Distanskurser

Här presenteras alla distanskurser inom ämnet, både på grundnivå och avancerad nivå. Observera att vissa kurser erbjuds både för campus och distans - välj rätt utbildningsform på kurssidan.

Titel
Akademisk engelska 7.5 HP
Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier 7.5 HP
Engelska A 30.0 HP
Engelska A för ämneslärare 30.0 HP
Engelska för ekonomer I 15.0 HP
Engelska för ekonomer II 15.0 HP
Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15.0 HP
Engelska för grundlärare i årskurs 4-6 30.0 HP
Engelska för tekniker I 15.0 HP
Engelska för tekniker II 15.0 HP
Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet 30.0 HP
Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet 30.0 HP
Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet 30.0 HP
Engelska för ämneslärare IV 7.5 HP
Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan 22.5 HP
Engelska II 30.0 HP
Engelska III 30.0 HP
Engelska: Grammatik och skriftlig färdighet (skolår 4-6) 7.5 HP
Engelska: Kultur, media, samhälle (skolår 4-6) 7.5 HP
Engelska: Språkinlärning i teori och praktik (skolår 4-6) 7.5 HP
Engelska: Uttal och muntlig färdighet (skolår 4-6) 7.5 HP
Engelskans ljud och struktur 7.5 HP
Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare 15.0 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska 30.0 HP
Introduktion till engelskspråkig litteratur 7.5 HP
Introduktion till språkdata 7.5 HP
Klassisk brittisk barnlitteratur 7.5 HP
Klimatförändringar i skönlitteratur och teori 7.5 HP
Litteratur och teori I (litteratur före 1900) 7.5 HP
Litteratur och teori II (litteratur efter 1900) 7.5 HP
Narrativa dikter från Milton till Wordsworth 7.5 HP
Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare 7.5 HP
Science fiction och interkulturella möten 7.5 HP
Shakespeare 7.5 HP
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) 30.0 HP
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master) 30.0 HP
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master) 15.0 HP
Språkvetenskapliga teorier I 7.5 HP
Tvåspråkighet 7.5 HP
Uppsatsarbete inom engelsk lingvistik 15.0 HP
Uppsatsarbete inom engelskspråkig litteratur 15.0 HP