Nyheter

 • 2018-03-08

  Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  Den 8 mars lanserades Svenskt kvinnobiografiskt lexikon som synliggör svenska kvinnors insatser i det svenska samhället från medeltid till nutid.

  Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) innehåller artiklar om kvinnor som på något sätt har gjort betydande insatser i det svenska samhället, från medeltid fram till i dag. Många av kvinnorna som skildras är pionjärer inom sitt område, exempelvis första kvinnliga läkaren och prästen.

 • 2017-11-13

  Omflyttning av böcker

  Nu startar ett projekt där vi kommer att flytta om alla böcker som idag står uppställda efter löpnummer, det vill säga böcker med hyllbeteckning 2011:1 och framåt.

  Böckerna kommer nu istället att placeras ämnesindelat, men även där med ett löpnummer så man enkelt kan se vad som är nyinköpt inom ämnet. En ny hyllplacering består alltså av en ämneskod följt av ett nummer; till exempel V 2011:1, eller Im 2017:20.

  Omflyttningen kommer att pågå ca ett halvår framöver. Om du inte hittar boken på den hylla där den ska stå enligt katalogen, så säg till personalen i någon av informationsdiskarna så kan vi reservera den. Då får du den så snart personalen märkt om den, oftast redan dagen efter.

 • 2017-10-06

  Forskning på Instagram

  Instagramkontot Kauresearch startades upp i september med syftet att ge en lättillgänglig bild av vår forskning och våra forskare.

  Flera forskare har under en längre tid uttryckt ett behov av att visa upp forskningen på Karlstads universitet via Instagram.

  - Instagram är ett verktyg som kan bidra till att nå ut till nya målgrupper med den forskning som pågår vid universitetet. Allt fler väljer att ta del av nyheter och information via mobilen och surfplattan, gärna snabba nyheter och rörlig bild. Många av universitetets forskare har ett stort intresse och behov av att nå ut. Det är väldigt glädjande och ställer krav på en aktiv forskningskommunikation, säger Arvid Dahlgren, kommunikationschef.

 • 2017-10-04

  HEIN Online - abonnemang klart

  (Uppdaterat 2017-12-11)
  Efter testperioden under oktober - november har vi beslutat att skaffa ett abonnemang från 2018. Dock fungerar tjänsten redan nu.

  I HEIN Online finns bland annat internationella juridiska tidskrifter i fulltext, samt en del amerikanska rättskällor och rättshistoriska verk.

  Skicka gärna kommentarer till: Berit Hjort

  Sök i Hein Online

 • 2017-10-02

  Videos om forskningsmetodik inköpta

  (Uppdaterat 2017-12-11) Efter testperiodens slut har Biblioteket nu köpt in Sage Research Methods Video collection.

  Under oktober och november har vi tillgång till ca 490 filmer om olika forskningsmetoder, SPSS mm från Sage Research Methods. I databasen Sage Research Methods kan du söka information om olika forskningsmetoder.

  Just nu har vi även möjlighet att testa deras videomodul med 480 filmer. Filmerna innehåller intervjuer, föreläsningar, minidokumentärer eller instruktioner.

 • 2017-05-15

  Språkcafé på universitetsbiblioteket

  Språkcaféet på universitetsbiblioteket kommer att fortsätta under våren 2018

  Det kommer även i fortsättningen att vara språkcafé på biblioteket, varje tisdag mellan kl. 16-18. Skillnaden är att det nu är studenter som ansvarar för caféet, men lokalen och tiden är densamma.

  Språkcaféet riktar sig till alla som vill bli bättre på att prata svenska, men du behöver kunna prata och förstå en del svenska för att delta. Caféet vänder sig även till de som pratar flytande svenska och tycker att det är kul att prata med andra.