Nyhetsarkiv för Hhk

2021-06-17

New Professor of Marketing

Nyheter » 2021-06-17
We are pleased to welcome Christina Öberg, professor of marketing, to CTF and Karlstad Business School, where she is active in research and teaching. Christina started her new position at Karlstad University on January 1, and has been working full time since June 1. She is currently also a Visiting Professor at Leeds University in England and associated with the research institute Ratio. "I am happy to be a part of CTF and Karlstad Business School at Karlstad University.
2021-06-16

Ny professor i marknadsföring

Nyheter » 2021-06-16
Vi är glada över att välkomna Christina Öberg, professor i marknadsföring, till CTF och Handelshögskolan där hon är verksam inom forskning och undervisning. Christina började på Karlstads universitet den 1 januari och är verksam på heltid sedan den 1 juni. Hon är också Visiting Professor vid Leeds University i England och associerad till forskningsinstitutet Ratio.   - Jag är glad över att bli en del av CTF och Handelshögskolan vid Karlstads universitet.
2021-05-25
Ansvarstagande, hållbarhet och nära samverkan med näringslivet är värderingar som Handelshögskolan vid Karlstads universitet delar med Institut Mines-Télécom Business School – en ny samarbetspartner inom informatik och företagsekonomi. Från och med hösten 2021 kan Handelshögskolans studenter vid Karlstads universitet söka till utbytesstudier i Paris.
2021-05-18
Handelshögskolan vid Karlstads universitet har gott renommé i att utbilda och forska inom agilt projektarbete. John Johansson, universitetsadjunkt i projektledning vid Handelshögskolan, utbildade personal vid Uddeholm i agilt arbetssätt och nu visar sig resultatet. - Vi vill vara så LEAN vi kan och lägga våra resurser på rätt saker, säger Anna Hedberg projektledare på Uddeholm.
2021-05-17
Att arbeta i projekt har fullkomligt exploderat de senaste åren. Vid Handelshögskolan finns nu globala klassrum där studenterna själva påverkar utbildningen. 2021 är det inte bara IT-projekt med ingenjörer vid rodret som förknippas med projektledning. Inom Regioner, stat och kommun drivs mycket som projekt och näringslivet är hungrigt på studenter som är väl förberedda.
2021-05-11
Ur personlig erfarenhet och iakttagelser från arbetslivet föddes grunden till en aktivitetsdag om psykisk ohälsa bland studenter – arrangerad av studenter. Hilda Ivarsson och Karolina Skytt, studenter vid juristprogrammet respektive personal och arbetsliv-programmet vid Handelshögskolan i Karlstad, vill synliggöra problemen med psykisk ohälsa hos studenter med temadagen ”Människan bakom framgången”. Temadagen skulle ha genomförts i maj 2020 men fick dessvärre ställas in.
2021-05-10
Johanna Frykenberger och Sofie Bäck, båda studenter vid juristprogrammet, kom på andra plats i riksfinalen Högsta domstolen. Den 5 maj hölls riksfinalen av Svenska juridiska mästerskapen i Högsta domstolen. Till bästa kärandelag utsågs Johanna Frykenberger och Sofie Bäck. De tog hem andra platsen i finalen. I förhandlingen deltog justitieråden, Svante Johansson, Johnny Herre, Johan Danelius, Malin Bonthron och Agneta Bäcklund.
2021-04-30
I avsnittet ”Hemma eller på kontoret? Arbetsplatsen efter pandemin” medverkar Handelshögskolans universitetslektor i arbetslivsvetenskap Lena Lid Falkman. Avsnittet handlar om hur våra arbetsplatser och arbetsliv se ut när vi tar oss ur pandemin och lever utan restriktioner. Lena hjälper lyssnarna med att reda ut allt kring framtidens arbetsplats och vad forskningen visar.
2021-04-21
Karlstads universitet har tecknat ett universitetsövergripande avtal med Memorial University of Newfoundland i Kanada, som studenter vid Handelshögskolan kan använda för studentutbyte. Carina Eriksson, som utvecklar nya utbytesavtal med universitet utanför Europa, förklarar att vi under tidigare internationella utbytesdagar frågade studenterna vart de ville åka på utbyte? - Vi använder feedbacken från studenterna för att formulera en plan för var nya avtal kan inrättas.
2021-04-20
Mats, välkommen till Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Berätta lite om din bakgrund - Tack så mycket. Jag kommer ursprungligen från Finland men har bott i Sverige sedan 2018 och har min grundutbildning i nationalekonomi från the University of Edinburgh. Jag har doktorerat vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och tagit examen i nationalekonomi och sociologi vid the University of Chicago.
2021-04-13
Mia Larsons forskning rör sig i gränslandet mellan organisation och marknadsföring där turism, evenemang och hållbar utveckling länge stått i fokus. I dag forskar hon om digitala tjänster och personlig integritet och har nyligen befordrats till professor i företagsekonomi vid Karlstads universitet. Mias aktuella forskning handlar om digitala tjänster och personlig integritet. Hon studerar hur företag hanterar användardata och hur nya affärsmodeller baseras på dessa data.
2021-03-29
Artikeln “Low-dose, high-frequency CPR training with feedback for firefighters” har omnämnts “Highly Commended Papers” av International Journal of Emergency Services. Studiens syfte var att undersöka effekterna av hjärtlungräddningsträning (HLR) för brandmän under en månad.
2021-03-17
För att uppnå bättre effekter inom hälso- och sjukvården bör nya tekniska innovationer införas tillsammans med strukturella förändringar menar Peter Samuelsson, nybliven filosofie doktor i företagsekonomi. Med innovation tänker man oftast på en ny produkt som ska lanseras på en marknad där marknadskrafter påverkar om produkten blir lyckad eller inte.
2021-03-17
... efter drygt 20 år i yrkeslivet, där du bland annat arbetat med etablering och internationalisering av företag, tar du nu dig an nya utmaningar som industridoktorand vid Handelshögskolan och CTF. Hur känns det och vad ska du forska om? - Det stämmer! Jag har länge önskat att få möjlighet att knyta samman mina praktiska erfarenheter med forskning och är mycket glad över möjligheten att få verka som industridoktorand de närmaste åren.