Kurser i Psykologi

Psykologin studerar hela människan från hjärnan och dess funktioner till hur vi agerar och interagerar med andra individer, grupper och organisationer.
Du kan studera psykologi från grundläggande nivå upp till och med forskarutbildningsnivå. Psykologikunskaper är värdefulla inom alla områden där individen och hennes beteende är av intresse och de är också användbara i privatlivet för att förstå sig själv och andra bättre.

Kurser på grundnivå

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lyckaUtbildningstillfällen

Kurskod: PSG020

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Forskningsmetodik och fördjupningsarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGB06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGB07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Individ, organisation och samhälleUtbildningstillfällen

Kurskod: PSG040

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Introduktion till kognitiv beteendeterapiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGA52

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktion till psykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGA26

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: PSG010

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
30 HP
Ledarskapets psykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGB09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: PSG030

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
30 HP
Organisationens psykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGB08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Positiv psykologi och hälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGB05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Psykologi - grunderUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGA38

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Psykologins forskningsfältUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGC20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Psykologisk bedömning och utredning avseende individenUtbildningstillfällen

Kurskod: PSG050

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
30 HP
Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGA66

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Transpersonell psykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGA17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
UtvecklingspsykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSGA86

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoderUtbildningstillfällen

Kurskod: PSG060

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
Inställt
30 HP

Kurser på avancerad nivå

Klinisk psykologi II och evidensbaserad psykoterapiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSA070

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
30 HP
Ledarskap och personlighetUtbildningstillfällen

Kurskod: PSAD09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Dag)
v. 14–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Organisation och innovationUtbildningstillfällen

Kurskod: PSA081

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
33% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
13 HP
Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSA091

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
15 HP
Psykodynamisk psykoterapi IIUtbildningstillfällen

Kurskod: PSAP81

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
67% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
17 HP
Psykodynamisk psykoterapi IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: PSAP91

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
15 HP
Psykologprogrammet: ExamensuppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: PSA100

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Psykoterapi II - Kognitiv beteendeterapiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSAK81

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
67% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
17 HP
Psykoterapi III - Kognitiv beteendeterapiUtbildningstillfällen

Kurskod: PSAK91

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
15 HP
Tillämpning av Rasch mätteori i samhälls- och hälsovetenskaperUtbildningstillfällen

Kurskod: PSA200

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 9–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfältUtbildningstillfällen

Kurskod: PSAD21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Kväll)
v. 4–3
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
30 HP