Lärarlyftet - Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90)