Nyheter

 • 2023-09-18

  Fortbildning för SO-lärare

  Är du SO-lärare på högstadiet eller gymnasiet och vill fördjupa dig i undervisning om kontroversiella samhällsfrågor? Tisdag den 26 september klockan 15.30 bjuder Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD, vid Karlstads universitet in till en fortbildningsträff. Välkommen!

  Kontroversiella frågor kan förekomma för de lärare som undervisar i SO-ämnen på högstadiet eller gymnasiet. Ofta handlar det om känsloladdade frågor med etiska, moraliska och/eller politiska dimensioner som kan ge eleverna viktiga insikter, men undervisningen kan vara utmanande.

 • 2023-03-02

  Månadens forskare från CSD

  På Pedagog Värmland, mötesplatsen för yrkesverksamma inom samtliga skolformer, lärarutbildare, lärarstudenter och forskare, finns en artikelserie där skolforskare från Karlstads universitet presenteras. Från CSD har en rad forskare presenterats hittills:

 • 2022-09-13

  Ny lärresurs för SO-lärare

  Finns det bara en Jesus? Kan fred leda till krig? Är sociala medier ett hot mot demokratin? Det är frågor som kan ställas i undervisningen utefter modellen frågedriven undervisning, FDU. Undervisningsupplägg kring detta har arbetats fram i samverkan mellan lärare och forskare i forskningsprojektet ”Enquiry i SO-undervisningen: frågedrivna och elevaktiva modeller” och går nu att läsa mer om på en ny webbplats.

  Frågedriven undervisning (FDU) är en ämnesdidaktisk planerings- och undervisningsmodell där utgångspunkten är en angelägen fråga med relevans för både elever och ämnet. På ett strukturerat sätt konstrueras och kombineras frågor, uppgifter och källor. Eleverna tar sig an frågan med hjälp av stödfrågor som besvaras genom uppgifter och källor. I engelskspråkig litteratur benämns metoden ”enquiry”. Enquiry-metoden har i internationell forskning visat stor potential för elevers lärande.

 • 2022-03-07

  Skolan ska utvecklas genom samarbete – men rektorer och lärare är inte överens om förutsättningarna

  Senare års skolutveckling har fokus på en utvecklad samverkan mellan verksamma i skolan och mellan skola och akademi. Ny forskning visar att rektorer och lärare inte är överens om de mest grundläggande villkoren för kvalitet i undervisningen. Däremot är båda grupperna överens om att de saknar goda förutsättningar att bedriva ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Det visar en ny rapport från fem forskare vid Karlstads universitet. Undersökningen har genomförts inom ramen för ULF*.

  Forskare på Karlstads universitet har genomfört en omfattande kartläggning av hur rektorer ser på skolans möjligheter att utvecklas. Enkätundersökningen besvarades av drygt 2000 rektorer i grund- eller gymnasieskola och är en fortsättning på en tidigare studie, riktad till lärare. Planering och efterarbete av lektioner är avgörande för elevers lärande, men många lärare menar att de inte har rätt förutsättningar. Det saknas tid och det saknas strukturer på skolorna som stödjer samarbete runt planering och efterarbete. Vad forskarna nu kan se är att rektorerna inte alltid håller med.