Nominering till Wallenberg Scholars

Nyheter

 • 2024-03-01

  Bli fadder åt utbytesstudenter HT24

  Vill du träffa en massa roliga människor från hela världen och skaffa vänner för livet?
  Nu är det dags att anmäla sig till att vara fadder för våra utbytesstudenter för höstterminen 2024!

  I augusti välkomnar vi drygt 160 utbytesstudenter från olika delar av världen till Karlstads universitet, redo att upptäcka Karlstad och få en inblick i hur livet kan vara i Sverige.

  Som fadder deltar du i sociala aktiviteter som introducerar utbytesstudenterna till studier i Karlstad och inkluderar dem i såväl studentlivet som samhället i övrigt.

 • 2024-02-29

  Kemiteknikstudenter på studiebesök hos Billerud Gruvön

  Studenterna, som går på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik mot skoglig bioekonomi, fick bland annat se den enorma kartongmaskinen KM7 samt träffa anställda och fördjupa sina kunskaper inom pappers- och kartongtillverkning.

  - Det var i samband med kursen biobaserade material och produkter som vi anordnade detta studiebesök, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik.

 • 2024-02-29

  Kemiteknikstudenter på studiebesök hos Billerud Gruvön

  Studenterna, som går på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik mot skoglig bioekonomi, fick bland annat se den enorma kartongmaskinen KM7 samt träffa anställda och fördjupa sina kunskaper inom pappers- och kartongtillverkning.

  - Det var i samband med kursen biobaserade material och produkter som vi anordnade detta studiebesök, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik.

 • 2024-02-29

  Kemiteknikstudenter på studiebesök hos Billerud Gruvön

  Studenterna, som går på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik mot skoglig bioekonomi, fick bland annat se den enorma kartongmaskinen KM7 samt träffa anställda och fördjupa sina kunskaper inom pappers- och kartongtillverkning.

  - Det var i samband med kursen biobaserade material och produkter som vi anordnade detta studiebesök, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik.

 • 2024-02-29

  Forskningsnätverk driver inkludering och förändring i genetikundervisningen

  Forskning visar att rasifierade sociala kategorier inte har biologisk eller genetisk grund. Resultaten uppmanar till förändringar i genetikundervisningen för att motverka rasism. En artikel i Science, med forskare från olika delar av världen, betonar problemet med att använda begreppet ras i genetisk forskning och undervisning om människan. Artikeln rekommenderar att inkludera sociopolitiska aspekter i biologiundervisningen.

  Ett speciellt forskningsnätverk har skapats för undervisning och lärande inom evolution och genetik bestående av erfarna forskare från åtta länder. Genom regelbundna möten vartannat eller tredje år har nätverket fördjupat sitt samarbete och gjort betydande framsteg inom forskningen. Deras fokus på evolution och genetik har lett till viktiga publikationer, inklusive en nyligen publicerad artikel i Science som understryker vikten av att integrera sociopolitiska frågor i genetikundervisningen om människan.

 • 2024-02-29

  Forskningsnätverk driver inkludering och förändring i genetikundervisningen

  Forskning visar att rasifierade sociala kategorier inte har biologisk eller genetisk grund. Resultaten uppmanar till förändringar i genetikundervisningen för att motverka rasism. En artikel i Science, med forskare från olika delar av världen, betonar problemet med att använda begreppet ras i genetisk forskning och undervisning om människan. Artikeln rekommenderar att inkludera sociopolitiska aspekter i biologiundervisningen.

  Ett speciellt forskningsnätverk har skapats för undervisning och lärande inom evolution och genetik bestående av erfarna forskare från åtta länder. Genom regelbundna möten vartannat eller tredje år har nätverket fördjupat sitt samarbete och gjort betydande framsteg inom forskningen. Deras fokus på evolution och genetik har lett till viktiga publikationer, inklusive en nyligen publicerad artikel i Science som understryker vikten av att integrera sociopolitiska frågor i genetikundervisningen om människan.