Distanskurser

Här presenteras alla distanskurser inom ämnet, både på grundnivå och avancerad nivå. Observera att vissa kurser erbjuds både för campus och distans - välj rätt utbildningsform på kurssidan.

Titel
Afrikansk populärlitteratur från den postkoloniala romanen till samtida serier 7.5 HP
Akademisk engelska 7.5 HP
Akademiskt skrivande på engelska 7.5 HP
Andraspråksinlärning - sociala perspektiv 7.5 HP
Använda korpusar för språkforskning 7.5 HP
Det självbiografiska jaget under förhandling: amerikanska kvinnors självbiografier 1968-2020 7.5 HP
Dystopi och apokalyps 7.5 HP
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier 7.5 HP
Engelsk språkvetenskap II: Språkutveckling och språkinlärning 7.5 HP
Engelsk språkvetenskap III: Engelsk språkhistoria ur ett sociolingvistiskt perspektiv 7.5 HP
Engelska A 30.0 HP
Engelska A för ämneslärare 30.0 HP
Engelska B 30.0 HP
Engelska B för ämneslärare 30.0 HP
Engelska C 30.0 HP
Engelska C för ämneslärare 30.0 HP
Engelska D för ämneslärare: andraämne 7.5 HP
Engelska D för ämneslärare: förstaämne 22.5 HP
Engelska för ekonomer I 15.0 HP
Engelska för ekonomer II 15.0 HP
Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0 HP
Engelska för tekniker I 15.0 HP
Engelska för tekniker II 15.0 HP
Engelska i arbetslivet: skrift 7.5 HP
Engelska i arbetslivet: tal 7.5 HP
Engelskans ljud och struktur 7.5 HP
Engelskspråkig litteratur efter 1800 7.5 HP
Engelskspråkig litteratur före 1800 7.5 HP
Engelskspråkig litteratur och teori 7.5 HP
Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare 15.0 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska 30.0 HP
Forskningspraktik: Engelsk litteraturvetenskap 7.5 HP
Forskningspraktik: Engelsk språkvetenskap 7.5 HP
Introduktion till engelskspråkig litteratur 7.5 HP
Klassisk brittisk barnlitteratur 7.5 HP
Kriminalfiktion: Från Poe till samtiden 15.0 HP
Kritiska ansatser till språk och diskurs 7.5 HP
Kvinnliga författares science fiction och fantasy 7.5 HP
Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare 7.5 HP
Science fiction och interkulturella möten 7.5 HP
Självständigt arbete i engelska (kandidat) 15.0 HP
Självständigt arbete i engelska, högskoleexamen 7.5 HP
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) 30.0 HP
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) 15.0 HP
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master) 30.0 HP
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master) 15.0 HP
Språk och genus 7.5 HP
Språk och sociala medier 7.5 HP
Språk och tanke 7.5 HP
Teoretiska perspektiv på litterära och kulturella förhandlingar 15.0 HP
Teorier och metoder inom språkvetenskaplig forskning 15.0 HP
Ämnesdidaktik i engelska 7.5 HP