Kurser i Statsvetenskap

Politik handlar om hur samhällen kan fördela resurser rättvist.
Traditionellt har politik uppfattats som en angelägenhet för staten. Idag ökar betydelsen av politisk aktivitet utanför staten lokalt, regionalt och överstatligt. Statsvetenskap vid Kau fokuserar därför på två huvudspår i utbildningen: internationella relationer samt politik på lokal och regional nivå. Första terminen i Pol kand-programmet introduceras ämnet. På högre kursnivåer fördjupas kunskaper om politiska processer och förmåga att analysera dessa.