Kurser i Kemi

Kemi är en mångfacetterad och spännande vetenskap som spelar en allt större roll i både samhället och i människors dagliga liv.
Behovet av kunskap i kemi kommer att öka i framtiden. Bland annat ser vi ett ökat behov inom områden som miljö, processindustri, energi, bioteknik, läkemedelsindustri, nanovetenskap och materialvetenskap. Genom en utbildning med kemi som bas kommer du att blir eftertraktad hos både företag, skola och myndigheter!
I kemi kan du få en examen både på grundläggande nivå och på avancerad nivå. Vi erbjuder ett treårigt program: Läkemedelsanalys- Kandidatprogram i kemi, du kan också läsa kemi inom ramen för ämneslärarutbildningen eller civilingenjörsutbildningen med inriktning kemiteknik. Hos oss ger de första två terminernas studier grundläggande kunskaper och färdigheter för fortsatta fördjupade studier. Kursutbudet på avancerad nivå är profilerat efter våra starka forskningsområden: analytisk kemi, biokemi/bioteknik, kemididaktik och fysikalisk kemi. Inom forskningen samarbetar kemisterna på Karlstads universitet med näringsliv, skola, forskarkollegor världen över och med forskare från andra ämnesområden, till exempel fysik, kemiteknik och matematik. Efter avslutade studier har du därför mycket spännande möjligheter inom ett oerhört brett arbetsfält.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.laratutbildningen@kau.se

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.