Kurser i Psykologi

Psykologin studerar hela människan från hjärnan och dess funktioner till hur vi agerar och interagerar med andra individer, grupper och organisationer.
Du kan studera psykologi från grundläggande nivå upp till och med forskarutbildningsnivå. Psykologikunskaper är värdefulla inom alla områden där individen och hennes beteende är av intresse och de är också användbara i privatlivet för att förstå sig själv och andra bättre.