Kurser i Nationalekonomi

Nationalekonomi är studiet av hur samhällets resurser används, eller fördelas mellan olika aktiviteter.
Resursfördelningen sker via marknader för varor och tjänster, inklusive arbetskrafts- och kapitalmarknader. Oftast fungerar dessa marknader väl, men inte alltid, lågkonjukturer som leder till arbetslöshet är ett sådant exempel. I sådana situationer kan åtgärder av regering och riksdag, och offentliga myndigheter som Riksbanken, vara en lösning till de uppkomna problemen.
I nationalekonomi studeras orsakerna till arbetslöshet, inflation och skuldkriser, och olika ekonomiska-politiska åtgärder för att lösa sådana problem. Detta faller inom vad som kallas för makroekonomi, där även studiet av förutsättningar för långsiktigt uthållig ekonomisk tillväxt ingår. Inom det andra huvudområdet, mikroekonomi, studeras enskilda marknader och hur bra eller dåligt dessa fungerar, samt potentiella lösningar till uppkomna problem. Exempel är här hur miljöproblem bör lösas för att hitta en bra avvägning mellan människors önskan om en ren natur och behovet av ekonomisk utveckling och arbetstillfällen.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.