Nyheter

 • 2024-04-11

  Lärare i SO-ämnen: Hur gör du ekonomiundervisningen begriplig?

  Är du SO-lärare på högstadiet eller gymnasiet och vill lära dig mer om hur du kan göra ekonomiundervisningen mer begriplig? Tisdag den 16 april klockan 15.30 bjuder Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD, vid Karlstads universitet in till en fortbildningsträff. Välkommen!

  Vi berörs alla av ekonomi, och kunskaper är en förutsättning för att kunna delta i en demokrati på ett kvalificerat sätt. Niclas Modig, doktor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, har undersökt vilka dessa särskilt viktiga kunskaper är och hur samhällskunskapslärare förbereds för att undervisa om detta. Under fortbildningsträffen håller han en föreläsning inom området. Träffen avslutas med diskussion/workshop.

 • 2024-02-01

  Lärare och forskare tilldelas pris i geografi

  Sofie Nilsson, lärare på Vålbergsskolan i Karlstad och doktorand i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet, har tilldelats Kungliga Vetenskapsakademins Svenska Nationalkommitté för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG:s årliga lärarpris i geografi.

  Sofie Nilsson vinner priset med SSAG:s nominering:

 • 2024-01-29

  Månadens forskare – Emil Mörk

  ”Jag tyckte att det var oerhört svårt att undervisa om klimatkrisen då framtidsprognoserna ser så mörka ut. Den sorgen krockade med samhällskunskapen som ett ämne med framtidstro och optimism.” Det säger Emil Mörk, vars forskning handlar om hur samhällskunskapslärare undervisar om klimatkrisen.

 • 2024-01-24

  Utbildning och bildning i antropocens tidsålder

  Antropocen är en föreslagen geologisk tidsålder som definieras av människans inverkan på jordens ekologiska system. Detta innebär utmaningar även i utbildningssammanhang. I slutet av januari arrangerar det internationella nätverket EBAN, Education and Bildung in the Anthropocene, en digital konferens för att diskutera förmedling av kunskap i vår tid av snabba miljö- och samhällsförändringar.

  Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik vid Karlstads universitet, leder nätverket EBAN, Education and Bildung in the Anthropocene, som kopplar samman forskare från olika discipliner och länder till en tvärvetenskaplig plattform.

 • 2023-11-08

  4,4 miljoner till skolforskning i Värmland

  Forskningsprojektet Att skapa vi:et i hembygden: Närsamhällets kulturarv i SO-undervisningen på lågstadiet har beviljats 4,4 miljoner kronor av Skolforskningsinstitutet. Martin Stolare, professor i historia vid Karlstads universitet, leder det praktiknära forskningsprojektet där forskare och lärare vid lågstadieskolor i Värmland tillsammans ska utforska hur man kan använda kulturarv och besök vid historiska platser för att utveckla SO-undervisningen i lågstadiet.

  Martin Stolare ska tillsammans med forskare från Linköpings universitet och Malmö universitet samt lärare vid värmländska lågstadieskolor utveckla lektionsupplägg och övningar där eleverna får besöka historiska platser och kulturarv med koppling till närsamhället och hemorten. Dessa historiska platser och kulturarv kommer sedan att användas i undervisningen med målet att utveckla en didaktisk modell som kan användas systematiskt och bli en del av SO-undervisningen på lågstadiet.

 • 2023-11-06

  SO-lärare bjuds in till fortbildning

  Är du SO-lärare på högstadiet eller gymnasiet och vill lära dig mer om Frågedriven undervisning? Tisdag den 28 november klockan 15.30 bjuder Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD, vid Karlstads universitet in till en fortbildningsträff. Välkommen!

  Frågedriven undervisning är en undervisning- och planeringsmodell för att genomföra undersökande undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen. Modellen har beskrivits som en didaktisk modell för att hjälpa lärare att organisera ämnesundervisning.

  Under fortbildningsträffen får du bekanta dig med modellen och centrala begrepp samt titta på två undervisningsresurser med lektionsupplägg.