Om Grants and Innovation Office

Grants and Innovation Office (GIO) har som uppdrag att fungera som ett stöd i frågor om forskningssamarbeten mellan universitetet och företag, organisationer och myndigheter.

Vid Grants and Innovation Office (GIO) finns forskningsrådgivare med fokus på expertstöd till forskare i samband med forskningsmedelsansökningar. I verksamheten finns även innovationsrådgivare som arbetar med stöd när universitetets forskare befinner sig i en nyttiggörande- eller kommersialiseringsprocess.

Innovationsstödjande verksamhet inom universitetet

Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet bildar tillsammans sammanhållet innovationskontor, Fyrklövern. Respektive universitet ses som likvärdiga parter och noder för verksamheten. Fyrklövern är ett nätverksbaserat samarbete där den innovationsstödjande verksamheten utvecklas gemensamt och ofta sker på distans med flexibla arbetsmetoder.

Bland annat erbjuder innovationskontoret doktorander vid alla fyra partneruniversiteten en doktorandutbildning som vässar deltagarnas förmåga att driva och kommunicera om sina projekt.

Expertstöd i forskningsansökningar

GIO arbetar aktivt och uppsökande med att skapa nätverk med forskningsfinansiärer. Vi samarbetar också nära universitetets och fakulteternas ledningar samt direkt med forskare. Målet är att öka antalet idéer till forskningsansökningar, antalet forskningsansökningar och antalet beviljade forskningsansökningar - med andra ord ger GIO stöd på strategisk såväl som operativ nivå.

Kurser för forskare

CTRIVE® står för Competence development Tool for Research: Intellectual Value Enhancement, och är en kurs i GIO:s regi med nio delmoment i workshopform som tillsammans ger forskaren en holistisk och strategisk syn på sin egen forskning.

Grants and Innovation Office gruppbild