Kurser i Religionsvetenskap

RELIGIONSVETENSKAP
Utbildningens mål är att ge kunskap om världens religioner och dess uttrycksformer såväl globalt som lokalt samt om andra i den nutida debatten betydelsefulla livsförståelser och värderingar.
De studerande får undersöka religioners betydelse för kultur och samhällsbygge i skilda kontexter i såväl nu som dåtid. Urkundsmaterial analyseras, tolkas och ställs i relation till bl.a. populärkulturella uttryck i Sverige idag. Vid Karlstads universitet uppmärksammas och problematiseras särskilt hur undervisning och lärande om religion och livsförståelse i olika sammanhang går till.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.