Kurser i Religionsvetenskap

RELIGIONSVETENSKAP
Utbildningens mål är att ge kunskap om världens religioner och dess uttrycksformer såväl globalt som lokalt samt om andra i den nutida debatten betydelsefulla livsförståelser och värderingar.
De studerande får undersöka religioners betydelse för kultur och samhällsbygge i skilda kontexter i såväl nu som dåtid. Urkundsmaterial analyseras, tolkas och ställs i relation till bl.a. populärkulturella uttryck i Sverige idag. Vid Karlstads universitet uppmärksammas och problematiseras särskilt hur undervisning och lärande om religion och livsförståelse i olika sammanhang går till.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Kurser på grundnivå

Bibeln i kulturenUtbildningstillfällen

Kurskod: REGBIK

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag/Kväll)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Fältarbete: förberedelser och metoderUtbildningstillfällen

Kurskod: REGFA2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskapUtbildningstillfällen

Kurskod: REGFA1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Klassisk yoga: kropp, själ och befrielse Utbildningstillfällen

Kurskod: REGKYO

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Religion och undervisning i religionspluralistiska samhällenUtbildningstillfällen

Kurskod: REGPLU

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Kväll)
v. 36–51
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
33% (Kväll)
v. 36–51
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Religionsvetenskap 1Utbildningstillfällen

Kurskod: REG1F1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Religionsvetenskap 2Utbildningstillfällen

Kurskod: REG2F1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Religionsvetenskap 3Utbildningstillfällen

Kurskod: REG3F1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1Utbildningstillfällen

Kurskod: REG1L1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2Utbildningstillfällen

Kurskod: REG2L1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3Utbildningstillfällen

Kurskod: REG3L1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Teologins historiaUtbildningstillfällen

Kurskod: REGTEO

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag/Kväll)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP

Kurser på avancerad nivå

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4Utbildningstillfällen

Kurskod: REA4L1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP