Kurser i Risk- och miljöstudier

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Extremt väder och samhällets sårbarhet 15 HP
Hantering av komplexa miljörisker 15 HP
Hantering av naturkatastrofer 1 7,5 HP
Hantering av naturkatastrofer 2 7,5 HP
Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar 15 HP
Hållbar utveckling och regionala perspektiv 7,5 HP
Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv 7,5 HP
Introduktion riskhantering i samhället 7,5 HP
Introduktionskurs i miljö och säkerhet 15 HP
Klimat i förändring 7,5 HP
Klimatanpassning 15 HP
Klimatanpassning och riskreducering 7,5 HP
Komplexa perspektiv på miljö och hållbar utveckling 7,5 HP
Konsumenten som miljöaktör I 7,5 HP
Lokal och regional klimatanpassning 15 HP
Metod och teori i miljövetenskap 15 HP
Metod och teori i riskhantering 15 HP
Miljö, risk och hållbar utveckling 15 HP
Miljökommunikation för förändringsarbete 7,5 HP
Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem 15 HP
Miljörättvisa och hållbar utveckling 15 HP
Miljövetenskap - Examensarbete 15 HP
Miljövetenskap - magisterarbete 15 HP
Miljövetenskapens grunder 7,5 HP
MKB, miljökonsekvensbeskrivning 7,5 HP
Norden och klimatförändringar 15 HP
Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning 7,5 HP
Personsäkerhet II: skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete 7,5 HP
Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället 7,5 HP
Risk- och miljöfrågorna ur ett hälsoperspektiv 15 HP
Risk- och miljöfrågornas naturvetenskapliga grunder 15 HP
Risk- och miljökommunikation 7,5 HP
Riskhantering - Magisterarbete 15 HP
Riskhantering - Masterarbete 30 HP
Riskperception och riskkommunikation 7,5 HP
Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet 15 HP
Teoribildning inom riskhantering 7,5 HP
Vattenförvaltning och hantering av översvämningsrisker 15 HP
Verktyg i miljö- och säkerhetsarbetet 15 HP