Kurser i Medie- och kommunikationsvetenskap

Vilken roll spelar medierna i våra liv? Varför ser deras innehåll ut som det gör? Vilken påverkan har medierna på vår syn på omvärlden och oss själva? Hur kan vi på ett medvetet sätt arbeta med medier och kommunikation i ett alltmer globaliserat samhälle? Detta är frågor som vi arbetar med inom det mångfacetterade ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Kärnan i vår utbildning är teoretisk och starkt kopplad till forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap.
Vi erbjuder en internationell miljö där du kan utveckla dina kunskaper om kommunikationens roll i det globaliserade samhället. Globaliseringen innebär att kulturer, organisationer och individer lever och verkar i ett till stora delar digitaliserat kommunikationsklimat.
Våra utbildningsprogram har inriktning mot "Kommunikation och PR", "Digitala medier och analys" samt "Visuell kommunikation och design" och riktar sig till dig som vill arbeta med exempelvis PR, medier, design, populärkultur eller forskning. På avancerad nivå finns det tvååriga masterprogrammet "Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering". Utöver våra utbildningsprogram kan du hos oss studera kurser i exempelvis journalistik och medieproduktion.

Kurser på grundnivå

Data, makt och etikUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGB92

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
DataetikUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA99

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Datavisualisering och kommunikationUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGB93

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Den digitala tidsålderns mediepublikUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA91

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Digitala analysmetoderUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGB91

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Engelska
Programkurs
15 HP
Forskningsmetoder och självständigt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGB03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Grafisk form IUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA38

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
15 HP
Informationsarbete i teori och praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
KriskommunikationUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA81

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Medie- och kommunikationsvetenskap IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGC10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
MediepraktikUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA47

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Praktik: Medie- och kommunikationsvetenskapUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA87

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Projektarbete i medieanalysUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGB94

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–12
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Projektledning och produktionUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGB24

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Självständigt arbete: Digital analysUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGC90

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Engelska
Programkurs
30 HP
Sociala medier och samhällsteorierUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA92

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–12
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Storytelling i film och rörlig bildproduktionUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
30 HP
Strategisk digital kommunikationUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGB62

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Strategisk kommunikationUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGB23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Strategisk kommunikation och organisationsanalysUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA93

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Tekniska principer av digitala medier och digital designUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGB90

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Engelska
Programkurs
15 HP
Text, kommunikation och organisationUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Visuell kommunikation och design IUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA61

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Visuell kommunikation och design IIUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGB61

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Visuell kommunikation och design IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGC60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Webbdesign IUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA63

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
15 HP
Webbdesign IIUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGB63

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Kväll)
v. 3–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
15 HP
Webbredaktörens arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA49

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Yrkesroll, juridik och etikUtbildningstillfällen

Kurskod: MKGA90

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Svenska
Programkurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Geomediastudier i praktikenUtbildningstillfällen

Kurskod: MKA200

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Engelska
 Fristående kurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Introduktion till geomediastudier Utbildningstillfällen

Kurskod: MKA100

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Engelska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Magisteruppsats i geomediastudierUtbildningstillfällen

Kurskod: MKA202

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Masteruppsats i geomediastudierUtbildningstillfällen

Kurskod: MKA400

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
30 HP
Praktik: GeomediaUtbildningstillfällen

Kurskod: MKA300

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Projektledning och designUtbildningstillfällen

Kurskod: MKA201

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv Utbildningstillfällen

Kurskod: MKA101

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Engelska
Programkurs
7,5 HP
Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet Utbildningstillfällen

Kurskod: MKA102

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–50
Engelska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–50
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet Utbildningstillfällen

Kurskod: MKA103

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Engelska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP