Master of Science in Mechanical Engineering

 
300 ECTS credits
Två kvinnor och en man håller på med att sätta upp färgade lappar på en whiteboard.