparten av sina resor med bil, att välja att resa kollektivt framför bilen samt en del i satsningen på ett hållbart framtida samhälle.
2014-11-17
Tidigare livserfarenheter spelar en viktig roll för undervisningen på yrkesutbildningarna. Utifrån vem yrkesläraren är och vilka livserfarenheter som finns fostras eleverna. Det visar en doktorsavhandling från Karlstads universitet. När lärare och elever interagerar i klassrummet skapar de tillsammans förutsättningar för en ny resa för varje enskild elev. Yrkeslärarna försöker fostra sina elever till medvetna samhällsmedborgare och stolta yrkesutövare.
2014-11-17
Tidigare livserfarenheter spelar en viktig roll för undervisningen på yrkesutbildningarna. Utifrån vem yrkesläraren är och vilka livserfarenheter som finns fostras eleverna. Det visar en doktorsavhandling från Karlstads universitet. När lärare och elever interagerar i klassrummet skapar de tillsammans förutsättningar för en ny resa för varje enskild elev. Yrkeslärarna försöker fostra sina elever till medvetna samhällsmedborgare och stolta yrkesutövare.
2014-11-17
Tidigare livserfarenheter spelar en viktig roll för undervisningen på yrkesutbildningarna. Utifrån vem yrkesläraren är och vilka livserfarenheter som finns fostras eleverna. Det visar en doktorsavhandling från Karlstads universitet. När lärare och elever interagerar i klassrummet skapar de tillsammans förutsättningar för en ny resa för varje enskild elev. Yrkeslärarna försöker fostra sina elever till medvetna samhällsmedborgare och stolta yrkesutövare.
2014-11-14
Höstens styrelsemöte för Klimat & Säkerhet hölls den 12 november på Karlstads universitet. Centrum för klimat och säkerhets styrelse består av personer som på olika sätt arbetar med riskfrågor och klimatanpassning, både inom akademin, i näringsliv och vid myndligheter. Styrelsens roll är att arbeta brett med kvalitetssäkring av verksamheten och att säkerställa att vårt arbete genomgående har en hög samhällsrelevans.