Nyhetsarkiv för Csd

2023-11-08
Forskningsprojektet Att skapa vi:et i hembygden: Närsamhällets kulturarv i SO-undervisningen på lågstadiet har beviljats 4,4 miljoner kronor av Skolforskningsinstitutet.
2023-11-06
Är du SO-lärare på högstadiet eller gymnasiet och vill lära dig mer om Frågedriven undervisning? Tisdag den 28 november klockan 15.30 bjuder Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD, vid Karlstads universitet in till en fortbildningsträff. Välkommen! Frågedriven undervisning är en undervisning- och planeringsmodell för att genomföra undersökande undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen.
2023-10-31
En grupp forskare och lärare har i forskningsprojektet Att utveckla undervisning i samhällsfrågor: om didaktiska val i SO-ämnena i grundskolans mellanår 4–6 tagit fram en undervisningsmodul på temat migration. Syftet har varit att stärka lärarna och skapa ett bra verktyg. Materialet är tänkt att användas i årskurs 4-6 och kan utvecklas för årskurs 7-9.
2023-09-28
Både som privatpersoner och samhällsmedborgare berörs vi av ekonomi i många frågor och beslut på olika nivåer. Det betyder att kunskaper i ekonomi också är en förutsättning för att kunna delta och leva i en demokrati på ett kvalificerat sätt.
2023-09-18

Fortbildning för SO-lärare

Nyheter » 2023-09-18
Är du SO-lärare på högstadiet eller gymnasiet och vill fördjupa dig i undervisning om kontroversiella samhällsfrågor? Tisdag den 26 september klockan 15.30 bjuder Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD, vid Karlstads universitet in till en fortbildningsträff. Välkommen! Kontroversiella frågor kan förekomma för de lärare som undervisar i SO-ämnen på högstadiet eller gymnasiet.
2023-03-02

Månadens forskare från CSD

Nyheter » 2023-03-02
På Pedagog Värmland, mötesplatsen för yrkesverksamma inom samtliga skolformer, lärarutbildare, lärarstudenter och forskare, finns en artikelserie där skolforskare från Karlstads universitet presenteras.
2022-09-13

Ny lärresurs för SO-lärare

Nyheter » 2022-09-13
Finns det bara en Jesus? Kan fred leda till krig? Är sociala medier ett hot mot demokratin? Det är frågor som kan ställas i undervisningen utefter modellen frågedriven undervisning, FDU.
2022-03-07
Senare års skolutveckling har fokus på en utvecklad samverkan mellan verksamma i skolan och mellan skola och akademi. Ny forskning visar att rektorer och lärare inte är överens om de mest grundläggande villkoren för kvalitet i undervisningen. Däremot är båda grupperna överens om att de saknar goda förutsättningar att bedriva ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Det visar en ny rapport från fem forskare vid Karlstads universitet.