Kurser i Risk- och miljöstudier

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Extremt väder och samhällets sårbarhet 15 HP
Hantering av komplexa miljörisker 15 HP
Hantering av naturkatastrofer 1 7,5 HP
Hantering av naturkatastrofer 2 7,5 HP
Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar 15 HP
Hållbar utveckling och regionala perspektiv 7,5 HP
Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv 7,5 HP
Introduktion riskhantering i samhället 7,5 HP
Introduktionskurs i miljö och säkerhet 15 HP
Klimat i förändring 7,5 HP
Klimatanpassning och riskreducering 7,5 HP
Komplexa perspektiv på miljö och hållbar utveckling 7,5 HP
Miljö, risk och hållbar utveckling 15 HP
Miljökommunikation för förändringsarbete 7,5 HP
Miljörättvisa och hållbar utveckling 15 HP
Miljövetenskap - Examensarbete 15 HP
Miljövetenskap - magisterarbete 15 HP
Miljövetenskapens grunder 7,5 HP
MKB, miljökonsekvensbeskrivning 7,5 HP
Norden och klimatförändringar 15 HP
Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning 7,5 HP
Personsäkerhet II: skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete 7,5 HP
Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället 7,5 HP
Risk- och miljöfrågorna ur ett hälsoperspektiv 15 HP
Risk- och miljöfrågornas naturvetenskapliga grunder 15 HP
Risk- och miljökommunikation 7,5 HP
Riskhantering - Magisterarbete 15 HP
Riskhantering - Masterarbete 30 HP
Riskperception och riskkommunikation 7,5 HP
Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet 15 HP
Teoribildning inom riskhantering 7,5 HP
Vattenförvaltning och hantering av översvämningsrisker 15 HP