Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

 7.5 HP