Courses in Risk and environmental studies

Risk- och miljöstudier är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar teoribildning och sina forskningstraditioner från framförallt miljövetenskap, folkhälsovetenskap och riskhantering. Ämnet är i huvudsak inriktat mot samhällets behov av att systematiskt hantera olika hot och risker mot människors hälsa, samhällsviktiga funktioner eller vår gemensamma miljö. Risk- och miljöstudier omfattar såväl analys av hotbilden som förberedande och förebyggande arbete inom ramen för hållbar utveckling. Studier i risk- och miljö vid Karlstads universitet innebär att du får studera såväl naturvetenskap som samhällsvetenskap och humaniora. Vi ger flera olika fristående kurser, många på distans, och ansvarar för två program: - Kandidatprogrammet Miljö och säkerhet, 180 hp - Masterprogrammet Riskhantering i samhället, 120 hp Utbildningarna förbereder dig för ett yrkesliv inom exempelvis miljöarbete, systematiskt säkerhetsarbete och klimatanpassning. I kandidatprogrammet integreras riskhantering och miljövetenskap med fokus på samhällets hantering av olika miljörisker. På masterprogrammet förenar vi personsäkerhet som syftar till att förhindra personskador i olika miljöer med studier av storskaliga risker i samhället. Dessa två områden kompletteras med kurser om riskkommunikation, riskuppfattning, klimatanpassning och hållbar utveckling.

Kurser på grundnivå

Basics of Environmental StudiesCourse opportunities

Kurskod: MVGA20

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Distance  ()
25% (Day)
w. 3–22
Swedish and English
 Standalone course
Autumn-24
Distance  ()
25% (Day)
w. 36–3
Swedish and English
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Climate Change Adaptation and MitigationCourse opportunities

Kurskod: RHG310

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Campus  ()
100% (Day)
w. 3–12
English
 Standalone course
15 ECTS credits
Climate change adaptation in societyCourse opportunities

Kurskod: RHG390

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Campus  ()
100% (Day)
w. 18–22
Swedish
Program course
7.5 ECTS credits
Climate in ChangeCourse opportunities

Kurskod: CCGA03

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Distance  ()
25% (Day)
w. 36–3
Swedish and English
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Communication related to Environment and Risk ManagementCourse opportunities

Kurskod: RHG210

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Campus  ()
100% (Day)
w. 18–22
Swedish
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Environment, Risk and Sustainable DevelopmentCourse opportunities

Kurskod: MVG300

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Campus  ()
100% (Day)
w. 3–12
Swedish
 Standalone course
15 ECTS credits
Environmental communication for actions of changeCourse opportunities

Kurskod: MVGA09

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Distance  ()
25% (Day)
w. 36–3
Swedish and English
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Environmental Impact AssesmentCourse opportunities

Kurskod: MVGT01

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 36–45
Swedish and English
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Environmental risk managementCourse opportunities

Kurskod: RHG220

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Campus  ()
100% (Day)
w. 13–22
English
 Standalone course
Spring-24
Campus  ()
100% (Day)
w. 13–22
Swedish and English
 Standalone course
15 ECTS credits
Environmental science 1: The basicsCourse opportunities

Kurskod: MVG101

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Campus  ()
100% (Day)
w. 36–3
Swedish and English
 Standalone course
30 ECTS credits
Environmental science 2: Strategies and managementCourse opportunities

Kurskod: MVG201

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-25
Campus  ()
100% (Day)
w. 4–23
Swedish and English
 Standalone course
30 ECTS credits
History, environment and risk: Historical crises as sources of knowledge for sustainable developmentCourse opportunities

Kurskod: RMG711

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 46–3
English, if required by international students
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Integrated Water and Flood Risk ManagementCourse opportunities

Kurskod: CCGA09

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 36–3
Swedish and English
 Standalone course
15 ECTS credits
Local and regional adaptation to climate changeCourse opportunities

Kurskod: RHG300

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Campus  ()
100% (Day)
w. 46–3
Swedish and English
 Standalone course
15 ECTS credits
Method and theory in Risk and Environmental StudiesCourse opportunities

Kurskod: RMG601

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Campus  ()
100% (Day)
w. 3–12
Swedish
 Standalone course
15 ECTS credits
Nordic Climate Change StudiesCourse opportunities

Kurskod: CCGA08

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Campus  ()
50% (Day)
w. 36–3
English, if required by international students
 Standalone course
15 ECTS credits
Practical placement in Environment and SafetyCourse opportunities

Kurskod: RHG330

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Campus  ()
100% (Day)
w. 13–17
Swedish
Program course
7.5 ECTS credits
Risk and environmental issues from a health perspectiveCourse opportunities

Kurskod: RHG200

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Campus  ()
50% (Day)
w. 36–3
English
 Standalone course
15 ECTS credits
Risk and Environmental Studies: Bachelor ThesisCourse opportunities

Kurskod: RMG602

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Campus  ()
100% (Day)
w. 13–22
Swedish
 Standalone course
15 ECTS credits
Sustainable development - with focus on Climate ChangeCourse opportunities

Kurskod: CCGA01

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 3–22
Swedish
 Standalone course
15 ECTS credits
Tools of environmental and safety managementCourse opportunities

Kurskod: MVG310

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Campus  ()
100% (Day)
w. 36–45
Swedish and English
 Standalone course
15 ECTS credits

Kurser på avancerad nivå

Climate adaptation and risk reductionCourse opportunities

Kurskod: RHAD03

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 36–45
Swedish and English
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Extreme Weather and Societal VulnerabilityCourse opportunities

Kurskod: RHAD10

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 13–22
Swedish
 Standalone course
7.5 ECTS credits
History, environment and risk: Historical crises as sources of knowledge for sustainable developmentCourse opportunities

Kurskod: RMA711

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 46–3
English, if required by international students
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Human Safety I: injury analysis and risk assessmentCourse opportunities

Kurskod: RHAD12

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 46–3
Swedish and English
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Human Safety II: injury prevention and safety promotionCourse opportunities

Kurskod: RHAD22

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 3–12
Swedish and English
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Human Safety III: Societal safety promotionCourse opportunities

Kurskod: RHAD32

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 36–45
Swedish and English
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Introduction to Risk Management in SocietyCourse opportunities

Kurskod: RHAD01

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 36–45
Swedish and English
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Natural Disaster Management 1Course opportunities

Kurskod: RHAD21

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 46–3
Swedish and English
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Natural Disaster Management 2Course opportunities

Kurskod: RHAD31

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 3–12
Swedish and English
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Risk perception and communicationCourse opportunities

Kurskod: RHAD14

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 36–45
Swedish and English
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Risk Management - Master Degree ProjectCourse opportunities

Kurskod: RHAE01

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Distance  ()
100% (Day)
w. 3–22
Swedish
 Standalone course
30 ECTS credits
Risk management - Master projectCourse opportunities

Kurskod: RHAD15

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 3–22
Swedish
 Standalone course
15 ECTS credits
Risk Management TheoryCourse opportunities

Kurskod: RHAD02

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 13–22
Swedish
 Standalone course
7.5 ECTS credits
Scientific methods for risk management in society Course opportunities

Kurskod: RHAD35

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-24
Distance  ()
100% (Day)
w. 46–3
Swedish and English
 Standalone course
15 ECTS credits
Sustainable Development from a Safety PerspectiveCourse opportunities

Kurskod: MVAE34

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Spring-24
Distance  ()
50% (Day)
w. 13–22
Swedish and English
 Standalone course
7.5 ECTS credits