Kurser i Religionsvetenskap

RELIGIONSVETENSKAP
Utbildningens mål är att ge kunskap om världens religioner och dess uttrycksformer såväl globalt som lokalt samt om andra i den nutida debatten betydelsefulla livsförståelser och värderingar.
De studerande får undersöka religioners betydelse för kultur och samhällsbygge i skilda kontexter i såväl nu som dåtid. Urkundsmaterial analyseras, tolkas och ställs i relation till bl.a. populärkulturella uttryck i Sverige idag. Vid Karlstads universitet uppmärksammas och problematiseras särskilt hur undervisning och lärande om religion och livsförståelse i olika sammanhang går till.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Kurser på grundnivå

Fältarbete: förberedelser och metoderUtbildningstillfällen

Kurskod: REGFA2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-22
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
VT-23
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-23
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskapUtbildningstillfällen

Kurskod: REGFA1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
 Fristående kurs
HT-22
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
 Fristående kurs
VT-23
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-23
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Klassisk yoga: kropp, själ och befrielse Utbildningstillfällen

Kurskod: REGKYO

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Distans  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 35–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Mat och religion: kulturella perspektiv på ätandeUtbildningstillfällen

Kurskod: REGMAT

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Distans  (Karlstad)
33% (Dag/Kväll)
v. 35–50
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Religion i Asien. Religionsvetenskap IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: REGFV3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 45–2
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Religion och individuell specialisering. Religionsvetenskap VIIIUtbildningstillfällen

Kurskod: REGFV8

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Religion och religionsdidaktik. Religionsvetenskap IUtbildningstillfällen

Kurskod: REGFV1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Religion och undervisning i religionspluralistiska samhällenUtbildningstillfällen

Kurskod: REGPLU

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Campus  (Karlstad)
33% (Kväll)
v. 35–50
Svenska
 Fristående kurs
HT-22
Distans  (Karlstad)
33% (Kväll)
v. 35–50
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Religion, etik & mening. Religionsvetenskap VIUtbildningstillfällen

Kurskod: REGFV6

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
15 HP
Religion, teori och metod. Religionsvetenskap VIIUtbildningstillfällen

Kurskod: REGFV7

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 45–2
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Religionsvetenskap 1Utbildningstillfällen

Kurskod: REG1F1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-22
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Religionsvetenskap 2Utbildningstillfällen

Kurskod: REG2F1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-23
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-23
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Religionsvetenskap 3Utbildningstillfällen

Kurskod: REG3F1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-22
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1Utbildningstillfällen

Kurskod: REG1L1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
Programkurs
HT-22
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
Programkurs
30 HP
Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2Utbildningstillfällen

Kurskod: REG2L1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-23
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-23
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3Utbildningstillfällen

Kurskod: REG3L1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
Programkurs
HT-22
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
Programkurs
30 HP
Teologins historiaUtbildningstillfällen

Kurskod: REGTEO

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Distans  (Karlstad)
50% (Dag/Kväll)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
15 HP

Kurser på avancerad nivå

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4Utbildningstillfällen

Kurskod: REA4L1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-22
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 35–39
Svenska
Programkurs
HT-22
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 35–39
Svenska
Programkurs
7,5 HP