Personligt liv, emotioner och vardagens organisering