Kurser i Risk- och miljöstudier

Kurser på grundnivå

Historia, miljö och risk: Historiska kriser som kunskapsresurs för hållbar utvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: RMG711

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringarUtbildningstillfällen

Kurskod: CCGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Klimat i förändringUtbildningstillfällen

Kurskod: CCGA03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Klimatanpassning i samhälletUtbildningstillfällen

Kurskod: RHG390

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Klimatanpassning och mitigeringUtbildningstillfällen

Kurskod: RHG310

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Lokal och regional klimatanpassningUtbildningstillfällen

Kurskod: RHG300

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Metod och teori i risk- och miljöstudierUtbildningstillfällen

Kurskod: RMG601

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Miljö, risk och hållbar utvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: MVG300

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Miljökommunikation för förändringsarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: MVGA09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Miljövetenskap 1: GrundernaUtbildningstillfällen

Kurskod: MVG101

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
30 HP
Miljövetenskap 2: Strategier, styrning och förvaltningUtbildningstillfällen

Kurskod: MVG201

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska och engelska
 Fristående kurs
30 HP
Miljövetenskapens grunderUtbildningstillfällen

Kurskod: MVGA20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
MKB, miljökonsekvensbeskrivningUtbildningstillfällen

Kurskod: MVGT01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Norden och klimatförändringarUtbildningstillfällen

Kurskod: CCGA08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
15 HP
Praktik i Miljö och SäkerhetUtbildningstillfällen

Kurskod: RHG330

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Risk- och miljöfrågorna ur ett hälsoperspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: RHG200

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Risk- och miljökommunikationUtbildningstillfällen

Kurskod: RHG210

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Risk- och miljöstudier: kandidatuppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: RMG602

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Vattenförvaltning och hantering av översvämningsriskerUtbildningstillfällen

Kurskod: CCGA09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Verktyg i miljö- och säkerhetsarbetetUtbildningstillfällen

Kurskod: MVG310

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP

Kurser på avancerad nivå

Extremt väder och samhällets sårbarhetUtbildningstillfällen

Kurskod: RHAD10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hantering av naturkatastrofer 1Utbildningstillfällen

Kurskod: RHAD21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hantering av naturkatastrofer 2Utbildningstillfällen

Kurskod: RHAD31

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Historia, miljö och risk: Historiska kriser som kunskapsresurs för hållbar utvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: RMA711

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: MVAE34

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktion riskhantering i samhälletUtbildningstillfällen

Kurskod: RHAD01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Klimatanpassning och riskreduceringUtbildningstillfällen

Kurskod: RHAD03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömningUtbildningstillfällen

Kurskod: RHAD12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Personsäkerhet II: skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: RHAD22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhälletUtbildningstillfällen

Kurskod: RHAD32

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Riskhantering - MagisterarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: RHAD15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Riskhantering - MasterarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: RHAE01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Riskperception och riskkommunikationUtbildningstillfällen

Kurskod: RHAD14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Teoribildning inom riskhanteringUtbildningstillfällen

Kurskod: RHAD02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Vetenskaplig metodik för riskhantering i samhälletUtbildningstillfällen

Kurskod: RHAD35

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP